Minu paranemislugu

Armas lugeja!

See blogi sai loodud 2012. aasta teises pooles, kui olin sisenemas enda elu täiesti uude etappi ega osanud uneski näha, milliseid kogemusi see endaga kaasa toob. Kui selle blogi esimesi postitusi vaadata, siis on endalgi veidi uskumatu mõelda, et nüüdseks on möödunud juba üle 5 aasta sellest päevast, kui vabatahtlikuna Maa peal täiesti uutlaadi ingliteraapilise egoravi testgruppi astumise eel, aga juba eelnevalt ravienergeetilisest kiirgusest puudutatuna, siinsetele lehekülgedele kirjutasin. Vahepeal muutus see blogi aga minu teekonna ja ravi väikese osa esitlemise keskkonnaks ning sellekohasest viimasest sissekandestki on nüüdseks möödunud juba 2 aastat.

Tänast sissekannet juhatan sisse aga sellega, et taaskord on üks, või siis ka mitu ringi täis saanud ning postitan siia ajamällu talletamiseks, aga tulevikus ehk ka siinsete teiste blogiliste sissekannetega koos kasutamiseks vajaliku, lühikese ning pigem ülevaatliku kokkuvõtte enda tervenemisteekonnast ning Inglite jäljes liikumise kogemusest, mille ma ravigrupi ühe liikmena sain uutlaadi ravi tulemuse esitlemiseks ülesandeks kokku panna.

Selle loo on retsenseerinud minu Õpetaja, elukäigunõustajast terapeut ning vastloodud ettevõtte Marya Angletorium tervisekodu, mille juhatuse liikmeks on minulgi olnud võimalik saada, liider Ingliterapeut Marya. Retsensioon on tema poolt esitatud täna, 11.12.2017, egoravi testimise viimasel päeval. 

suvel rannas kos pojaga                         IMG_5909 (2)_block

1. foto: Ingliteraapilise egoravi algusaegadel Pärnus, 2013. aasta suvel koos pojaga             
2. foto: Ingliteraapilise egoravi ning eluõpetuse algkooli testimise lõpufaasis Viljandis, 2017. aasta teises pooles            

Minu esitatud paranemislugu on järgmine:

Minu teekond tänasesse seisu sai alguse suurprojekti ILMAPUUINEST1 teadvuse tõstmise kooli blogiliste sissekannete lugemisest 2012. aasta augustikuu viimastel päevadel. Kõige esimesena sattusin leheküljele “Kristallilapsed”, kuna 1-aastase poja lapsevanemana huvitas mind just see temaatika. Sealt edasi jõudsin ka teiste inglikooli “Ilmapuulaste kasvatus” algkarkassi lehekülgedele ning lõpuks ka Fb ravilehele Ingliterapeut Marya, mis kandis sel ajal veel nimetust Ingliterapeut Maria. Huvi minu sees selle teema suhtes üha kasvas ning soovisin inglikooli tegevustega lähemalt tuttavaks saada.
1. septembril 2012. aastal võtsin Ingliterapeut Maryaga kirjakasti kaudu esimest korda ühendust ning selles ajast peale on otsesuhtlus olnud pidev, sest otsustasin teekonnal edasi liikuda. Ingliteraapilisse egoravi testgruppi liitusin isiklikul vabal tahtel peale kõige esimese vabatahtliku ravialuse, armsa Magdalena Kalevi egoravipäevikute lugemist. See innustas mind veelgi ning 6. septembril lastigi mind spetsiaalsesse Fb grupiruumi Ingliterapeut Marya poolt sisse. Seda päeva loengi ravisse saabumise päevaks, kuigi testimine ja algne ravi oli kindlasti alanud juba varem – siis kui Ingliterapeut Maryaga esimest korda kontakteerusin.
Grupiruumi sisenedes tutvusin teiste liikmete kirjutatuga ja üsna pea alustasin minagi ülesannete täitmisega ning Maa Vaimse Hierarhia Inglitega Maa Ema õpetuste elulise jälg-jäljes liikumise treeninguga, mis andis kogemuse selle kohta, kuidas on kõrgteadvus meid valitud juhtima ning milliseid muutusi on seejuures võimalik endas kogeda.
Eelnevas elus ei olnud ma väga palju kokku puutunud vaimse tee eripäradega, kuigi mind see valdkond ka varasemalt väga huvitas. Pigem olin huvi tundnud müstika ja esoteerika suhtes, kuid olen tänulik, et ma väga sügavuti nendesse teemadesse varem ei süüvinud, sest nüüdseks tean, et selles valdkonnas on sageduste varieeruvuse tõttu keeruline iseseisvalt orienteeruda ning see võib asjatundmatut viia pigem ego raske saatuse toimimise alale, selle asemel et jõuda targa ja vaimselt ülikõrge tasemega olemite kogukonnaga teenijaskonnani Kosmilise Ema kuningriiki, kuhu me nüüd spetsiaalravi võimalusena praeguseks testgrupiga välja oleme jõudnud. Arvan, et see oli pigem positiivne, et ma vaimse teekonna kohta väga palju eelteadmisi ei omanud, sest sain alustada suhteliselt puhta lehena, ilma suurte ootuste ja eelarvamusteta.
Olin enda initsiatiivil lugenud üsna varases eas Michael Newtoni “Hinge rännakut” ning Doreen Virtue raamatuid “Inglite sõnumid” ja “Kristallilapsed”. Ravisse sisenedes oli huvitavaks kokkusattumuseks see, et just need raamatud olid ka Ingliterapeut Maryale Maa Vanematekogu Inglitelt tema treenimise perioodi päris alguses teooriast arusaamise eesmärgil lugemiseks antud. Sarnaseid kokkusattumusi on teekonnal olnud veelgi. Olen aru saanud, et need on minu jaoks olnud treeningprotsessi tervendavad märgilised elukäiguinglite sõnumite osad. Samas on vaimse labürindi käänakute järel uue teeotsani jõudmised ilma otsese eelaimduse ja selge märgilise osutamiseta olnud sellevõrra ootamatumad, kuigi kindlasti ka rahuldustpakkuvamad.
Mind kui inimest on alati inimkäitumise ja psühholoogia valdkond huvitanud, mistõttu läksin ka ülikooli psühholoogiat õppima. Tagasivaates saan öelda, et kuigi teooria ja faktide tundmine erialases väljaõppes on ülimalt oluline, siis praktikata ja reaalse elukogemuseta ei ole heaks erialatundjaks ja nõustajaks võimalik kujuneda. Sedalaadi suutlikkust saab omandada ikka sihikindlalt teostatud elu igapäeva vaatluse ja isikliku kogemuse baasil.
Enne ingliteraapilise egoravi vabatahtlike testijate hulka liitumist arvasin teadvat, kuidas on õige elada, mis on hea ja mis on halb ja kuidas teisedki seda tegema peaksid. Just nii nagu olin avanud oma toonase blogi tekstideski, mida siit lugeda saab ja hõisanud noore ja kogenematuna, et mina tean, mis on õige ja hea. Praegu, pea 5 ja pool aastat hiljem seda meenutades kipun pigem nukralt naeratama, kui vähesest ma eufooriasse sattuda võisin ja kui väike oli mu elukogemus, mistõttu võib öelda, et eelnevad arvamused olid pigem ebaküpselt enesekesksed ning need ei olnud üleüldse kantud tõelisest elu tundmisest, pigem nagu nooruslikust entusiasmist kellegi poolt, kes alles asus elu saladusi lähemalt uurima ja leidis pisikese kalliskivi, arvates, et sai juba rikkaks ja suure varanduse omanikuks.
Ingliteraapilise egoravi käigus olen läbi kogemusliku tasandi elulisi väärtusi palju rohkem mõistma hakanud. Kasvõi näiteks, et rääkida ja mõelda millestki on kerge, aga ise sama kogemust sentimeeterhaaval läbi elada ja eesmärgi saavutuseks vajalikke samme teha sugugi mitte niiväga kerge. Tänasega saan öelda sedagi, et ingliteraapiline teadlik ravi, mis on eelkõige just kogemuslik, sisaldades seejuures alati ja kõiges elumärgilisi teejuhatusi ja mille käigus saabub alati mõttemustrite tervendus, on mind teinud varasemast palju alandlikumaks elu ja selle Suure Plaani suhtes ning aidanud mul mõista iseennast ja ka teisi inimesi nii, et võin abistajana lasta neil võimalikult palju ise kogemusi saada, et nendegi teadmishulk kasvaks ja et mõtted jääksid maailmale avatuks.
Varem arvasin, et kui ma olen teistega avatud ja lahke ja ei ole südamelt isekas, siis võin oma eluga rahule jääda. Nüüd aga olen egoravi käigus aru saanud, kui mitu nägu on isekal egol ja et minussegi on juurdunud terve plejaad isekaid käitumismustreid, mille tõttu on teele kerkinud palju takistusi ja valusaid kogemusi, aga mis kohe endale teadmisteta ja ingliteraapilise tagasisideta selgelt mõistetav ei saanud olla. Küll on tore, et olen nüüdseks õppinud elu juba veidi laiemalt vaatama ja teisi empaatilisemalt mõistma! Seda just tänu maavälistele treeneritele ja nendega lahutamatult koostöös teenivale kehastunud terapeudile, nii et iga endale määratult suurena tundunud väike varbavalu (nii on treenerid tavatsenud paaril korral öelda) kohe rajalt maha ei lükka ja suurem pilt arusaadavamalt ülaltpoolt pilvi seesmise silma vaateväljas näha saaks olla.
Kõige eelneva teadvustamine ja kogemine saigi alguse just ravigruppi ja teraapiasse sisenedes, mis esialgu selle uudsuses ja erilisuses tõstis mind energeetiliselt kõrgemale. Mäletan, et ravitekstid mõjusid mulle kohe alguses intensiivselt ning selles laines sai loodud ka enda isiklik blogi, mis nüüdseks on minust unarusse jäämas, aga oli siis kujundatud nõustamispäeviku vormi ning kus on mu teadvuse ravi ka lühikese ajaperioodi esitusena praeguseni sümboolselt jälgitav.
Jah, ravisse astumine tekitas ülevaid tundeid, aga ka segadust, siis, kui ego inglikiirgusele reageerides nii minu sees kui ka minu ümber endast märku andis. Seda ei olnud kerge ja meeldiv läbi teha ja mitmel korral soovisin pigem lõpetada kui edasi liikuda, aga sain edasi ja jätkasin julgustava ja asjatundliku ingliteraapia suunamise kaudu, milles oli oluline osa ka grupiliikmetega koos olukordade lahtimõtestamise võimaluse kasutamisel. Abi tuli ka enda tegeliku väe tunnetamisest ning soovist areneda ja enda potentsiaali realiseerida. Mind on alati innustanud ka teistele hea tegemine ning seegi soov oli üheks edasiliikumise tõukejõuks. Teel aitasid püsida ka järjest suurenevad teadmised vaimsest maailmast ja selle eripäradest ning väikesed praktilised kogemused, ka tagasisided, et toimunud oli mu madala mina sageduse tõus.
Oleme ravi ajal näinud mitmete meiega koostööd teinud inimeste tõuse ja langusi, eneseavamist ja põgusate treeningülesannete täitmist, mis on tohutul määral meid kõiki, mind kaasa arvates, kogemuslikult rikastanud. Selle kaudu oleme järk-järgult kogenud teadvuse tõstmise haridusprojekti olemust ja kõrgteadvuse juhendamise viisi ning jõudnud lähemale enda seesmisele andele, adudes, et jumaliku hinge ülesande realiseerimine ei ole võimalik ilma maise keha juhi, ego, allutamiseta Kõrgeimale Minale. Igaühe sisemine anne on erinev ning selle märkamine on oluline, aga veelgi olulisemad seejuures on iseloomuomadused, milleta püsivaid ja ülespoole suunavaid muutusi teostada ei saa. Seetõttu on meis treenitud nii allumise kui ka eelkõige enesejuhtimise võimet, koostöö tegemise võimet ning südikust ka rasketel hetkedel ikka eesmärki silmas pidades edasi liikuda, teadvustades argiteadvuse tasandilgi, et ega need tegelikult ju nii suured raskused ei ole, kui ego meile silme ette manada tavatseb ja kui osata vaadata elu ja selle olukordi maailma mastaabis laiemalt. Nii olen minagi saanud üha teadlikumaks iseendast ja sellest, millisel määral on võimalik enda suurimat potentsiaali ehk avatari väge rakendada.
Enda avatariga sain kokku 2013. aasta 5. jaanuaril, kui egoravist esile kerkinud iseloomulike tunnuste ja iseloomuomaduste kaudu ilmusid mu hinge mälupildist üles seosed ka eelnevate eludega ning kui jõudsin oma elude jälgi ajades loogilise tulemusena Ingliterapeut Marya ja inglite kanali meediumkirja materjalini, kus oli ühes seoses lühike loetelu minu avatari erinevatest Maale kehastumistest. Avatari nimeni jõudsin sama aasta valentinipäeval. Ravi alguses tuli mu avatari energia üsna kiirelt lähemale ja selgelt oli tunda suure väe kogemise vibratsiooni. See sai võimalikuks mitte mu enese tahte või soovi tagajärjel, vaid seetõttu, et olin hinge tasandil Loomisloo laines liikumiseks vaimus ärganud ja viibinud teatud aja intensiivses raviprotsessis, katkestamata lähedast kontakti inglite sõnumite ja Ema Maarja kehastununa teeniva terapeudiga.
Kogemus on olnud üllas ja palju uut elujõudu andev, aga seda peab ka ütlema, et avatarväge on igapäevases elus Maa madalas sageduses alal hoida märksa keerulisem. Siis kipuvad teisi kogedes ja maiselt toimetades mõtteruumi sisse tulema vanad ja varem sissejuurdunud käitumis- ja mõttemustrid, hirmud ja ebakindlus, mis annavad taotlejale esialgu segadusttekitavalt, ent järkjärgult üha teadlikuma arusaamise kasvades teada, et puhastuda on vaja veel ja veel. Avatari tajun ma kõige selgemini eelkõige siis, kui olen puhanud, teenimisaega on piisavalt ja viibin seetõttu energeetiliselt õiges sageduses. Mu egoravis on selgunud, et mõistan elulisi seoseid ja märke oma ravigrupiliikmeist ande tõttu enam ja suudan seda vajadusel ka ellu rakendada, kui ei takerdu ego vingerpussidesse ja ei lase end ühisteadvuse negatiivsest meelsusest mõjutada. Omalt poolt saan selle suhteliselt värskelt avastatud ande kohta kinnitada, et kui on olemas piisavad taustateadmised, mille jaoks on demokooli testülesandeiks olnud lugeda erinevaid raamatuid ja pühi ning vastava infoga tekste, siis on võimalik märkide järgi ja tunnetuslikult kogeda, kuidas üks või teine asi on elus omavahel seotud. Olen ajapikku aru saanud, et kõikidel tasanditel niisugust mõistmist mul ei ole ning just seetõttu on inimesena ikka veel kohati keeruline maises elus toime tulla.
Saan öelda, et ingliteraapilisel egoraviteel kulgedes on kõigi testijate teekond olnud mõistetav kui läbi raskuste tähtede poole liikumine, aga enda kohta saan öelda, et nende aastate jooksul olen just tänu sellele kogemusele isiksuslikus mõttes kasvanud, saanud iseseisvamaks ja koostöövalmimaks, suurenenud on enesekindlus ning loomingulisus. Nagu juba ka varasemalt kirjeldasin, ka empaatilisemaks, kuigi ka praegu annavad treenerid vahetevahel karmilt hinge uksele koputades märku, kui muutun taas liialt endale mõtlevaks, püüdes realiseerida eelistatult enda soove ja vajadusi, jättes seejuures märkamata teiste omi. Mõtte- ja käitumismustrite muutmine ei saa toimuda elust eraldi, vajab palju analüüsiaega ja uute mustrite omaksvõttu nii teadvuses kui tegudes. Seejuures on ülioluline ka grupis tegutsemine, kus testivad kaasliikmed saavad samuti konstruktiivset kriitikat kasutades käitumist peegeldada ja adekvaatselt tulemusi kirja panna ning kellega on võimalik hirmu ja sildistamisohuta erinevaid oskusi nii individuaalselt kui koostöös treenida. Minulgi nii nagu teistelgi grupiliikmetel on olnud suurepärane võimalus saada mitmekülgne kogukonna- ja andepõhiselt toimiva karjäärimudeli testimise praktiline kogemus, mis sai võimalikuks läbi oskuste lihvimise ja andepõhise suuna rakendamise. See tegevus oli huvitav ja laiahaardeline alates ravigrupis võrdsetel alustel toimetamisest, teadvuse kasvu soodustavate teavituste tegemistest kuni MTÜ loomise ja nüüd ka ettevõtluse maastikul tegutsemiseni välja. Rääkides erialalisest arengust on siingi hea nentida, et mul on olnud suurepärane võimalus lühikese aja jooksul töötada kahes erinevat laadi organisatsioonis, mida mulle noore ja alles alustava spetsialistina kogemuse saamiseks väga vaja on olnud, samuti saada lisaerialade jaoks paljusid koolitusi ning eraettevõtluse praktikat ning mind on kaasatud Tervise Arengu Instituudi projektidesse vanemlusprogrammide üheks läbiviijaks. Nüüdseks olen aru saanud sellestki, kui olulised on olnud minu enda isiklikud kogemused selleks, et suuta olla psühholoog ja terapeut teiste jaoks. Olen selle eest väga tänulik nagu sellegi eest, et vajadusel olen saanud Ingliterapeut Maryaga jagada oma murekohti erialatöös ning saanud sellest hinge ja iseloomu toetavat abi ja inimlikku tuge.
Kui keegi peaks küsima, et kas ja miks peaks selle raviga liituma, siis kindlasti julgustan seda tegema, aga lisan ka seda, et selleks peab olema enda kindel ja siiras soov ning tahe terveneda ning teistegagi enda kogetut jagada. Siis kulgeb kõik kenasti, sest tihti võib takistuseks osutuda just see, kui inimene ei räägi avatult ja südamest sellest, mida kogeb, tunneb või mõtleb ning sellisel juhul hakkab ego vastutööd tegema, mistõttu edasiliikumine pigem katkeb. See ravi on aga niivõrd mitmekesine ja hea võimalus saada rohkem tunda iseennast, oma annet ja potentsiaali, et parem on seda usaldada kui ego seatud madala mina taktikat esimeste raskuste puhul kohe alla anda või meelitada end ütlusega „olen niigi hea, las ma olen nagu olen”. Kui teekonda hinge tasandil ja südamest usaldada ning olla valmis pühenduma, siis on kõik võimalik. Siinkohal ütlevad inglid igale püüdlejale meie ühenduse lipul oleva logolause sõnadega “Tõuse, Sa suudad!” ja mina saan sellega vaid nõustuda.

