Minu arvamus!

Meedias on väga tihti kajastatud teemat, et õpetajate palk on väike ning vajab tõstmist. Mina ise isiklikult arvan, et see iga aastane trall õpetajate palga ümber on liig. Olen ka ise mõelnud õppida õpetajaks ning õpetaja palk pole mulle kunagi probleemiks olnud. Ma olen alati vaadanud õpetajaks õppimist, kui kergemat teed minnes.

Õpetaja miinimumpalk on 958 eurot ning Eesti keskmine palk on 1163 eurot. Eesti miinimumpalk on hetkeseisuga 430 eurot ning selle rahaga peavad paljud Eesti inimesed hakkama saama ning oma peret ülal pidama. Õpetajate palka tõstetakse iga aasta ning sellega ei olda ikka veel rahul. Eesti haridustöötajate liidu juhataja Reemo Voltri põhjendab seda sellega, et Eesti õpetajad peaksid saama kõrgharidusega spetsialisti palka ning kui järgmiseks aastaks on prognoositud Eesti keskmine palk 1200 euroni, peaks õpetajate palk olema keskmisest palgast 20 protsenti üle. Kuid õpetajaid ei saa võrrelda kõrgharidusega spetsialistidega, kuna nad õpivad ülikoolis tunduvalt vähem, mida õpib mõni, kes tahab saada spetsialistiks näiteks reaalaines või inseneerias.

Õpetajate palka tõstetakse, kui samal ajal elab iga viies Eesti elanik suhtelises vaesuses. Usun, et õpetajate töö, mida nad teevad, pole pooltki nii raske, mida teeb näiteks mõni müüa või kokk, kes saavad raske töö eest miinimumi lähedast palka. Peale palga on õpetajatel igal suvel 56 päeva palgalist puhkust ning sellele lisanduvad ka koolivaheajad mil pole õppetööd. Tavaline puhkus teistel ametikohtadel on 28 päeva.

Vaadates maakooli õpetajaid, on neil linnakoolide õpetajatega võrreldes töö palju lihtsam, kuna klassides on vähem õpilasi. Vaatamata sellele on palk neil võrdne linnakooli õpetajatega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>