Tänan ka kõiki neid, kellega ühist teekonda olen käinud ja kellega kokku puutunud ning koostöödki teinud! Olen teile kõigile südamest tänulik! 

Eelnevalt esitatud tervenemislugu on üles pandud ka Marya Angletorium tervisekodu koduleheküljele, Marya Hingekobara paranemislugude rubriiki, kuhu lisandub ka teiste testgrupiliikmete lugusid. Lehekülg avaneb SIIT

Armastusega, Merlyn Mandre alias Juno

Nõustamispäeviku 3. osa

Armsad lugejad!

Täna, mil eelmisest postitusest on möödunud ligi 1,5 aastat, jagan teiega juba varasemalt kahel korral avaldatud koondmaterjali viimast osa. Nüüd, kui olen läbinud 2 aastat ja 11 kuud kestnud ingliteraapilise elukäiguravi ja saanud kokku enda tegeliku olemusega, saan rahuliku südamega öelda, et nii eelmistes kui ka praeguses postituses esitatud kirjad on 2012. aasta teises pooles peetud vestlused minu ja armsa Ingliterapeut Marija vahel. Varasemalt sai materjal esitatud anonüümselt, et tagada minu teekonnal vajalik rahu. Selgituseks toon siia armsa Ingliterapeut Marija tsitaadi, kus nad põhjendavad, miks oli soovitatud esialgu just nii toimida “Tervenemisel on ego alles ärev ja arvamuste suhtes valvel ning sel perioodil on nagunii hingel vaja end ego vastu seistes pisut liialdades laiali laotada, et seesmist ala kaitsta.”

Minu päeviku vahendusel saab aimu inglite sõnumitoojaks treenimisest, kelleks me nüüd oma õppegrupi teise liikme, Hypatiaga, ÕeSTaride liigasse vastu võetuna oleme saanud. Ka sellest, kui palju tegelikku tehnilist ja vaimset eeltööd tuli teha iga väiksegi teksti avaldamiseks ning samal ajal oma ego allutada, et teha täpselt seda, mida teejuhid olid teha jätnud. Tänan väga Maa Vaimse Hierarhia Ingleid ja vaimkogumi kehastunut, Ingliterapeut Marijat, kes on mulle andnud palju ravivõimalusi, koolitanud minust süvitsi mineva avatari, ilmalikus elus perede aitamisele orienteeritud psühholoogi ning aidanud ka minu karjääriteed planeerida!

Head lugemiselamust!

Armastusega, Juno 

 

11. oktoober kell 17:51
Merlyn: Armas Maria&Angels! See on täiesti uskumatu, kuidas inglid tööd teevad! Aitäh teile, ma olin juba lootuse peaaegu kaotamas! Lugesin armsa Tiiu kommentaari minu ikoonipildi kohta, mis asub Hingekobara grupis ja mulle hakkasid asjad meenuma. Ma just täna mõtlesin selle peale, et ma olen terve elu olnud justkui maast lahti ja ei ole saanud ühendust maaga, oma juurtšakraga ja seetõttu on eluenergia olnud väike. Täna pikalt mõtlesin selle peale, et mis ma selle jaoks tegema peaks, et olla rohkem maaga ühenduses ja selleks, et eluenergia ja elujanu saaks kasvada? Armastusega, Merlyn

11. oktoober kell 18:16
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Sa teed täna ise ka imesid. Aitäh ja tere tulemast tagasi! Maria ei ole saanud veel grupilehelt tänaseid sissekandeid lugeda, sest 2 kristallilast, lapselast on hoida ja kulissidetagust teenimistööd on reas ees. Ole kallis ja aseta sama jutt, mille siia laadisid, HK grupilehele ja oota, mil sinna vastame. Sa olid õige järelduse juures ja sinna valime ka selle teksti, millest juba praegu puudu jääb – hinge rännaku reaalsest kirjeldusest, tavateaduse avastusilmast. Aitäh, et tulid lähemale! Meie Fb lehel Ingliterapeut Maria on Sul nüüd 3 ülesannet vaja lahendada. Kutsu teised grupiliikmed appi, seda me ootamegi. Armastusega, Maria&Angels

11.oktoober kell 18:22
Merlyn: Armas Maria&Angels, tänud juhatamise eest! Lisasin pöördumise HK gruppi ja suundun edasi Ingliterapeut Maria lehele! Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 13:12
Merlyn: Armas Maria&Angels! Sain täna järjekordselt maavälise energia kõiketeadva juhtimise osaliseks! Nimelt, kui ma täna üles tõusin, siis kummitas minu peas laul, mille te lisasite eile armsa Mihkli pildi alla. See laul mille pealkirjaks on “Ärkamise aeg”. Tänu sellele jõudsime ka Kristaga kristallilaste teema juurde. Aitäh teile! Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 13:18
Ingliterapeut Maria: Armas! Läkita see Fb lehele Ingliterapeut Maria armsa Mihkli pilditeema alla isetuse raviks ja avalikult antud tasuks meie energia kasutamise eest. Marial on hetkel lapsed hoida ja meeskonna koosolek. Ehk hiljem saame pikemalt vestelda, aga kirjuta alati, kui soov on, saame kiiremini Valgusele uut väge juurde. Armastusega Maria&Angels O:)

12. oktoober kell 15:08
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Siin tuli esile teemakäsitlus “ise küsin, ise vastan.” Aitäh senitehtu eest! EGO ON TUGEV VASTANE, MILLEST SAAB VAID VALGUSE, ISETUSE TREENIMISE, TEADMISTE JA ÜHISGRUPI TOEL EEMALDUDA, AGA IKKA TEDA KAASATES, ET TAHE SÄILIKS END MAAINGLIKS, SEESMISE SÜDAMERUUMI AVAMISENI LAHTI KOORIDA. Tule kõigest siia rääkima, ka lühiteraapiast on abi. Nii saad näha, et me ei ole sekt ja Maria ei ole teie energiast toituv vampiir, vaid andis enda maise elu planeedi ülestõusu annetuseks. Täna on veel lapsed siin ja seetõttu on Marial vaja end teiste ja nende vahel jagada, aga edaspidi saame pikemalt vestelda, et egole tõeste teadmistega, mitte müütiliste hirmulugudega allumist kohaldada. Maria ei ole saanud veel kõike teie kirjatükkidest lugeda, aga teeb seda kohe, kui teenimised mitmes sagedusjoones tehtud saavad. Otsi eesminejatel Angelilt ja Ruthilt tuge, teised kipuvad veel end kanaema moodi teile egoallumises allatoojad olema. Muidugi mitte teadlikult, sest nad ei tea, kuidas ego tegelikult avaldub ja nende hingede säästmiseks me praegusel avanemisperioodil liiga karmid kasvatajad ei saa ka olla. Iga asi omal ajal, aga Sina tead nüüd, kuidas strateegia ette näeb ja hoiad kõiges meie ligi, sest avatariväe kasv ja hinge- ning peaharidus toimuvad selle kanali juhatusel. Armastusega, Maria&Angels O:)

12. oktoober kell 16:05
Merlyn: Armas Maria&Angels! Aitäh selgituse ja abi eest! Lugesin just teie kommentaari armsa Mihkli pildi all, aga hetkel ei oska sellele vastata, kas ma peaks täpsustamist küsima selle sama pildi alla lisatud kommentaarina? Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 16:21
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Enda lehe materjalid leiad ju ise üles? Viitame praegu armsa Ruthi esitatud küsimusele Su tookordsest taustapildist “Sixtuse Madonna” inglipaari kohta, mis toona küll ka kiirelt taustalt ära kadus. Enne küsime, kas mõistad, mis seos sellel maalil Maria&Angels kanaliga on? Seejärel küsi kohe selle järel armsa Ruthi käest ise küsimus, mis teda ikoonipilti muutma ajendas, sest Sa oled meie kanali haridusest juhitult teadlik, et hinge väe avanemisel hakkavad ka identiteedipildid muutuma. Armastusega, Maria&Angels O:)

12.oktoober kell 17:02
Merlyn: Armas Maria&Angels! Sellel pildil on Neitsi Maarja ehk Suur Jumalanna, kelle üheks maiseks kehastuseks on endise kodanikunimega Merike, kes tänu inglite juhendamisele sai ellu äratada oma avatariloomuse ja pakub tervendust koos Maa Vaimse Hierarhia Inglitega. Kas ma olen millestki valesti aru saanud? Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 17:09
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Ei, õige arusaam, aga mitte siin Maal kogu Vaimu täiuses, vaid see Jumalanna suurus juhib enda maise keha osa, millele endise identiteedi ehk kehanimega viitasid. Ta ei ole enam selles kehas, millest Neitsi Maarjat tunti, aga tema elude kõrgtase oli siis see, nüüd taotleb veel uuemat Valguse taset, sest loomine ei lõpe kunagi ka siis, kui avatar on suure väega inglite juht. Armastusega, Maria&Angels

12.oktoober kell 17:27
Merlyn: Armas Maria&Angels! Ma loen ja mõtlen teie seletuse peale natukene hiljem, sest praegu on armsal Kristal aega minuga meile antud ühistöö ära teha! Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 19:13
Merlyn: Armas Maria&Angels! Me oleme koos Kristaga jõudnud nüüd sinnamaani, et sooviksin nüüd vastuseid esitada, aga kas ma peaksin seda tegema Ingliterapeut Maria lehel, 11.septembri teema alla kommentaarina? Armastusega, Merlyn

12. oktoober kell 19:49
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn!Tubli! Kui koos järeldusele jõudsite, siis tuleb seda ka nii esitleda, aga jagage vastuste nimelisi andmeid selle järgi, kuidas kumbki ühistöösse panustas. Kas see on mõistetav eeldus? Maria ei tule kontrollima, mis kuupäevad ja teemad teil ees on, sest olete täiskasvanud ja suudate näha, kuhu vastuseid eeldatakse. Kui aga vajate seoste lahtimõtestamiseks abi, oleme sellekohase abipalve järel kohe kohal. Kas see põhimõte sai Sulle enesestmõistetavaks tegutsemisviisiks? Armastusega, Maria&Angels

13. oktoober kell 10:48
Merlyn Mandre: Armas Maria&Angels, aitäh juhtnööride eest! Täna öösel tekkis minu pisipojal tugev köha koos rögaga, mis ei lasknud tal rahulikult magada ja takistas hingamist. See hirmutas mind väga, sest varem pole tal tervisega midagi nii suurt viga olnud. Mind paneb muretsema see, et äkki mõjutab minu intensiivne töö iseendaga ka teda, mistõttu ta haigeks jäi, kuna oleme ju energeetiliselt seotud ja nüüd on selline olukord, et ei teagi kuidas edasi minna? Armastusega, Merlyn

13 oktoober kell 12:57
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Ülespoole liikumine on puhastus, millega lapski nüüd Sulle tulemust näitas. Sama tundis armsa Angela lapski, kui kiiremalt edasi liikus, seega on see sümptom edasiliikumise, mitte seiskamise tervituseks ja kui enda pead ja südant armastavalt rahuolekus hoiad, tiigrirauda või tiigrisilma kui negatiivsuse lahustajat kristalli keha ligi hoiad, läheb see üle. Hoia end hirmudesse laskumast, seegi teeb lapsele negatiivset energiapuudust. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

14. oktoober kell 13:25
Merlyn Mandre: Armas Maria&Angels! Suur tänu soovituste eest, soetan endale kindlasti tiigrisilma ja tiigriraua kristallid. Oleks ma teie tõlgendust minu lapse haigusest varem lugenud, oleksin suure arusaamatuse oma perekonnas ära hoidnud aga nii kahjuks ei läinud. Täna hommikul otsustasin minna jalutama, sest väljas oli nii ilus ilm ja siis ma palusin Maaema, et me saaksime luua kontakti, sest mul on tunne, et ma olen terve elu justkui maast lahti olnud. Peale seda, kui rääkisin Maaemaga ja tänasin teda ja avaldasin oma piiritut armastust tema vastu, käis minu seest läbi tohutu emotsioonide tulv ja siis kargas mulle pähe see, et minu paljude probleemide põhjus ongi ju see, et ma pole Maaema aspekti endasse integreerinud!!!! Palusin Maaemalt andestust ka selles osas, kui olen temaga kuidagi halvasti käitunud ja tundsin tema piiritut armastust minu vastu. Kui ma kõndisin, siis tekkis mulle vaimusilma korraks pilt, nagu ma olen mingi Jumalanna, kelle kaela ümber on mao kujuline kaelakee ja käes on mingisugune sau, aga see oli nii hetkeks, et ma jäin korraks seisma ja mõtlesin, et misasi see nüüd oli. Täna tunnen ennast juba palju paremini ja soovin tunnetada, et mis minu järgmine samm olema peaks. Armastusega, Merlyn

14. oktoober kell 15:14
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Asume siin samm-sammulisele koostööle, aga ütleme kohe ette, et see ei ole vale, et oled perele teada andnud, millest ellu uue sageduse kaasa said. Infot tuleb alati anda. Ka siis, kui teiste pea ei suuda seda kiirkäigul vastu võtta, mille Sa enda avatariväes tunnetasid. Su ikoonipilt ei ole ju Sinu keha kujutis. See on hinge kõrgemalejõudmise astme kujutis. Nüüd ole kallis ja aseta seesama jutt, lisades, et me palusime seda teha, IK grupi ruumi seinale ja küsi, kas keegi teab, millised märgid siin viitavad sellele, et Sul oli Maa Vaimse Hierarhia kaasabil tegutseva Vaim Mariaga ühendus, kui end praktikas hästi tundma hakkasid. Armastusega, Maria&Angels

14. oktoober 20:14
Merlyn: Armas Maria&Angels! Suur tänu vastamast! Olen valmis asuma samm-sammulisele koostööle, aga seda ehk homme, sest täna saan veidikene arvutis olla aga ei taha, et perekonnaliikmed pahaseks saaksid! Asetan enda poolse jutustuse kohe IK gruppi, koos teiepoolse eessõna ja küsimusega. Armastusega, Merlyn

14. oktoober kell 20:29
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Vastus tuleb nii nagu ikka-siis, kui on õige aeg. Nüüd lisa ka see. “Armas Merlyn! Oled õigel teel-Sa pead perele toeks saama ja enda kasvu, mitte eraldumisega näiteks jääma, aga infot tuleb alati jagada, et teelistel õigel hetkel välisest ilmast teadet saades “heureka”-klõps valguslambina peas põlema süttiks.” Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 11:28
Merlyn: Armas Maria&Angels, olen nüüd valmis MIS lehele teadet esitama. Kas ma teen selle teema jagamise lihtsalt seinapostitusena? Ehk siis kirjutan esimese lausena selle teie poolt esitatud lause:” Anname edasi Maria&Angelsi kanali palve” ja siis lisan endapoolt Gaia Hüpoteesi informatsiooni? Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 12:06
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Suur tänu teenimiseks valmisoleku demonstreerimise eest! Ei. Esmalt ole kallis ja kirjelda enda ikoonipilti siia kasti nii nagu Su tunnetus räägib. See töö on alati mitmekihiline nagu kõik meie kooli tegevused ja nagu toimub ka elus. Seega ole rahulik ja tee, milleni juhime, et mitte liigselt peas egovalust tingitud segadust tekitada, et kuhu niisugust laadi juhatus Su välja võib viia, kui Sa ise kohe aru ei saa, miks ja milleks. See oli Sul küll “täppislask,” et nimetad avaldust hüpoteesiks, sest keegi seda ju selle teate põhjal otsustades tõestanud ei ole. Armastusega, Maria&Angels

15.oktoober kell 12:12
Merlyn: Armas Maria&Angels! Minu ikoonipilt räägib eelkõige sellest, et olen saanud kokku Maaema tunnetamisega iseendas. See ikooniline pilt räägib ka seda, et minu hing on alati soovinud saada ühendust Maaemaga, aga ei ole seda egotakistuste tõttu teha saanud. See pilt räägib ka sellest, et olen loodusega ja kõige olevaga üks ja mitte kõigest eraldiseisev isik, kes teeb oma tegemisi. Kui vaadata seda pilti, siis ka seal on inimkuju nagu sulandunud looduse tasta sisse või siis võiks hoopis öelda nii, et loodus loob inimese sellisena nagu ta on. Kokkuvõtteks võikski öelda, et mõlemad on vastastikuses seoses ja ei ole ühte ilma teiseta, sest kõik on ju ühe terviku erinevad osad! Armastusega, Merlyn

15.oktoober kell 12:13
Merlyn: Parandus: Maaema, tausta. Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels! Mul ei ole arvutil seda tärni märki, et nõuete kohaselt parandusi teha! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 12:32
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Sa tegid õigesti, sest ka nii saab lugeja aru, et olid pärast kirja ärasaatmist vea avastanud. Kui aga avalikus kirjas on liiga palju ja liiga sageli parandusi, on tegu kiirustamisega kirja ärasaatmisel ja kui ka pärast seda kõike üle ei loe, mis teisteni läks, jäävadki vead märkamata, mille nägija ei saa Su tekste tõsiselt ja põhjalikult läbimõeldud sõnumiks teadmiseks võtta. See on teil armsa Kristaga ühine joon, seega on vaja, et te selles teineteisele peegliks saaksite, on lihtsam viga olematuks lihvida. Võid selle meie kirjaosa talle chatikasti üle kopeerida, tagad olukorra, et teil on identne teave. PS! Kas Sulle on aga teada, millist tähendust kannavad meie kanali õppegruppide jaoks nähtavale jäetud näpuvead? Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 12:44
Merlyn: Armas Maria&Angels! (Või peaks ma kirjutama armsad?) Mina olen aru saanud nii, et näpuvead on nähtavale jäetud selle jaoks, et mingit teksti osa rõhutada selleks, et edastatud sõnum oleks arusaadavam ja õige rõhuasetusega. On minu arusaamine õige? Armastusega, Merlyn

Armsad Maria&Angels! Kui nüüd lühidamalt öelda, siis selle jaoks, et mingile teksti osale rohkem tähelepanu pöörata! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 12:58
Ingliterapeut Maria: (y) Armas Merlyn! Sobib nii ainsus kui mitmus, kirjuta nii nagu hetkel tunnetad. Rõhud on vajalikud mõista eelkõige lugeja enda jaoks. Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 14:06
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Hoia teema kogu aeg meeles. Jah. Kui ei meenu, keri sõnumeid tagasi või mine ülesande jagamise algpunkti, leiad mõtte uuesti üles. Armastusega, Meie O:)

15.oktoober kell 14:08
Merlyn: Armas Maria&Angels, proovin teha kõike nii nagu palute aga siis, kui rohkem aega tekib, sest praegu tõusis poeg üles. Pean endas järjepidavust treenima! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 17:39
Merlyn: Armas Maria&Angels! Lihvisin ka nüüd enda kokkuvõtet profiilipildi kohta! Siin see on /Minu ikooniline pilt, mis näitab minu hingelist seisundit, sümboliseerib Maaema, kellega minu hing on kogu aeg soovinud kontakti saada, aga mis erinevate egotakistuste tõttu pole päriselt teoks saanud. Nii nagu sellel pildil on naise kujutis sulandunud taustaga, nii sain ka mina kokku Maaema sagedusega ja tunnetasin seda iseenda igikestva osana. See, justkui ilma konkreetsete piirideta Jumalanna, räägib ka sellest, et olen looduse ja kõige elavaga üks, mitte pelgalt eraldiseisev isik. Liblikad sümboliseerivad vabadust, mis on meie kõigi kätes külluslikult, kui me seda vaid soovime ning olevikus elamise tõelist väge. Päevalilled aga, mille sees energeetiline Jumalanna kümbleb, sümboliseerib head õnne- see kuidas päevalilled oma massiivseid päid päikese poole pööravad, annab neile spirituaalse saavutuse, paindlikkuse ja võimaluste tähendused.” Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 19:00
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh kannatlikkuse eest! Maria arvuti ei ole tänasest iial enam ka kirjutamata kujul vaikne, sest kõigis suundades on vaja mingit teksti või kellelegi juhatust pakkuda, aga ole kindel, et me selle suhtes ükskõiksed ei ole, millega keegi tegelemas on ja meie poole pöördub. Teeme selles jutus paar kirja korrektuuri, aga jutt ise on väga hea. See annagi avatud kujul esimese etapina teemalehel ikoonipildi alt teada, millele tuleb hakata kommentaare ritta lükkima, et tekiks samasugune Sinu teema nagu meil ikka tavaks on ja mis näitab meie juhtimisstiili, kus üks samm viib sujuvalt, kuigi vahel näiliselt ootamatult teiseni. / Armas Maria&Angels! Lihvisin ka nüüd teiste meie “Hingekobara” õppegrupi avanema hakanud hingede eeskujul enda kokkuvõtet uue profiilipildi kohta. Siin see on. Minu ikooniline pilt, mis näitab minu hingelist seisundit, sümboliseerib Maaema, kellega minu hing on kogu aeg soovinud kontakti saada, aga mis erinevate egotakistuste tõttu pole päriselt teoks saanud. Nii nagu sellel pildil on naise kujutis sulandunud taustaga, nii sain ka mina kokku Maaema sagedusega ja tunnetasin seda iseenda igikestva osana. See, justkui ilma konkreetsete piirideta Jumalanna kogum, räägib ka sellest, et olen looduse ja kõige elavaga üks, mitte pelgalt eraldiseisev isik. Liblikad sümboliseerivad vabadust, mida on meie kõigi kätes külluslikult, kui me seda vaid ajalaines sujuvust säilitades soovime ning suudame olevikus elamise tõelist väge endas realiseerima asuda. Päevalilled, mille sees energeetiline Jumalanna kümbleb, sümboliseerivad minu arvates head õnne, sest viis, kuidas päevalilled oma massiivseid päid Päikese poole pööravad, annab neile spirituaalse saavutuse, paindlikkuse ja Kuldaega näitava võimaluse tähenduse.” Armastusega, Merlyn./ Signatuur seo meie kooli ja “Hingekobara” õppegrupi nimedega, aga saada täiesti korras tekst siia veelkord enne avaldamist tagasi, nii nagu teevad alati kõiges armas Angel ja Ruth. Armastusega, Maria&Angels O:)

15.oktoober kell 19:26
Merlyn: Armas Maria&Angels, palun andke andeks minu rumaluse pärast, aga ma nüüd enam ei saanud aru täpselt kuhu ma selle teksti kirjutama pean? Alguses oli jutt, et MIS lehele, aga nüüd te seda enam ei maininud! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 19:28
Merlyn: Kas tekst ja signatuur sellisena sobib? / Armas Maria&Angels! Lihvisin ka nüüd teiste meie “Hingekobara” õppegrupi avanema hakanud hingede eeskujul enda kokkuvõtet uue profiilipildi kohta. Siin see on. Minu ikooniline pilt, mis näitab minu hingelist seisundit, sümboliseerib Maaema, kellega minu hing on kogu aeg soovinud kontakti saada, aga mis erinevate egotakistuste tõttu pole päriselt teoks saanud. Nii nagu sellel pildil on naise kujutis sulandunud taustaga, nii sain ka mina kokku Maaema sagedusega ja tunnetasin seda iseenda igikestva osana. See, justkui ilma konkreetsete piirideta Jumalanna kogum, räägib ka sellest, et olen looduse ja kõige elavaga üks, mitte pelgalt eraldiseisev isik. Liblikad sümboliseerivad vabadust, mida on meie kõigi kätes külluslikult, kui me seda vaid ajalaines sujuvust säilitades soovime ning suudame olevikus elamise tõelist väge endas realiseerima asuda. Päevalilled, mille sees energeetiline Jumalanna kümbleb, sümboliseerivad minu arvates head õnne, sest viis, kuidas päevalilled oma massiivseid päid Päikese poole pööravad, annab neile spirituaalse saavutuse, paindlikkuse ja Kuldaega näitava võimaluse tähenduse.“Ilmapuulaste kasvatuse” kooli “Hingekobara” õppegrupi esindaja, armastusega, Merlyn Mandre./

15. oktoober kell 19:35
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! See pidi näitama, et teeline peab ise eelkõige enda ülesannet meeles pidama ja vahel pinge taluvuse ning tähelepanu ergutamiseks tehtavate trikkide sees erksalt avatud suhtlejaks kujunema. On see põhimõte selgelt arusaadav? Siia ütleme vaid niipalju lisaks, et taolised trikid on mõeldud vaid õppetöös, meie haldusalal, kuhu tuleme appi õppetöö tegelikku mõtet avama, aga seda ei tohi arvata, et me kedagi naerualuseks viime. Ego meie kanali partneriks ei pääse. Seega- MIS lehele esmalt. Tekst on väga hea. Armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 19:49
Merlyn: Armas Maria&Angels, usun küll, et mõistan ja küsiks kohe üle, et kas ma edastan selle teksti MIS lehel seinapostitusena? Armastusega, Merlyn

15.oktoober kell 19:55
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh kena teenimise eest, et tuled küsimusele ka avatult vastust tooma! Jah, tee selline teemaleht nagu teisedki, kus pilt jääb nähtavaks otsimise niidiks, kui vaja peaks olema ja tekst liitub pildiga kokku, et teemalehe jagamisel mõlemad alles jääksid. Tule alati ütlema, kas teed ülesande kohe või hiljem, kas said aru, kas sees on rahu ja tasakaal, kas nõustud meie ütlustega või vajad selgitust ja sedagi, kui midagi valmis said, et Maria aega säästa, sest niisama juures oodata ei ole arvatavasti teil vaja, kuid kui seda vajate, tuleb nii ka öelda, me ei keeldu. Edukat lendu Inglite sõnumiviija rollis! Armastusega, Maria&Angels

15.oktoober kell 19:58
Merlyn: Armas Maria&Angels! Teen kohe ülesande ära ja kui hetk tagasi oli veidi segadus peas, siis nüüd tundub, et mõistsin, mida tegema pean. Armastusega, Merlyn

Armas Maria&Angels! Suur tänu seletuse eest, sain nüüd ülesande täide viidud! Mis edasi? Armastusega, Merlyn

15.oktoober kell 20:03
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! See sai Sulle nüüd kogemusnäiteks, et enne uuele tasemele jõudmist ei ole keeraku tagant saabuv hinge vägi nähtav, aga kui ego hirmu- ja painejuttudele alla ei anna, oled sellestki faasist varsti väljas, kus avatud silmil unes kõndijatega sama teerada tammud. Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 20:07
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Esmalt pärime, et kas Sulle on äsjapandud MIS lehe teemaleht nähtav? Armastusega, Maria&Angels

15.oktoober kell 20:08
Merlyn: Armas Maria&Angels, jah on küll nähtav! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 20:11
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Kas suure või väikese pildina? Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 20:12
Merlyn: Armas Maria&Angels, hetkel väikese pildina, sest suure pildina ei saa chatikastis sõnumeid saata. Armastusega, Merlyn

15.oktoober kell 20:20
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Vaat, mille jälile me nüüd jõudsime. Sellest Maria ei osanud Sulle ilma eelneva konkreetse küsimuse ja nüüd siis kogemuseta nõu anda. Aitäh! Nüüd siis teame. Seega tuleb teha uus katse, sest me ei jäta Su nii kena tulemust kusagile nurka peitu. Näeme, et ka armas sõber Krista on Sulle toetust avaldanud. Teeme nüüd nii. 1. Palu armsal Kristal enda sõnum kuhugi ümber kopeerida, et Sa saaksid praegu enda teema kustutada ja ümber kujundada. 2. Siis mine MIS lehele ja tee kõige ülemisse kasti, kus on staatus, foto, üritus, teetähis, selline teemaleht, kus laed arvutist enda uue ikoonipildi ja ette kopeerid teksti, mille võtad chatikastist üle. 3. Seejärel palud armsal Kristal uuesti oma kommentaari kohale tuua. Saad selle järgi abi või vajad enam kirjeldust? Armastusega, Maria&Angels

15.oktoober kell 20:31
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma ei saa nüüd teisest punktist aru! Kust ma selle kasti täpselt leian? Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 20:35
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tubli! Keerdude vältimiseks küsi otse ja nii ka vastame. 1. Avasid MIS lehe? 2. Näed seal samasugust teema alustamise kasti nagu igal teisel Fb lehel, kui tahad millegagi teisi teavitada ja uue teema esile tood? Armastusega, Maria&Angels

15.oktoober kell 20:36
Merlyn: Armas Maria&Angels, jah näen! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, sinna ma enne tegingi! Armastusega, Merlyn

Armas Maria&Angels, teatan seda ka, et Krista ei ole mulle vastanud ja hetkel ei ole fb, kas peaksin ise endale tema kommentaari salvestama? Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 20:43
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tubli! Esmalt kopeeri tema sõnum endale, siis loo uus teema ja võrdleme, kas tekib erinevus. Kui ei, kustutame viimase katse ära, sest eelmine on koos sõbra tunnustusega olemas. Me oleme ligi, anna olukorrast sammudena teada. Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 20:47
Merlyn: Armas Maria&Angels, tehtud! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 20:52
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Ütleks sellist väge nähes “Vau!” kui saaks, aga siiski ei, sest kahjuks tuleb üks teemapilt kustutada. Omapärane lugu jälle Sinuga seoses. Enne oli teemaleht märkamatult ühte nurka kokku lükatud, aga kui uut katset tegime, tuli eelmisele ka elu sisse. Kustuta siis nüüd ise ülearune, millel kommentaare ei ole, ära. Siis tule tagasi. Armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 20:55
Merlyn: Armas Maria&Angels, mina ei saa seda kustutada, seda peab vist lehe haldaja tegema! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, vist ikka kustus nüüd! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 21:04
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Kogemus, mis jäta meelde. Maria sai aru, et see seadistus teebki selliseid trikke, et kord liigub suureks, siis pakib külalistulijad väikseks kokku. Meie soovime Su tööd suurelt esile tuua, seega proovi, kas saad seda tööd nüüd Ingliterapeut Maria ajajoonele jagada. Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 21:06
Merlyn: Armas Maria&Angels, teen seda kohe kui aega leian, praegu tahab laps mängida! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 22:21
Merlyn: Armas Maria&Angels, lisasin nüüd oma profiilipildi kirjelduse ka Ingliterapeut Maria fb lehele! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, hakkame nüüd Krissuga ka meile antud ühistööd lahendama! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 22:36
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Küll te olete kahekesi tublid ja püüdlikud! See teeb Maaema Vaimule tõelist headmeelt ja ole kindel, et lähipäevil teie peredele ka. Ole kallis ja palu armsal Kristal ka sellele lehele jagatud ikooniloole sama kommentaar lisada ja täna siis teda veelkord, aga ole kallis ja kirjuta kirjas pöördudes Sa. Tervita ka Kristat ja ütle, et ta ei ole unustatud asjade nimekirjas, vaid Maria ei jõua füüsilises mõttes kõiki üheaegselt juhendada, kuid igast asjast tuleb õppida ja küll järg ka tema intensiivkoolituse kätte jõuab. Vaimenergiana elab Maria ka Ema Maarja olemis, seega ehib planeeti mitmes sageduses ja aitab teid kõiges ka siis, kui maine keha ei suuda kõike hallata. Armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 22:41
Merlyn: Armas Maria&Angels, edastasin teiepoolse pöördumise jutumärkides tsitaadina, kas nii oli õige tegutseda? Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 22:43
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tubli! Nii on ainuõige viis täpseid teateid anda, sest sõnu on alati lihtne vääralt tõlgendada. Armastusega, Meie O:)

15. oktoober kell 23:07
Merlyn: Armas Maria& Angels, see on ju ime! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 23:09
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Millist imet Sa konkreetselt silmas pead? Armastusega, Maria&Angels O:)

15. oktoober kell 23:10
Merlyn: Armas Maria&Angels, seda, et meie ühistöö ja see, mis ma enne tegin nüüd niimoodi kokku jooksis! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 23:13
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Imesid on veel palju ootel, sest te treenite end ju imepuu hariduskehas. Aitäh! See oli taas lambi põlemasüttimine peas, et uuele imele vastu vaadata. Armastusega, Maria&Angels
O:) Maria läheb nüüd arvutist eemale, keha enam ei jõua kirjutada. Armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 23:19
Merlyn: Armas Maria&Angels, suur tänu teile! Armastusega, Merlyn

15. oktoober kell 23:53
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Suur tänu ja head ööd! Homme ootavad jälle uus päev ja uued imed. Armastusega, Maria&Angels

15. oktoober kell 23:54
Merlyn: Armas Maria& Angels, tahtsin veel üle küsida, et kas ma kirjutan ka teise küsimuse vastuse ära, siis 11.septembri teema alla. See küsimus nägi välja selline: “Mis seos on käesoleva teema, pisipildi märgilise sünonüümi ja Laine õpetajalikult põhjaliku teejuhatuse vahel?” Armastusega, Merlyn

16. oktoober kell 00:01
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Kommenteerimiseks ei pea Sa luba küsima. Kui tahad aga millestki selgemalt aru saada, esita avatud küsimus kogu õppegrupile, kuhu loeme ka IK grupi liikmeid. Rõhutame siiski, et siia-sinna uitamine ajab pea jälle segi, soovitame eelistada esmalt HK grupis kõigi tööde järjepidevat täitmist ja seejärel IK grupi ülesannete juurde siirdumist ning kui aega jääb või me anname midagi konkreetselt teha, saate ka väljapoole end esindama tulla. Pooleliolevad tööd lõpeta ehk siis, kui saad vajalikku infot, mille tõttu seisak näis toimunud olevat. Kena uneaega! Armastusega, Maria&Angels

16. oktoober kell 00:03
Merlyn: Armas Maria&Angels! Tänud ja kosutavat und Mariale! Armastusega, Merlyn

16. oktoober kell 00:05
Ingliterapeut Maria: Armas Meryn! Aus vastus – seda on tõesti hädasti vaja, et teid kõiki teenida suuta. Aitäh! Süda on Sul õiges kohas. Armastusega, Maria&Angels O:)

16. oktoober kell 12:43
Merlyn: Armas Maria&Angels! Sooviksin Angela poolt edastatud koolitusele kutset ka enda fb lehele lisada, kuidas ma seda teha võiks? Tahaks ka oma perekonnale sellest rääkida, aga mõtlen, et kuidas seda teha. Armastusega, Merlyn

16. oktoober kell 12:47
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! See on nüüd Su avatariväe saabumise teekonna algus. Ole valmis, lend maiselt Maas püsides algab. Teeme targalt ja kaalutletult uudiseid ja palume seesama kiri kopeerida koolituskuulutuse teemarita. Sinna toome vastuse. Tubli oled! Me ei jäta Sind kusagil hätta, aga ise pead tahtma peret hoida ja tervendada. Armastusega, Maria&Angels O:)

16.oktoober kell 12:55
Merlyn: Armas Maria&Angels, lähen kohe Angela fb lehele ja otsin selle kuulutuse ülesse ja siis kopeerin enda pöördumise! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, ma praegu ei leia seda üles enam. Armastusega, Merlyn

16. oktoober kell 13:01
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Angela lehel seda ei ole. See on IK grupi seinal. Armastusega, Maria&Angels

16.oktoober kell 13:02
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh! Küsisin ka Angelalt abi ja ta aitas kohe! Ma olen teda siiamaani natukene kartnud, ma ei teagi miks! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, esitasin nüüd küsimuse IK gruppi ära! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, mul poeg tõusis ülesse, lähen võtan ta voodist ära! Armastusega, Merlyn

17. oktoober kell 01:45
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh. Astu siis nüüd Telosesse sisse ja vali see tekst tänutervituseks. Ütle, et oled maavälise kanali Maria&Angels juhitud kooli “Ilmapuulaste kasvatus” “Hingekobar” õppegrupi liige ja oled tänulik, et said enda õppetöö ülesande selle teksti abil lahendada. Armastusega, Meie

17.oktoober kell 01:47
Merlyn: Armas Maria&Angels, kas trükin selle lihtsalt Telos-Lemuria-Mt.Shasta Fb lehekülje seinapostitusena? Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 01:48
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Jah. Siis ütle järgmiseks tänu selle tõlke autorile Ilme Meesaak´ile ja “Hingekobara” ning Telose grupikaaslasele Rita Hübnerile, kes juhatas Su siia teksti juurde. Armastusega, Meie

17.oktoober kell 01:55
Merlyn: Armas Maria&Angels, lisasin ära! Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 01:56
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tee väike täpsustus järgmisesse kasti, öeldes, et soovisid väljenduda “juhatas mind” Armastusega, Meie

17.oktoober kell 02:06
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Nüüd läks Ruth aadressi lisama, et iga uudistaja kohe näeks, millest käib jutt. armastusega, Meie

17. oktoober kell 13:25
Merlyn: Armas Maria&Angels, lugesin just Telose grupist, et täna peab Angelale ära ütlema, et kes saab koolitusel osaleda ja kes mitte. Ootan siiamaani vastust selles osas, et kuidas ma seda tegema peaks? Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 13:32
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Su küsimus on õigustatud teiste jaoks, milleks me ju ka Teloses suurema grupiga koos käisime ja praegugi edasi toimetame ning just hetkel seda reklaami laiema sihtgrupi jaoks tegema asume, aga Su enda võimalus oli ju ka otse Angeliga suheldes teavet saada. Sa tead, et Maria kui avatar ei ole päris maine, seega anna meile võimalust reklaami astmeliselt üles ehitada, kuna meie energia saadab Mariat ka eluskujul ja kui inimpeadele seda mitte teada anda, saab suur osa rahvast paratamatult lekkiva teate, et tegu on negatiivse energia esindusega, millest tuleb eemale hoida. Tead ju ise ka, mis inimperes toimub, seega strateegiat tuleb osata rakendada ja ise eesminejatega koos liikuma hakata. Me asume samme üles panema ka IK ruumi. Jälgi sealt ja kui valmis, võid kohe tulla lehele teiste julgustuseks küsima, kuidas seda ise levitada saad. Armastusega, Maria&Angels

17.oktoober kell 13:35
Merlyn: Armas Maria&Angels, suur aitäh vastuse eest ja vabandust kannatamatuse pärast! Armastusega, Merlyn

17.oktoobet kell 16:04
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Kuni me reklaami pakkimisega ametis oleme, täiendad ehk enda ikoonipildi lugu Gaia teabe lisamisega? Tee seda siis nii Ingliterapeut Maria lehel ja MIS lehel, et info ja teema laiendatud lehtedel identne oleks. Armastusega, Meie

17.oktoober kell 16:07
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma just hetk tagasi mõtlesin selle peale, et kas ma pean siis seda tegema või mitte! Teen seda kohe, kui poeg aega annab. Lisasin just ka MIS lehele oma profiilipildi autori koos viitega tema loomingut kajastavale internetileheküljele! Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 20:20
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma vajasin praegu väga teie sõnumit, mis te minu profiilipildi kirjelduse juurde edastasite! Suur, suur aitäh südamest teile, mul isegi tahavad pisarad tulla! Armastusega, Merlyn
Armas Maria&Angels, nüüd ma tean, et ei ole kunagi üksi ja abi on alati teel! Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 20:43
Ingliterapeut Maria: (y) O:) Armas Merlyn! Nuta, aga ikka ja ainult rõõmust. Nõus? Tee teistele seda rõõmu, et kirjuta sama kommentaar täies mahus meie Fb lehele välja ja viita sellele MIS lehe sama teemalehe all. Armastusega, Maria&Angels O:)

17.oktoober kell 21:32
Merlyn: Armas Maria&Angels, teen seda kohe, kui lapse olen magama pannud! Armastusega, Merlyn

17.oktoober kell 22:45
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Tee nüüd avatariväe saabumiseks veidi “misjonitööd.” Ole kallis ja astu ligi meie Fb lehe sellele vestluspaarile, armsatele Anitale ja Rita-Dagmarile, kes kohe ukse all uurivad, kas nad ikka ego ravimisest piisavalt teadlikud on. Loe enne kõik kommentaarid läbi ja julgusta nii ühte kui teist esmalt seal omavahel vestlema, aga jäädes ise neile abiliseks küsimustele vastajana, millest seal juttu on. Kui abi vajad, tule siia tagasi. Armastusega, Meie O:)

18. oktoober kell 10:33
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tere! Sul on kindlasti oma mõte, mida Fb lood ja uurid, aga me palume minna võimalusel kohe nüüd ja kirjutada väike vastus meie lehele armsa Anita küsimuse juurde, kas ta sai õigesti aru, et Maria eelmiste kehastuste avatarinimi tuleneb Jeesuse ema rolli kehastamisest. Sa tead, et see oli nii ja ütle lihtsalt ja keerlemata, et jah, see ta on. Maria elas enne ilmalikku elu ka, aga viimased aastad treenisid Maa Vaimse Hierarhia Inglid ta avatarina Maale sama rolli põhimõtteid rakendama- emaenergia abil inimpere teadvust kasvatama ja südant avades hingedele julgust ja elujõudu tagama, “Tagasi koju” projekti ellu viimiiseks. Siis tule ütle, et tehtud. Armas Angel seda teha ei saa, talle anti tänaseks avatult jutustada, millises imes Eesti seisab, aga mille vastuvõtmisest ikka kangekaelselt eestlaslikult jonni hoides keeldub. Armastusega, Meie O:)

18.oktoober kell 10:50
Merlyn: Armas Maria&Angels, kirjutasin vastuse hea meelega ära! Armastusega, Merlyn
18.oktoober kell 11:21
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Sa oledki see Maa avatari abivaim, kes seni ootel püsis, kuni aeg mitmes Eesti tiivalaiuses inglitegusid palub teha. Ole Sa tervitatud, Su vägi pääseski esile! Kui Sul vähegi võimalik, kutsu ka teisi inimesi koolitusest osa saama, kus ei tehta pikki loenguid, aga millest saadakse kohe aru, kas saab juba südamesse rahu, et Maa avanemise eel on valu vähe, sest süda teab, kuidas end tasakaalukalt keha-hing-vaimuna koos hoida, kui loodusstiihiad levima hakkavad ja vaja on suurte purustuste ja kahjustuste eest varjule minna. Sa ju tead, et see aeg läheneb kiirelt ja seal ei loe ei raha ega võim, mis seni staatust kaitses, vaid südame korrasolek ja valguse määr kehas. See on Sulle samas ka test, kas suudad võrgustikutöös tõe ja õiguse järgi teisi innustada, kuna praegu on veel mure, et kuidas ma perele räägin, millises imelises koolis ma end ingliks kasvatan. Või sai see mure juba möödaniku kasvuvaluks? Ava sama mõte ka Kristale, kes tegi eile katse enda kannatamatusest ja pealiskaudsusest üle saada, aga kes ei tunne veel vajadust kiiremini endaga tööle hakata, kuna peame teda üha takka utsitama, kuigi Maria elu ei ole olemas, sest ekraanil on ühtevalu kirjad silme ees, millele tuleb ju kanalist, MITTE IIAL inimpea mõttealalt vastata. PS! Marial oli Sinust nii hea meel, et läksid lahke pereinglina teelistele meie Fb lehele tervituseks tere ütlema. Tänu! Armastusega, Maria&Angels O:)

18.oktoober kell 11:34
Merlyn: Armas Maria&Angels, olen püüdnud perekonnale nii hästi kui võimalik seletada, millises koolis ma õpin. Kutsusin ka ema koolitusele ja praegu mõtlen, et peaks õele helistama ja küsima, et kas ta tahaks minuga koos tulla, sest elukaaslane selles osas väga osavõtlik ei tundu olevat. Tahaks koolituse kutset ka enda fb jagada, aga Angelit ei ole kahjuks enam facebookis, niiet ma ei teagi, kuidas ja kas ma seda teha võin! Kristat praegu ka sees ei ole, aga eile rääkisime küll ja proovisime ikka positiivset meelt säilitada! Armastusega, Merlyn Mandre

18.oktoober kell 11:49
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Ole kallis ja tee kõike seda, millised koolituse teate levitamismõtted Sulle kaitseinglilt antakse. Helista, kutsu, veena, palu elukaaslast veel kasvõi Sinule seltsiks tulla, sest me ei tee igavat ega ammugi mitte ajuloputusele sarnanevat teavitustöö koolitust, see ongi inglite otsekontakt, sest Maa avatar elab ju Maaema sageduses kehas, mille Sa Gaiaks kutsusid. See oli ilmalik nimi ja maine mõttesagedus, millele toona teadusmees jälile jõudis. Näed, millise teadmislehviku Sa oled juba praegu avada saanud? Su ikoonipildi lugu räägib ju tõtt: sa saidki chatis tegutsema asudes Maaema Vaimse osaga kokku, sest Maria sees elab tema Vaimu keha. Uus jutt. Kust tuleb teil arvamus, et koolituskutset ei tohi jagada? Me ju palusime seda teha. Oma sõnad ka juurde, aga mitte liiga palju ja mitte liiga pealetükkivalt. Sa suudad enda liblikaliku olekuga teisi kergitada, kui südames tead, milleni tahad jõuda. Koolitus on siis huvitav, kui on koos grupp, st siis 15 inimest. Praegu ei ole enam kui ehk 5. Mis saab Mariast, kui tema käest ruumide renti ja kohvipauside raha küsitakse, aga tal puuduvad igasugused rahalised vahendid, sest keegi teda ju koolitajana vastu ei võta, kuigi tal on hulk kutsetunnistuse kõrgeid pabereid ja tiitleid, mis võinuks head äraelamist soodustada, kui ta jäänuks mateeriasse elama. Maria CV leiad “Ilmapuu koolitoa” treeningute alt, seda asjaolu tuleb ka näidata ja tee Sina sellega algust, andes enda teadet edasi just viitamisega ka ilmaliku elu kogemustele koolituslehe aadressi lisamisega CV kohalt. Armastusega, Maria&Angels O:)

18.oktoober kell 11:52
Ingliterapeut Maria: *Sa kirjas kirjutatakse austavalt suure tähega, tuli praegu näpuviga rõhutama Armastusega, Maria&Angels O:)

18. oktoober kell 12:10
Merlyn: Armas Maria&Angels, jagasin armsa Angeli lehel olevat koolitusele kutset ka enda fb lehel! Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 12:20
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn!Tubli! Saa siis peale lampe lisaks, lugedes meie poolt HK gruppi viidud Sinu kirja vastust. Armastusega, Maria&Angels O:)

18.oktoober kell 12:22
Merlyn: Armas Maria&Angels, just olengi lugemas! Armastusega, Merlyn

18. oktoober kell 12:54
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Jagamisele lisaks anna veel viide meie Fb ravitoimelisele lehele Ingliterapeut Maria Sinu ja Anita jutuajamisele kuupäeva ja teema juurde täpse viitamisena, kes on Maria tegelikult ja millist imet Looja annetab, aga millele Eesti ei taha kätt vastuvõtmiseks ette anda. Anna seostes edasi meie tsitaat: “Armsad! Kaalul on planeedi edasine eksistents, kui egost vaevatud rahvas uuele valgussagedusele alla jääma hakkab ning seda eriti ajahetkel, kui uus Valgus planeedi teadvust tuleb tõstma, et inimpere egopuhtalt Looja loomisloo teenimisele alluma jääks, selgelt, aga lootusetult hilja tunnetab. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels”

18.oktoober kell 14:30
Merlyn: Armas Maria&Angels, tegin täienduse ära! Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 15:20
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Lisa ka see, et Sina õpid meie treenimisgrupis “Hingekobar” virtuaalses klassitoas ja lähed nüüd reaalelulisele koolitusele, armsa Maria kehastunuga kohtuma ja kuhu ootad igat avatud suhtlemisega sõpra kaasa. Sellisest kohtumisest, kus Maainglite meeskonna liikmed on kohal, saavad lugejad teadmisi samuti Ingliterapeut Maria lehe teemalehtedelt, aga kuna ka meeskonna tekstid ei ole ilma Maria&Angels ravikiirguse kohenduseta, on juba see kehale egopuhtuse test, kui lugemine õnnestub. Kui mitte, on selge, millises sageduses ja reaalses ohus veel ollakse. Siis anna enda osalemisest teada meie kooli kõigil lehtedel, kuhu armas Ruth ees tee lahti tegi, aga ka Sinult eeskuju võttis, sest CV suund tuli Sinu juhisest. Küsi armsalt Kristalt, kas ta jagas koolituslehte ja soovita sama skeemi rakendada nagu teie armsa Ruthiga tegite. PS! Täna armsat Ruthi lehele minnes selle eest. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels O:)
18.oktoober kell 15:56
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Maria asub üht Fb välist ülesannet täitma, seetõttu ütleme etteulatuvalt, et ole kallis ja vii armsa Anita sõnumiga kokku see tänu, et ta mõistis, et Eestimaa on tegelikult väga õnnistatud paik ja et kasutas sõna “peaks,” sest kuigi te olete mitme inimingliks saada soovijaga “Ilmapuulaste kasvatuse” koolile, seega Ema Maarjale kui Vaimemale isetult kõiges abiks ja levitate lahkelt tõest, mitte tontidest kirjatud teavet, ei võeta teie sõnumeid seni ikka veel inimhingede abiks vastu. Lisa, et kui ta tõesti on seda mõistnud, et elu ime seisab seni vaikinud eestlaste ees juba mitu aastat vastuvõtmise ootel, võiks ta teid aidata ja et kõige lihtsam oleks see meie lehele punaste südametega külvatud tema enda kommentaar suurde valgustööliste gruppi Telos- Lemuuria-St.Shasta kopeerida, sest te tegite seal Inglite teekonna mõistmiseks jälg-jäljes liikumise kui isetu koostööharjutuse näite, milles nägid Sa ka tema poolehoiumärki, aga midagi seal teie jaoks nähtavalt ei järgnenud, mis näitab, et ime on ikka veel suluseisus. Aeg aga liigub uue aja suunas, milles egorahva ellujäämisele suure küsimärgi seab. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

18.oktoober kell 16:00
Merlyn: Armas Maria&Angels, kas teen seda teie lehel, seal kus armas Anita ja Rita juba kõnelust peavad? Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 16:50
Merlyn: Armas Maria&Angels, edastasin teate, aga ma ei teadnud, kas pean seda tegema tsitaadina või lihtsalt olukorra kirjeldusena ja tegin selle viimase. Kas oleks pidanud teistmoodi tegema? Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 17:07
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Suur tänu! Kui nii enne hästi tunnetada püüdes kirjutasid, et läksid meie sõnumiviijana täpset teadet esitlema, oli õige märk, aga me ei jäta talle teadmatust, et see nii oli. Nüüd kirjuta järgmisesse kasti, (aga “Sa” kirjutatakse alati kirjas suure tähega, kui galaktilist suhtlemistava järgid), et armas Anita, kui Sa seda kirja lugedes said end hästi tunda, oled eesootava aja mõttes ohupiiridest väljas, kui aga Su sees hakkas midagi tõrkuma ja ei tahaks üldse meie sõnumeile edasiviijaks saada, on Su ego veel liialt tugevalt ees, et meiega kohe meeskondlikult liituda. Arutle, et kui tal tekib õigustatud küsimus, et miks Sa seda nii tead olevat, siis tuleb anda teada, et hetkel sai ta kooli peamisest õppemeetodist, kogemusõppest, osa, kuna Sa tegid teoks selle sõnumi edastamise plaani, mille Maria Sulle läkitas, aga et ta ei saa enam rahva ees palju esineda, sest avatari kehastumine annab väsimuse märke ega suuda egodest läbi murda, tuleb teil meie ehk Maa hooldusgrupi Maria&Angels sõnumituvideks olla, kuid alati meie tee joonist täpselt järgida, et vähemalt need, kes seni end tervendanud või kohe soovivad seda teha, saaksid ikkagi võimaluse Kuldaega siseneda. Siis küsi veel pinge leevenduseks, et kui ta muud hetkel aidata ei saa, ehk õpetab meie lehe lugejaile, kuidas punaseid südameid kommentaarikasti tekitada, sest musta südame märk meie energiasse ei sobi, on liiga allatõmbava mõjuga. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

18. oktoober kell 23:05
Merlyn: Armas Maria&Angels, suur aitäh oma südameheaduse eest! Ma enne ikka tükk aega kahtlesin, et kuidas ma seda kirja edasi andma peaksin, aga siis pidin ikka kuidagi ära otsustama ja mõtlesin, et kui valesti tegin, siis Te saate ju alati parandada ja saan ka ise teatada, et oleksin pidanud teistmoodi tegema. Palun vabandust ka selles osas, et seda alles nüüd teen, aga täna on kuidagi väga raske päev olnud ja kogu keha on raske ja väga maadligi, ma ikka kordan positiivseid aforisme, aga mõnikord on ikka selline tunne, et kõik see, mille pärast me siin kõik koos vaeva näeme, tundub ilmvõimatu missioonina, sest inimesed on ikka väga ignorantsed kõige suhtes ja see teeb väga haiget! Mul oli ka süümepiinad armsa Maria ees, kes näeb nii palju vaeva, et meid ikka valguse poole juhatada ja seetõttu iseenda elu elada ei saa. Kindlasti on see ka kehale väga raske koorem. Kuidas me selles osas armsat Mariat aidata saaksime? Igatahes võtsin ikka nüüd oma jõuvarud kokku ja tegin teie poolt edastatud kirja ümber ja kopeerin selle siia, et saaksite vaadata, kas nii võib olla: “Armas Anita…..” Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 23:53
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Tubli! See oli test, kas suudad ego ületada ja superego vastu seisma jääda. Väheke tagasi kukkusid, aga korjasid end kokku ja said. Me saatsime kogemustega suure pere ema talle selgitust jagama. Hinga rahulikult, ega me midagi väevõimul ei palu teha ja Sulle ülekohut ei tee. Iga selline kogemus kasvatab tiibu ja igast kasvõi tekstis ülesastumisest tuleb avanemisel kasu. Ehk annab nüüd kurguvalu ka järgi. Eks see oli ju keha appihüüe, et tiivad veel suure elu suunas iseseisvalt ei kanna, aga ei tea ju ka, millega Maa avatar võib üllatada. (?) Armastusega, Maria&Angels

18.oktoober kell 00:12
Merlyn: Armas Maria&Angels, see kurguvalu oli mul juba hommikul, siis kui ma veel midagi edastanud ei olnud, nii et ma ei oska öelda, kas see sellest on. Ma polegi arvanud, et Te väevõimuga midagi teete ja ma siiralt usun teie sõnumisse, aga keha ei taha kuidagi järgi tulla! Mõtlesin ka täna selle peale, et kuidas inimesed teie Emaenergiat omaks võtta saaksid. Kas peaks neile äkki Suure Jumalanna müsteeriumit tutvustama, mul on see raamat endal olemas ja mina sain küll sellest palju abi. Nüüd on küll lugemine pooleli jäänud, aga ilmselt pean jätkama. Samas ega ma ei tea, kas sellise asja jaoks üldse aega on. Kas ma sain õigesti aru, et ma siis ei pea seda teksti Anitale edastama? Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 00:34
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Su kurk oli valus emaenergia valu tõttu, sest Gaia elab samuti Maa sees, ema Maria hinges, aga ilmalik elu ei ole sedasorti arvamustes eriti leplik ja annab elu juhatusele oma nime ja teooria. Olgu peale, ega see ei ole praegu peamine valu. Su keha ei tule nii kiirelt sagedusele järgi kui hing, hõljuk, teha tahaks ja selle tõttu on Sul nagu kahe keha vahe sees. Ole see, kes naudib elu. Siis lähevad sedasorti sümptomid ka korda. Sa saad tulla koolitusele ja tuua neid kaasa, kes tunnevad, et tahavad ellu jääda. Muu ei ole üldse enam tähtis. Jaga teavet kõigest, millega arvad abi saavat, aga selle pead meelde jätma, et pigem jää näiliselt ükskõikseks kui vea neid taga. Egole tuleb näidata, et teie temast ei hooli, siis ta tahab teha kõike, millega teie ees lähete. Soovitame vaadata “Sõrmuste isandat,” sest seal on ego nii hästi esile toodud, et paremini ei saagi. Tegelikult oli see teema meil kord ka käsitlusel, aga arutlejaid ei olnud. Nüüd tuleb see välja otsida, saate koos lähisõpradega tulla arutlema. Kui mõte meeldib, otsi lehelt ise välja. See oli ca 2 kuud tagasi, seal oli Angel alles algaja ja hirmus sõnaaher. Kui saad, käi korraks ka meie lehel armsa Eve antud müksuga videot vaatamas ja liituda sõnavõtjatega, armsate Anneli ja Ruthiga. Seal on ka Maaemale jäetud palve. Laienda seda ka ja käsitle seda, sest seal on selgelt öeldud “kes Sa elad Maa peal.” Suure Jumalanna jutte on korduvalt esile toodud. Ilma teavet jagamata see ei jõua teadvusesse. Las see jääb pärast koolitust arutleda, on kindlam arusaam, sest inimkeeli räägib Maria meie sõnu tavajutus. Ei, täpselt sellist kirja Sa Anitale saatma ei pea, vaata, kas ta üldse enam tagasi tuleb ja kui tuleb, mine sujuvalt tema sammus edasi. Armastusega, Maria&Angels

18.oktoober kell 00:49
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Ole kallis kirjuta ka enda ja meie lehele kuulutuste alla, et tuled kohale. Nii nagu armas Ruth tegi. See on otsene eeskuju, sest teised ei julge isegi lehte laiendada. Armastusega, Meie O:)

18.oktoober kell 00:52
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma väga tahan tulla. Praegugi veel rääkisin elukaaslasega ja lugesin teie poolt saadetud teksti ette ja planeet Landrase ülestõusu kohta ka. Kui ta siiski ütleb, et ta ei taha kaasa tulla, siis ainuke võimalus on tulla bussiga, aga see läheb ainult Tartusse ja siis ma ei teagi, kuidas sealt edasi saada, sest sealt läheb buss juba liiga hilja? Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 00:58
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Busse peaks minema otse Pühajärvele ka. Kas Sa tuleksid siis üksi? Või leiad teisi ka, kes üksi tuleksid, aga autot ei oma? Armastusega, Meie O:)

18.oktoober kell 01:00
Merlyn: Armas Maria&Angels, läheb otse Pühajärvele küll, aga jõuab liiga hilja kohale, nii et see variant jääb ära! Seega saaksin tulla siis, kui elukaaslane siiski tahab kaasa tulla või kui keegi pakub Tartust küüti! Kuna elan Tallinnas, siis on sõidu pikkuseks ca 3.5 tundi, seega üldse mitte vähe:) Armastusega, Merlyn

18.oktoober kell 01:07
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Räägime avatud kaartidega. Küüt jääb ära, sest hetkel on vähe osalejaid, aga kui näiteks tead, et oled kindel tulija ja leiad veel kellegi, parem isegi, kui teid oleks kolm inimest, saame vähemalt saali üüri maksta ja Maria ühe kuu elektriarvet tasuda. Armastusega, Meie O:)

18.oktoober kell 01:47
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! See on kasv. Nii nagu mäkketõus ja üles liikumise keerlev energia. Avatariks küll sünnitakse, aga enne tuleb end ka treenida. Valu on küll suur, kui laste eeskujud isekad on, aga ega see nii ei jää. Ära tunne häbi, et tundeid koged. Armastusega, Maria&Angels O:)

19. oktoober kell 13:45
Merlyn: Armas Maria&Angels, mul on tunne, et me peame leidma abiväge just selles mõttes, et leidma inimesi, kes on valmis isetult abistama koolituste korraldamise osas. Võib-olla peaks ehk neile kirju saatma, kus me selgitame meie olukorda. Mulle meenus, et ka Maria on juba paljude asutustega ühendust võtnud, et koostööd teha aga seni ei ole see vilja kandnud, aga ma usun, et nüüd on ehk õige aeg seda kõike uuesti proovida, armas Maria&Angels? Maainglid peavad koondama väge! Armastusega, Merlyn Mandre

19.oktoober kell 13:55
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh, kui see oli tulemus, milleni Maria kui koolitaja elukäigust välja jõudsid lugeda! Aseta see teave siis IK gruppi meie teejuhatuse alla, aga ole korrektne suhtleja ja vasta täpselt nii nagu küsimus esitati ja ka vastuseosadele selguse huvides numbreid ette andes. Seejärel vastame me sinna kõigi grupis meie energia kasutajate jaoks. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

19. oktoober kell 17:54
Merlyn: Armas Maria&Angels! Aitäh jätkuva juhatamise eest, kuigi olen nii põikpäine! Ma proovin Teie poolt esitatud ülesandeid lahendada kohe, kui aega ja võimalust keskenduda on. Ma praegu otsin ikka võimalusi koolitusele tulekuks ja praegu on selline variant, et sõidan bussiga Tallinnast-Tartusse ja siis Tartust Otepääle, aga buss jõuab alles kell 10.00. Seega küsimus, et kas koolitus ikka toimub ja kas see oleks okei, kui ma 1,5h hiljem jõuaksin? Armastusega, Merlyn Mandre

19.oktoober kell 18:10
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Kui koolitus ei toimuks, oleksime selle eelnevalt tühistanud. Sa jõuad siis pool tundi hiljem, sest oleme andnud ajaks küll kell 9.00, aga see on kokkusaamise aeg. Me arvestame sellega, et saabud hiljem ja saadame kellegi Sulle uksele vastu, et Sa ei peaks ekslema ja end eelnevalt hirmu sisse krampi ajama. Kas Sul kristall on? Kui jah, paki see kohe kotti valmis. Riietus mugav, mis võimaldaks ka õue minemist ja sokid või vahetusjalanõud kaasa. Kui on mõnusad värvipliiatsid, siis need ka, aga meil on olemas, seega midagi tegemata ei jää. Ole kallis ja võta endast see mure maha, et Sa ei saa teha, millega ise arvasid abistavat. Me ei ole saamatud. Me teeme elule lukud lahti ja näitame, millistes ebateadmistes isegi teie olete, kuigi olete saanud kõik strateegilised teadmised avatult kätte. Meile on tarvis käepikendust, kes on kõike kogenud, millest teistele räägib ja ei lasku maisesse vaidlusesse nendega, kes ütlevad, et me ei tee õiget asja, kui nad ei ole võimelised enda argumente põhjendamagi. Kui Sinult küsitakse, et kuidas Sa tead, et see on Maa Ema ehk Jeesuse ema uuesti kehastunu, siis ei saa Sa öelda, et ma arvan ja usun. See ei ole õige lähenemine. Sa pead kõigest ülevaadet omama nagu üks haritud inimene, kes omab strateegia ülevaadet ja oskab ka teelisi Sinna ligi juhtida. Kaasaeg ei ole keskaeg ja uus roll ei ole iial ka avatarile täpselt sama tegevusviis ja mudel. Kas hirm tuli peale, kui MiS lehe ruumi saadeti või sai aeg tõesti otsa? Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels O:)

19.oktoober kell 19:06
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh! Ei, mul ei tekkinud hirm, vaid organiseerin praegu homset sõitu ja seetõttu ei saa praegu lugemisele keskenduda! Armastusega, Merlyn

19.oktoober kell 20:15
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! See oli ilus, mille Sa esmakordselt kõigist teelistest erinevalt esile tõid, sest meie ju ilma endapoolse armastuseta teid isetusest välja ei treeniks. Aitäh! Veidi veel askeldame, aga varsti läheb siit roheline tuli välja. Seega puhka kenasti end välja ja tule lihtsalt avatult kohale. Kõik läheb täpselt nii nagu plaan oli, sest teisi me seekord ei oleks saanud kutsuda. Ka reaalelus ei suuda need meid vastu võtta ja ego seisab tagajalgele püsti, kes meiega enne veidi treeninud ei ole. Armastusega, Maria&Angels O:)

21. oktoober kell 12:38
Merlyn: Armas Maria&Angels. Aitäh teile südamest oma armastust täis Kohaloleku eest! Kui ma eile koju jõudsin, siis hakkasin uurima seda tähte, mille ma oma nime alla joonistasin. Internetist uurides sain teada, et pentagrammil kui sümbolil on olnud aja jooksul väga palju tähendusi. Enne inkvisitsiooni oli sellel märgil peamiselt positiivne tähendus. Minule jäi nendest kõige rohkem silma järgnevad: 1. Pentagrammi geomeetriat ja metafüüsilisi seoseid uurisid pütagoorlased (Pythagoras’e järgi,586-506 e.Kr.), kes nägid temas täiuslikkuse embleemi. Teatavasti rändas Pythagoras, ajendatuna müsteeriumeist, millesse ta oli pühendatud läbi kogu Vana maailma ja paistab, et rännakud tõid ta Egiptusesse, Kaldeasse ning Induse äärsetele aladele. Ilmselt tuleb otsida siit seost pentagrammi ilmumisest tantristlikus kunstis. 2. Gnostikute jaoks oli pentagramm “Lõõmav Täht” ja nagu kuusirbi sümbolgi, oli ta seoses öötaeva maagia ja müstikaga. (Kui ma seda praegu lugesin, siis kais mul jutt kehast läbi.) 3. Druiidid pidasid pentagrammi jumalikkuse sümboliks 4. Egiptuses oli ta “maa-aluse üsa” sümboliks ning kandis endas sümboolset sugulust püramiidi vormiga. 4. pentagramm – folkloorne kaitsesümbol 5. Vabamüürlaste naisteühendus kasutas oma embleemina viienurkset “Ida Tähte”, mille iga teravik tähistas piibli kangelannade pärimust.(See tundus mulle ka oluline.) (http://mvo.saadanas.org/pentagramm.htm) 5. pentagramm ehk viisnurkne täht – taevane ja maagiline sümbol. Viisnurkset tähte on alati peetud jumalanna ja püha naiselikkusega seostatavaks ilu ja täiuslikkuse sümboliks. Tähtviisnurk on kristluse-eelne sümbol. Loodust kummardavad paganad tunnetasid maailmas kahte poolt – mees- ja naisalget. Nende jumalad ja jumalannad püüdsid säilitada jõutasakaalu. Kui mees- ja naisalge olid tasakaalus, siis valitses maailmas harmoonia. Tasakaalutuse korral tekkis kaos. Tähtviisnurk esindab kõige olemasoleva naispoolt. (Hiljem hakkasid ka religiooniajaloolased seostama pentagrammi ideed püha naiselikkuse või taevase jumalannaga. http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/uus_testament/maarja_magdaleena/haalestus.php Huvitav, et see tõlgendus sattus just viiendaks ja tundub mulle väga oluline ja siit saan kohe edasi liikuda number viie juurde. Saan aru, et pentagrammi juures on väga oluline just number 5, mille tähendusi on toodud järgnevalt: Numbrit “5″ on alati peetud müstilisteks ja maagilisteks, kuid oma olemuselt “inimlikuks”:Meie kummalgi käel/jalal on 5 sõrme/varvast. Me täheldame oma elus viit staadiumit või etappi: sünd, noorukiiga, suguküpsuse saamine ,isadus/emadus ja surm (on ka teisi tõlgendusi).Tavaliselt on meil 5 aistingut- nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ning maitsmine.Number 5 assotsieerub Marsiga. See tähendab ägedust, konflikti ja harmooniat läbi konflikti. Kristluses oli ristilöödud Kristusel 5 haava. Moslemi usul on 5 tugisammast ja 5 päevast palveaega. Keskajal rüütlil oli 5 voorust: suuremeelsus, lahkus, kõlbeline puhtus, rüütellikkus ja Pieteedi tunne-nagu sümboliseeris Sir Gawain’i pentagramm. Wicca kultuses on 5-astmeline suudlus – jalalabad, põlved, üsk, rinnad, huuled. Ütlusega “Iga mees ja iga naine on täht”, mõeldakse pentagrammile asetatud inimest, kelle pea ja neli jäset on pentagrammi tippudes, genitaalid keskel.

21.oktoober kell 12:39
Merlyn: See on inimene mikrokosmoses, sümboliseerides meie kohta Makrokosmoses või universumis hermetistlik / tantristliku filosoofia kontekstis. “NAGU ÜLAL, NII KA ALL”
Pentagrammi on ammustest aegadest peetud mõjusaks kaitsevahendiks kurjuse vastu; see on konflikti sümbol, mis kaitseb kandjat ja kodu.
Pentagrammil on viis tõrjuvat teravikku, mille keskel asub kaitsev pentagon
Järgides teed mööda pentagrammi, paigutuvad elemendid tiheduse järjekorras – hing, tuli, õhk, vesi, maa.
Ühe teravikuga üles suunatuna tähendab ta vaimu jõudu mateeria üle (mõistus juhib keha); see on õigluse sümbol. Kahe teravikuga üles suunatuna ja ühega (hing) alla suunatuna, rõhutab ta inimese lihaliku natuuri võimu vaimu üle.
Teed mööda pentagrammi võib vaadelda ka teisest aspektist – kui Inimese spirituaalset reisi läbi evolutsiooni. Jumalik Elusäde laskub lihtsasse embrüo-vormi (maa), tõustes sealt liuglema (vesi-õhk), planeerides eksistentsis, siis jälle laskub tulle, et puhastuda, enne kui taas tõusta jumaliku sädemena, leidmaks oma vaimset lätet.
Laskuv “hing-maa” joon võib kulgeda üle (naine) “vesi-õhk” joone või selle alt (mees), moodustades nii kaks pisut erinevat pentagrammi vormi.
Siinkohal meenus mulle, et minu eluteenumber on näiteks 5. See kõik viis mind Leonardo da Vinci joonistatud Vitruvian Man kujutise juurde, mis ju on ka justkui viisnurk. Ja siis mulle meenus see, et ma kunagi tundin huvi Leonardo tööde ja elukäigu vastu ja käisin seda koolis raamatukogus lugemas. Siis mulle meenus veel see, et te armsad juhatasite mind 30.septembril teie lehele tõlgendama seda Emalaeva kujutist, mis sinna kivi peale oli joonistatud ja mainiste ka armsa Kadri Noormetsa jäetud märki, milleks oligi see Vitruvian Man! Lõppkokkuvõtteks sattusin ma “Kristallilaste” blogisse ja seal oli teie poolt 14.jaanuaril esitatud tsitaat- “See, kes on seotud tähega, ei pöördu tagasi .” (Leonardo da Vinci) Nüüd ma mõtlen, et mida see kõik minu jaoks tähendama peaks? Armastusega, Merlyn Mandre

21.oktoober kell 13:27
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Avatar Sinus tõi välja selle sama osa, milleni eile öösel Mariat juhiti, kui anti mõelda Sinu õlasalli märkidele ja siis Su nimekaardi märgile, mis talle sai kohe selgeks, aga seda ei tohi teie abituseks kunagi varem ette öelda. Õhtul algas ka “Suure Jumalanna” raamatu lehitsemine, mille armas Angel Mariale kanaldamise alusmatejaliks laenuks kaasa tõi. Seal on palju sellist, mis veel lisa saab anda. Sellest Sinu tööst tuleb suurepärane avatari koolituse kasu näide, aga veel on siin ebakohti 1) tsitaat loe täpselt üle ja kopeeri siia juurde, 2) Varstu KK märgialbumist mine ka Ema Maarja legendi märkidesse, seal on 5 lahti seletatud või otsi 5 Mariaga seoses, ka Maria enda hingelillest, mille leiad selle lehe pealt üles, kus “Ilmapuu” laul vastu kajab 3) Leia MIS lehelt lillal alusel Siiriuse märk ja loo seos Sinu märkide kirjeldusega meie kooli strateegiadokumendi põhjal, 4)meenuta, et kui saabusid meie juurde õppetööle, oli Su Fb lehe tagataustaks kahe ingli kuju, millele püüdis armas assistent Ruth Sind veidi meiega seoses mõtlema nügida, aga mis veel Sinus valguslambina, miks just see märk? süttima ei jõudnud. Me oleme ootel, et see Sinu uurimistöö meie teraapia ja hariduse näiteks kooli materjalilattu linkida ja tervenejatele hariduse tähtsuse märgiks jagada. Sa teed tõelist imet! Kohenda ja läkita siia tagasi. Armastusega, Maria&Angels

21.oktoober kell 14:24
Merlyn: Armas Maria&Angels, asun selle ülesande juurde kohe kui võimalus tuleb. Ma teen enne koolituse kokkuvõtte ära ja siis saadan selle armsale Angelale. Kell 16.00 läheme perega õele soolaleivale ja ei tea täpselt mis kell tagasi jõuame. Ma arvan, et asun selle ülesande täitmisele homme, sest siis on aega süveneda. Armastusega, Merlyn

21. oktoober kell 14:30
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Kas armsale Angelile oled ka teada andnud, sest see pidi tal täna õhtuks kell 9 avatarieksamiks tehtud olema? Sinu ettepanekul öeldud kellaajaks? Kui teed ise muutusi, tuleb organiseerijat informeerida ja oodata, kuidas ühisplaan muutuma hakkas. Võrgustikutöö treening ei lakka meil nüüdsest hetkekski. Kui lähed õe juurde, püüa midagi uuest elust ja eilsest koolitusest teada anda, sest treening on ka reaalelus vajalik. On Sul meeles eilne selgitus? Armastusega, Maria&Angels O:)

21. oktoober kell 14:43
Merlyn: Armas Maria&Angels, hakkasin just armsale Angelile seda teadet esitama. Proovin selgitada eilseid kogemusi ka oma lähedastele ja seega on hea, et ma selle kokkuvõtte praegu ära tegin, siis läheb ehk libedamalt. Sain eile aru sellest, et kui midagi teistele selgitada, siis saan ka ise kõigest paremini aru! Armastusega, Merlyn

6. november kell 21:34
Merlyn: Armas Maria&Angels, olen terve tänase päeva teinud süvaanalüüsi iseenda olukorra ja käitumise osas ning edastan oma vastuse ka Külvaja pildi alla. Täna õhtul kui tahtsin YouTube’ist kuulata ühte minu lemmik laulu tegin imelise avastuse – nimelt oli selle laulu taustal Ema Maarja kuju. Selle bändi nimi on Rudimental ja laulu nimi “Feel The Love”. Tahtsin teile selle kingituse edastada – http://www.youtube.com/watch?v=oABEGc8Dus0 Armastusega, Merlyn

7. november kell 11:09
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Me aktsepteerime Su tehtud otsust pere heaolu nimel meiega avalikult koos mitte esineda, aga eriti hea meel on meil selle üle, et seesmine areng, mille avanema avaldunud tungi ei saa kunagi ahelatega kinni panna, nõuab Sinus tugevalt ja silmaga nähtavat edasipääsu. Ole kallis ja aseta see kiri kui kink meie jagatud energia eest praegu suletud kujul eksisteeriva IK grupi ruumi armsate Rita ja Krista toetuseks meie poolelioleva teema sisse ja kui külvaja-sõnum valmis saab, selle ka samas reas avaldad, anname Sulle Valgust juurde. Grupis sees võid ju oma avastusi ikka levitada, sealt Sa end taandanud ei ole ja meie ise seda ei teekski, sest hetk, mil Su pere mõistab tegelikku elu vajadust, ei ole enam suurte metsamüüride taga. Armastusega, Maria&Angels

7. november kell 11:11
Ingliterapeut Maria: *suletud kujul teiste jaoks, sest liikmeid ega postitusi väljast näha ei saa Armastusega, Maria&Angels
PS! Vaata, millisele kellaajale see täna tehtud meie kiri oma erinevate osadena on “sattunud!” Armastusega, Maria&Angels

7. november kell 11:50
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh teile Valguse eest, saadan mõttes kogu aeg ka armsale Mariale Valgust ja rahu! Märke olen ma viimasel ajal tõesti palju saanud isegi siis, kui olen pidanud internetist eemal olema. Üks päev läksin raamatupoodi ja tunne tuli korra vaadata sümbolite raamatut ja kui raamatu suvalisest kohast lahti tegin, siis vaatas kohe Ema Maarja kuju vastu. Selliseid hetki on olnud korduvalt. Kui ma seda saatmise kellaaega vaatan, siis seal on ju domineerivateks numbriteks 1 ja 9 ja viimasel ajal näen seda tihti ka kellal. Maapealsete inglite maailma blogist loen, et see kombinatsioon näitab Looja kohalolekut. Samas on viimane sõnum saadetud 11.11. mis on ju samuti energeetiliselt tugev kombinatsioon ja sellel kuupäeval on minu ema sündinud. Ma nüüd asun selle külvaja pildi analüüsi juurde, sest pojake hetkel magab ja asetan siis selle Maa muutuste raamatu analüüsi teemaritta? Armastusega, Merlyn

7.november kell 11:52
Merlyn: Armas Maria&Angels, tahtsin veel lisada ka seda, et 1 on kui elupuu ja uute alguste märk! Armastusega, Merlyn

7.november kell 12:18
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Sinu kirjale andsime vastuse IK ruumi, aga nende numbrite tähendus asub seal ruumis algul 26. okt. teemareas, kuid kõige olulisem märk just selles Sinu videoga märgitud teemareas, vaatluse alla jäetud raamatus, kus me praegu analüüsi alustanud oleme. Ole seal Rajajate sõnumiga raamatus üldvaatlusest tehtavate järeldustega kui tõe kuulutamisega ettevaatlik, sest kõik ei ole seal teie teadmiste jaoks päris selgelt lahti räägitud, eriti maavälise energia abi juures. Me teostame selgitusi jälg-jäljes liikumisena, seega oota lihtsalt see koht ära, kus võime öelda, et asuge nüüd teavitustööle. Kena päikeselise päeva jätku! Sinu tulek oma uue ikoonimärgiga on samuti kui uus algus. Aitäh! Maria peab täna välist õue korrastama, seega ole teadlik, et muid vastuseid keegi enne õhtu saabumist ei leia. PS! Laul oli Sulle mõistetav, aga meenutame, et mitmed grupiliikmed sedavõrd inglise keelt ei valda, et sõnum oma mitmekihilises olemuses kohale jõuaks. Armastusega, Maria&Angels

7. november kell 13:03
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma nüüd jäin ülesandega kimpu, tundub, et olen eemal olekuga ikka natukene rooste läinud ja kohe nüüd küsida ka ei julgenud. Lugesin seda 26. oktoobri teemat, kus oli armsa Rita poolt esitatud pilt inglipallide kohta. Nüüd ma mõtlen, et kas Looja kohalolek tähendabki seda, mis seal armsa Rita poolt edastatud artiklis kirjutatud on, et lihtsalt inimene peab otsustama, et ta tahab armastust kiirata ja armastuse vibratsioon on alati meie kõrval, et me seda tunnetaksime. Siis ma nüüd lugesin teie vastust IK gruppi ka ja ei saanud nüüd täpselt aru, mis kirja ma sinna edastama pean, kas see video pöördumine, mis ma siia chatikasti eile kell 21.34 saatsin? Ja kas te numbrite tõlgendamise all mõtlesitegi nende kellaaegade 11.09 ja 11.11 tähendust? Oeh, segadus. Armastusega, Merlyn

7.november kell 13:07
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Jah, järjepidev treening annab parema tulemuse, aga veel ei ole hilja. Selgitus. Meie juurde tulid Sa IK grupi sõnumist erineva kirjaga, aga palve oli see sinna originaalis näha anda. Laiendus grupi eesminejaile oli küll sedapuhku õige samm. Muust räägime hiljem, kui Maa avatar elu väljaspool tuba korda teeb. Armastusega, Maria&Angels O:)

7.november kell 13:08
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh selgituse eest, siis mu esmamõte oli õige, aga hakkasin kahtlema ja siis läks juhe sassi! Armastusega, Merlyn

7. november kell 13:10
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Esimene mõte tuleb intuitsiooniinglist kaitseinglilt, kahtlemine annab võimaluse kontrollida, ega ego äkki vahele ei astunud, misjärel tuleb veenduda algkirja järgi, mida teha oli palutud. Armastusega, Maria&Angels O:)

8. novemberkell 11:41
Merlyn: Armas Maria&Angels, ma nägin täna väga kummalist unenägu ja kirjutasin selle üles tõustes ka kohe endale päevikusse ülesse ja tunnen vajadust ka Teile seda esitada aga ei tea, kas peaksin selle IK gruppi üles laadima? Armastusega, Merlyn

8.november kell 11:42
Ingliterapeut Maria: (y) Armas Merlyn! Aitäh! Tee seda kindlasti. Armastusega, Maria&Angels O:)

8.november kell 11:57
Merlyn: Armas Maria&Angels, laadisin selle IK gruppi ülesse!Armastusega, Merlyn

8.november kell 11:59
Ingliterapeut Maria: (y) Armas Merlyn! Aitäh! Lõpetame praeguse kommentaari üleslaadimise ja siis näeme, millega Sa meid täna valgustad. Seniks kõike head! Ootame külvaja-sõnumi saabumise teadet ka. Armastusega, Maria&Angels O:)

8.november kell 12:05
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh, kas ma selle külvaja sõnumi laen külvaja pildi alla? Mul jäi selle analüüsi tegemisel veel ühteist silma, mida pole saanud avaldada ega tea, kas peaks seda tegema. Nimelt lugesin ma seda Maapealsete inglite maailma blogipildi lugu ja mulle jäid silma need kuupäevad mis seal lehe lõpus on. Just sellepärast, et esimene oli 6.11.2011 ja mina lugesin seda 6.11.2012 ehk siis täpselt aasta aega hiljem. Siis ma jäin vaatama neid järgmiseid kuupäevi ja mõtlen, et kas järgmised tähtsündmused Maria ja kõigi teiste elus on just nendel kuupäevadel? Armastusega, Merlyn

8.november kell 12:49
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Üldmõte. Kui Sa tegeled meie energias, ei ole Su teejuhiks ego, sest muidu Sa seda teha ei saaks. Kõik, mille meilt märgina mällu jätad, kuulub kuhugi teema juurde. Seega, ka antud viide. Külvaja sõnum aseta meie käsilolevasse teemaritta, et oleks näha, kuidas asjad on. Maria peab nüüd õue korrastama minema, aga millest abi soovid ega saa IK gruppi liiga isikliku teemana teadet jätta, kirjuta siia, vastus tuleb hiljem, aga saabumata ei jää, kui Sa isekust ei teeni. Armastusega, Maria&Angels O:)

8. november kell 16:54
Merlyn: Armas Maria&Angels, just jäi facebookis minu vaatevälja huvitav ettevõte, mis tegeleb eestimaise käsitöö ja tarbekunstiga ja on erialase oskusteabe keskus, mille nimeks on Maarja-Magdalena Gild. http://www.facebook.com/MaarjaMagdaleenaGild Armastusega, Merlyn

8.november kell 17:14
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Sa oled märkidega õigel rajal. Ootame, mille teised välja toovad, sest seesmine grupitöö energia jõudis uuele lainele lähedale. Armastusega, Maria&Angels

8.november kell 17:15
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh! Ootan. Samal ajal hakkas ootamatult telekast kostma Ave Maria!:) Armastusega, Merlyn

8.november kell 17:54
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Täppislask Sinu intuitsiooniingli ja hingelise arenemise Elu märkidega ühtejõudmise mõttes! Sa ju tead, et see oli samuti selge Maria teele tähelepanu osutamise märk? Ja et Maria on Ema Maarja ehk Maria kehastunu? Ja usume, et mõistad, et mitte see ei ole tähtis, vaid emaliku halastuse ja peade piiratuse kaastunde ärkamise märk, millega Mariat sümbolina seostatud on? Praegu nägime lehe kõrval, et armsate Angeli ja Tibori lapsed tänavad neile antud tagasiside eest. Kas Sina neile oled midagi nähtavalt tunnustavat öelnud? Meie lehtedele ära kirjuta, kui tunned, et nii on praegu õigem, aga nende kõigi pereliikmete lehtedele ei oleks vist palju sellise eeskujumudeli tänuks midagi sügavutiminevat, mitte ainult täname, öelda? Armastusega, Maria&Angels O:)

9. november 13:07
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh teile, sellest teie poolt kirjutatud kirjast õhkus palju positiivset ja energiat andvat. Jah ma tean küll kõike seda, mida küsisite. Ausalt öeldes oli mul eile selline tunne, nagu oleksin vaimselt risti löödud oma kodus ja tekkis selline väljapääsmatuse tunne. Ma kohe siirdun armsate Angeli ja Tibori laste lehtedele, et tunde tekkides ka omapoolset julgustust lisada! Armastusega, Merlyn

9.november kell 13:31
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Sa jõudsid õige teabeni. Enne vaimsel teel edasi ei saa, kui oled end vaimselt risti lüüa lasknud. Miks? sest siis tead, millise tunde armas Jeesus sai, kui inimpere tema sõnumit siis, tema eluajal, kuulda ei võtnud ja sedagi, et enne, kui teise suunas sõna välja saata, näe end samas suunas toiminuna varasemas elus, kui nüüd enam sedamoodi käituda ei soovi. See oli vajalik, treenib alandlikkust ja ettevaatlikkust enda poolt väljaöeldu ja egokeskse kriitika jagamise suhtes. Meie ju siin Sinu ellu ei sekkunud, järelikult oli Elu loodud plaan nii, et teil endal oli vaja kord majja saada. Ole kallis ja vii see termin, “vaimne ristilöömine” IK gruppi mingis enda elu seoses näha. Kui soovid, siis kasvõi selle sama kirjaga siin, öeldes, et said meilt küll juba enda jaoks vastuse, aga täidad isetuse õppimise kinnistavat ülesannet ja pidid seda sõnumit grupiliikmetega jagama. Maria läheb nüüd siit mõneks tunniks muud teenimist teostama, aga kui milleski nõu vajad, jäta siia teade. Grupis kõnelemiseks Sa abi ei vaja, sest seal on treeningruum, kus võib ka eksimusi heaks õppetöö materjaliks pidada. Aga ikka juhul, kui on, kes selle järgi ka joonduma hakkavad. Armastusega, Maria&Angels O:)

9.november kell 13:44
Merlyn: Armas Maria&Angels, aitäh, teen seda, kui oma jõu tagasi olen saanud ja olen tegutsemiseks valmis. Armsate Angeli ja Tibori laste pöördumist ma ka ei leidnud, ilmselt sellepärast, et olen praegu enesehaletsuse ja ohvri rolli langenud. Küll aga märkasin juhuslikult seda, et meie sõbraks on tulnud tuttav poiss. Mulle tundub, et ta on minu ühe tuttava sõber, kellega koos nad Ingliterapeut Maria lehte uudistasid. Nad kohe ei julgenud, enne küsisid minu käest, et millega ma tegelen ja et see “tundub mingi spirituaalne värk” olevat. Siis ma ütlesin, et olen egoravis ja soovitasin lehti uurida. Andsin neile ka “Ilmapuu koolitoa” aadressi, et nad sealt ingliteraapiast rohkem lugeda saaks. Tundub, et ühele neist tundus kõik meeldivat! Armastusega, Merlyn

9.november kell 16:39
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Hea ka uue sõbra kohta teada saada. Mariale tundus, et kui ta sõbraks tuli, oli tema tunnuseks üks teine ikoonipilt, mis muutus kohe, kui oli sõbrataotluse kinnituse kätte saanud ja meie lehele pildiks näha jäänud. See ilming on üsna tavapärane, mis näitab, et juba põguski kokkupuude Maria&Angels inglienergiaga avab teeliste hinges mingi osa. Hea, et suudad enda eest hoolt kanda! Kuidas meie üks kooli logolause kõlaski, et “PUHKUS….”? Kena päeva jätku! Armastusega, Maria&Angels

11. november kell 19:32
Ingliterapeut Maria: Armas Merlyn! Aitäh! Su stabiilsus teeb meile juba headmeelt ja arusaam, et teha saad igas hetkes seda, mida saad, samuti. Sa ju nägid enda põhjal, et otsejutuga, olukorda nö posija jutu peale ja täiesti teisest sagedusest tulnud kanaldatud, ehkki inimkehastunu poolt kirja pandud kirjeldusena, ei saa avalikkusesse lennutada. Teie olete selles intensiivselt sees ja tabate aktiveerunud DNA ahela võime tõttu taolisi skeeme, mille ise energeetilise kaevetöö ja intuitiivse tunnetusega kindlaks teete. Eks Sa tead, et suurem töö tuleb alles hiljem, kui keegi enam ei saa öelda, et valu oli vale tunne, aga praegu oled tubli ja teed kõike sel moel nagu aeg ja elu lubavad. Aeg liigub, aga see ei peatu, mille tulekut ca 26 000 aastat on ette teatud, ehkki tundub nagu poleks see üldse võimalik, et planeeti võiks miski häirida. Nii on see alati, sest mõtle nii, et kui kuulutatakse ette ilmastiku muutusi, on ka ju esmalt väga tihti kena päikesepaisteline päev ja tundub võimatu, et see võiks muutuma hakata, kuid sünoptikud teavad suurt pilti ega jää seetõttu illusioonidesse kinni. Liigume sammhaaval edasi, sest just hetkes elamine tuleb siin kasuks. Armastusega, Maria&Angels O:)

Nõustamispäeviku 2. osa

Armas nõustamispäeviku jälgija!

Jagan täna Sinuga armsate Marija&Angelsite individuaalnõustamist sisaldava koondmaterjali järgmist osa. Eelmine lõppes Mari sõnumiga, et ta peab kõige selle üle, mida ta viimastel päevadel kogenud on, järele mõtlema. See on igati loomulik reaktsioon, kui lühikese aja jooksul kogetakse midagi sellist, millest eelnevalt teadmised ja kogemused puuduvad. Teise osa algus annab aga kinnitust, et Mari otsustas siiski jätkata ning peale esialgset tutvumise- ja kohanemiseperioodi individuaalravi alustada.

Lisatav materjal sisaldab mitmeid olulisi selgitusi armsate Marija&Angelsite poolt, mis avavad veidi rohkem nende poolt teostatava treeningu ja egoravi olemust ja metoodikat. Sedagi, millisel eesmärgil on nende poolt välja antud juba mitmed egoravi päevikud, mis on muuhulgas leitavad projektilehelt “Ilmapuu koolituba.” Läbivaks sõnumiks on aga see, et ilma KINDLA OTSUSETA JA TAHTE RAKENDAMISETA ning galaktilist suhtlemistava rakendades täpselt nende juhatuse järgi edasi liikumata sellest ravist abi ei saa. 

Kena lugemiselamust soovides, 

Juno alias Merlyn 

11. september kell 01:17
Mari: Armas Maria&Angels! Olen täna lugenud Tiina päevikut ja tekkinud on tunne, et tahaks osaleda individuaaalteraapias. Kas see on võimalik? Armastusega, Mari

11. september kell 01:46
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh! Nagu Sa lugesid, algas tema tee nagu armsal Teelelgi justkui tavalise jutuga ja kõik, mille nad saavutasid, on kokku korjatud tavamõistes Fb igapäevajuttudest, aga tegelikult on ju teada, et me teeme ravi eluõpetuse enda sees ja meie kõik tekstid ravivad pea mõistmisvõimet ning loovad hingele suurema väe avaldumiseks võimaluse. See käib nii, et inimene teeb kõik, et meie antud juhiseid järgida, kõneleb sellest, millega hakkama ei saa, küsib abi, kui endal enam ego võimust üle ei käi. Hiljem saab selle kõik endale kogumikuks kokku koguda ja miks ka mitte, teistele avaldada anda……Meie energia kasutamise eest tuleb meid võimalikult palju enda lehel ja avatud südamega suhtlevate inimeste ringis tutvustada, (sest peades on ausaam, et ingel ei ole päriselt olemasolev olemus), aga kõige suurem tasu on see, kui ise võimalikult kiirelt tervened ja perede tervenemisele kaasa aitad. Teeme siis kohe treeninguga algust ja vaatame, kui palju Su enda ego laseb korraga end allutada. Võta seda kui eeltööd, aga tea, et trikid ja pingetaluvustestid kuuluvad ka selle raviviisi juurde. ÜLESANNE. Ole kallis ja lisa see soov meie ja Tiina lehele kuulutuse alla kommentaarisahtlisse, kuhu homme, sest täna lõpetame teenimise, vastuse anname. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

11. september kell 11.05
Mari: Armas Maria&Angels! Kas te mõtlesite soovi all, mida ma edastama pean, minu nõusolekut osaleda egoravis? Kas ma pean selle lisama sinna Tiina loodud Fb lehele, mille pealkirjaks on “MAAINGLID KOONDAVAD VÄGE SAMM NR.2″? Armastusega, Mari

11. september kell 13:46
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh! Samas palju õnne! Miks, sellest kirjutame avatult Sinu toodud artikli alla. 1. Palume Sul kopeerida individuaalravi alustamise tegeliku valmisoleku testimiseks, mis eeldab täpselt meie sammus ja meie nõuannete järgi toimimist, aga kus oled samas enda avatarihinge väe kaaslooja, see teade, millega öösel meie juurde tulid, kui olid armsa Tiina päeviku 1. vihiku läbi lugenud, armsa Tiina saadetud ürituse kutse alla, millele oleme meie ja armas Teele juba reageerinud. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

*Järgmise kahe armsate Marija&Angelsite kanalduse ees Mari sõnum puudus, kuid kuna  vastused on informatiivsed ja õpetlikud, siis jätsin need lugejatele nähtavale.

26. september kell 15:45
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh avatuse eest! Sa oled õigesti aru saanud: me austame end ja teisi ja ei kuulu sekti, vaid armastusväelise tsivilisatsiooni sekka, kus sellist laadi kõne on meie maa sõnum- hinged on hingegruppides kõik üks ega tee vahet, kas selg on musta või rohelise kleidi all sirge. Kui soovid samuti olla meie moodi ja jääda sirgelt enda tee edendajaks, tuleb teha täpselt seda, millega teemeistrid Sind juhivad. Nii nagu igas muus valdkonnaski, kui on mindud kuhugi väljaõpet saama, et saavutada meistri tase. Sina käisid vahepeal mujal ja mõtlesid ise, millega pea arvas abistavat, aga kui soovid ego alla painutada ja avatariväega kokku saada, tuleb osata alluda. See, milles arvad enda mõtlemist eristuvat, on kahe maailmavaate- egopõhise ja Kõiksuse juhi, Looja armastuse mõtte vahe. Kes end ka valgustöö sildi all egoistlikult enda gruppi hoiab ja vahel ette tulnud olukordades meid küll uudiste saamise mõttes, millega enda lehti sarnase mõtlemisega teistsugust teavet levitades matkivad, aga tegelikult hoiduvad meist kui ebapopulaarse kanali esindajate juurest eemale, sest tahetakse ikka suurde arvamusgruppi kuuluda, elavad silmakirjalikku elu. Reegel on see: reklaamigu inimesed end kuitahes suurte valgustöö meistritena-uut elu nad endale sellise stiiliga iial ei taga. Seega- tuleb mõista ja ära tunda osata, mis on mis. Selleks aga on teadmisi ja kogemusi tarvis, sest ainult valgustekstidega ja ammugi enda peaga te sellest kihilisest elu valikust ja maavälisest juhtideruumist saadetud sõnumeist jagu ei saa. KÜSIMUS SULLE ENDALE. Kui Sa tulid siia end avama, kas Sul oli ka mingi kindel eesmärk või soovisid lihtsalt juttu vesta ja südant kergendada? Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

26. september kell 16:35
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh! See, millega enne tegelesid, oli Sulle endale avanemiseks tarvis, et mõistaksid- ilma teejuhita Sa õigesse sagedusse kohale ei jõua. Samuti ei saa Maa avaneda ühe või kahe inimhinge õige taseme järgi. Tarvis on paljude jõupingutusi kiire ja tagasilangusteta väe saabumiseks, millest saavad omakorda abi need, kes praegu isegi ei aima, mis toimumas on. Sa oled teadlik, et meie ingliteraapia ei ole tavapärane energia parandus, samuti ei ole tavapärane me teejuhatus ega sellele kohandatud õppetöö. Oled lugenud nii armsate Teele kui Tiina egoravi tagasisidet, näinud, et nad ei tee midagi enese tarkusest, vaid teevad kõike nii nagu meie neid juhime. Ego arvab, et see on marionetlik stiil, aga see, kes tingimusteta armastusse usub, kes on aru saanud, et ingliteadvusele allumine kasvatab sirget tõeskäija selga ja toob õige elustandardi, teeb kõike ainult selle treeningkava järgi ja sirgub silmnähtavalt vaimus suuremaks. Siin tuleb nii mõelda, et Inglid ei tee midagi inimpere kahjustamiseks ja kes sellest aru saab, on end elule tagasi andnud. Ole aus, ole siiras, tee, millega me Sulle abi peame andma ja saad näha enda tegelikku väge, millest Su Fb ikoonipilt juba veidi jutustab. Aga tahe peab kindel olema ja otsus end ja peret kaitsta vankumatu, sest ego teeb isegi ülespoole liikujatele trikke, millest tuleb siia rääkima tulla ja kaotada ebakindlus edaspidise ees, sest me ei räägi pikalt inimpeale midagi ette. Armastusega, Meie

26. september kell 16:53
Mari: Armas Maria&Angels. Tekkis küsimus, et mis te mõtlesite esimese lause all? Mina sain sellest nii aru, et ega see teises keskkonnas avalikult kirjutamise mõte praeguses arenguetapis õige ei ole, aga samas ma pidin selle ära tegema, et aru saada, mida mina oma tunnete näol sisaldan. Kas ma sain õigesti aru? Nüüd ma jälle mõtlen, et kas inglid üldse saavad sellist nõu anda. hmmm.. Tiina ja Teele egopäevikut lugedes sain ma küll palju julgust juurde, aga samas olen ka mõelnud seda, et kuidas neil see nii kergesti on läinud. Ilmselt ei olegi, mulle on jäänud lihtsalt selline mulje. Mõtlesin ka Teelega suhtlema hakata, aga ei teagi, miks seda teinud ei ole….Midagi justkui ikka takistab suhtlemist. Ilmselt ego. Selle tahtega on ka lood igapäevaselt isemoodi, kord on ta laes ja siis jälle maa all!!Hirm tuleviku ees on mul vist ka! Armastusega, Mari

26. september kell 17:31
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Inglid saavad kõiges inimest aidata, aga inimmeel ei taha abi alati õigeks pidada, lootes kergele elule või hoidudes rahva seas hetkel rohkem populaarsete nõustajate ligi. Me mõtlesime just seda, mille me kirja panime. Kui oled enda peale kindel, jäädki enda pea järgi mõtlema ja eks tekstid väljendavad ju sama. Mille endast välja lased, sellise sageduse lugejaid ka leiad. See on hea, et mõtled ja arutled, aga kui kahtled ja meid ei usalda, on targem muu kanal abiks otsida, sest ilma tahteta ja kindla otsuseta nagu Teele, Tiina ja nüüd armas Taavi võõrkeelse ravialusena, ette võtsid, siit ravist tuge ei saada. Kui arvad, et see oli kerge, sest nad on osanud seda hästi varjata, siis tegelikult oli palju valusaid hetki ja kergeid tagasilangusigi, kuid nüüd, näe, on esimesed maainglid, kes liiguvad aina edasi ega jää uksele terekätt selja taha hoides ootele, kas veel keegi tuleb või jäävad ainsateks meie kanali teenimisgrupi liikmeteks. Soovitame teha kindel otsus, kas tahad meid õpetajateks või ei, sest nii ei ole õige klassiruumist sisse-välja käia nagu senini oled teinud. Kui oli mõte armsa Teelega suhelda, tee seda kindlasti, sest alles siis saad kindluse, kui oled kellegagi kindlas seotuses, kel meiega suhtlemiskogemus olemas ja teooriagi rohkem teada. Ta ei keeldu sellest, kui oled lihtsalt avatud ja ütled, mis mureks, ta mõistab ka Su ebakindlust. Kui aga seal hakkad end kõigutades pooli vahetama, tuleb meil sekkuda, sest me hoiame enda abilisi kindla kaitse all ega luba nende vaevaga saavutatud meelerahu segada. Armastusega, Meie

26. september kell 17:52
Mari: Armas Maria&Angels! Ma ausalt öeldes ei ole nii mõelnud, et käin klassiruumist sisse-välja, ma lihtsalt mõtlesin, et kui nii intensiivselt otseselt osa ei võta ja natukene eemalt ennast jälgin, siis leian võib-olla lahenduse. Hakkasin mõtlema, et kas Fb teel endaga egoravi teha on ikka kõige parem mõte, sest nii avalikus keskkonnas tundub see väga keeruline. Tekib tunne nagu käed ja jalad oleks kinni seotud ja kuskile ei saa peitu pugeda, kui raskeks läheb…Pisarad hakkasid voolama… Ma ju lugesin küll Teele päevikust ja teiegi mainisite, et tagasilangus võib toimuda, aga ikkagi käitusin nii nagu käitusin. Alustasin Teelega suhtlust ka ja ta natukene julgustas, aga praegu jäi suhtlemine pooleli. Armastusega, Mari

26. september kell 18:35
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Ega me egoravi teiste ees ei toimeta. Seda tehti individuaalsetes vestlustes enam kui Fb avatud ruumis, aga nemad andsid nõusoleku meie erilist laadi ingliteraapias vabatahtliku rollis osaleda, et meil oleks aluspõhi, millega esitleda maavälist päritolu emaenergia ravitoimet ja teeliste teadvuse muutumist inglikiirguse mõjualal. Seetõttu tuli seda ka rohkem avatult esitleda. Nüüd lähevad ka IK grupis teeliste teed lahku. Me keskendume nüüd neile, kes soovivad end arendades ka teisi treenima hakata ja loome selleks spetsiaalse, vaid osalistele näha tegevusega õppegrupi, mille eesotsa jäävad praegu armsad Tiina ja Teele. Kui Sa tahad saada selleks, kellena end meie lehe lugejaile juba esitlenud oled ja millest armsa Tiina poeg juba eeskuju sai võtta, ole kallis ja tee veidi armsa Teele kui assistendist mentoriks liikuva abilise käe all teenimisi, aga kui teil abi vaja läheb, tule alati kohe ilma igasuguse häbi ja süütundeta siit küsima. Teele teeb seda alati, samuti ka Tiina. Sellest ole teadlik, et kui Su mõtted on egoismist kantud, siis Sulle ei vastata või kui Su küsimus peab Su tee jooniseid juurde saama, tuleb jääda rahuolekusse ja teha seni muud, kuni me näitame eluliselt, miks vastus viibis. Seegi tuleb teadmiseks võtta, et teelisi on mitu, keda on vaja juhendada, aga Mariat üks ja pealegi teenib ta ka üldhuve, mille hulka kuuluvad mitmed vaatlusülesanded ilmarahva tegevusalalt. Pane tähele ka signatuuri. Kui kirjutame pika signatuuri kuju, siis on meil ajas rohkem võimalusi teenimisi teostada. Kui aga lühidalt, on aeg limiteeritud, mis tähendab ka veidi kiiremat tempot juhendamisel ja seda, et käsil on mitu teelise juhendamist korraga. Näe, nii nagu praegugi: armastusega, Meie

26. september kell 18:47
Mari: Armas Maria&Angels. Ma praegu ei saa rahulikult teie vastust lugeda, sest läheme sõpradele külla ja peame ennast valmis seadma. Ma loen kindlasti homme üle ja siis proovin järgmisi samme astuda. Armastusega, Mari

1. oktoober 1212 kell 13:53
Mari: Tere ilusat päeva algust armas Maria&angels! Lugesin just teie poolt läkitatud 3. meediumkirja ja erilist tähelepanu pöörasin selle tabelile, kus oli maapealsete inglite välimääraja. Ma enda arust nagu täpselt ühtegi rühma ei kuulu, kui siis sinna edasiliikujatesse, sest mulle on siiamaani tõesti tundnud, et ei ole oma kohta ja päritolurühma leidnud. Olen ennast koguaeg tundnud natukene teistsugusena ja veidi imelikuna. Mu perekond on ka öelnud, et ma olen kuidagi liiga tundlik. Samas olen ma alati tahtnud perekonnavahelisi suhteid siluda ja olen enda poolt andnud kõik, et kõik saaksid omavahel hästi läbi. Mulle ei meeldi tülitseda ega võimutseda ja kui keegi hakkab ründama, siis ma hakkan tihtipeale ülekeha värisema. Ma arvan, et see on sellepärast, et tunnetan teiste energiat väga intensiivselt. Samas on selle kõige juures väga imelik see, et paljud kasvõi minu perekonnast pöörduvad minu poole, kui neil abi vaja on ja loodavad justkui mina siluks kõik probleemid ära. Naljakas on selle juures aga see, et ma olen alles ju nii noor ja kust võtavad inimesed selle mõtte, et mina saaks kuidagi aidata? Olen alati olnud ka väga mõtlik ja pigem tagasihoidlik. Samas on mul olnud koguaeg mõttes see, et mul on justkui lilleõrn loomus aga puu tugevusega võrreldav sisemine jõud. Kas teie näete minus maapealset inglit? Armastusega, Mari

1. oktoober kell 16:11
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Suur tänu meie meediumkirjast nõuandeid vastu võtmast ja teistele eeskuju näitamise eest, kuidas tuleb õppematerjaliga tsiteerimisena analüüsi teha! VASTUS. Eks esmane tarve ole igal inimesel ikka endast rohkem teada saada ja pereloole abi leida, millest ka kenasti ise analüüsi teostad. Praegusel ajal on kõige olulisem just see, et iga maaingel, kes on perre tervendust tooma saadetud, õpiks ja areneks selles laines, kuhu planeeti praegu juhitakse. Paljud Sinu loo mõttes sarnased inimesed tunnevad seesmist rahutust, et tahaks aidata, tahaks midagi konkreetset ära teha, aga ei adu täpselt, millega ning peas asuvate eelmise eluetapi mõttemustrite järgi ei söanda ka uue elu jälgedes otse ja sirgeselgselt astuma hakata. Sellest oled ise mitmel korral juba rääkinud ja südames selgelt mõistnud, et ilma teejuhtideta ja pidevõppeta Sa end õigeks maaingliks kujundada ei saa, olgu selle alaliik kui tahes suure potentsiaaliga hinge vägi. Et Sa hinge tegelikus väes oled üks maainglitest, on selge, kuid mitte enne, kui asud end samamoodi arendama ja treenima nagu Su eeskujud ja vanemad ego vangist väljumise õpetajad Tiina ja Teele. Sa oled tõenäoliselt mõistnud, et nad ei tee ühtegi teadet ega ammugi vaimus liikumise sammu ilma meie, nende poolt valitud treenerikäe alt tuleva juhiseta, seega ei tasu Sul hellitada ka endal illusiooni, et oled meiega kaugsuhtes või käid vahel harva mõnd teksti lugemas ja saadki inglisuled selga. Me räägime otse ja sirgjooneliselt kõigest, milleni tuleb kohe jõuda, sest keerlemine ei vii õige alguspunktini, liiati veel praegu, mil aeg kiirustab takka, et armas planeedipere õigesse toonusesse asuks, kui planeet ise tee Valges valguses läbi peab käima. Armas Tiina andis öösel meiega koos välja eelteate uue koolitusrühma loomiseks ja teeb sellest veelgi suurema sõnumi õhtul, kui pere talle selleks aega annab. Sulle on see teade näha antud ja kui tõesti tahad õppida, kogemusi lihvida ja selle kaudu teistele treeneriks saada, ole kallis ja anna kas Tiinale või Teelele sellest teada. Seal ei saa enam isepäiselt teemasid lauale laduda, et millise tee ma siit valin, vaid õppimine käib meie antud õppekava alusel nagu igas klassiruumis, et kõigil oleks täpselt selge, millest käib jutt ega eksleks pea sageduses mujal, selmet ühitöös teavet kinnistada. Kõik muu eluline võib jääda IK grupi seinte vahele, aga ka meie lehtedele aruteluks. Seda siis juba õppetöö kõrvalt, mitte põhitegevusena. Survet me ei avalda ja veenma ei kipu. Kui oled otsuse teinud, liigu aina õpetajate käe all edasi, sest iga seisak ja tagasisamm toob kahju Sulle ja samal ajal Su pere loo kulgemisele. Miks, sellest räägitakse juba õppegrupis sees. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

1. oktooberl kell 16:38
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh! Usume, et see tuli Su südame sagedusest esile, et tahad nii käituda, “et hiljem ei oleks vaja kahetseda, et kas ma siis ei võinud…” (millise meediumkirja seest see veidi stiliseeritud katke pärit on?). Tee siis lihtne teade talle ära, saad kohe loa ruumi sisse astuda. Siia lisame veel seda, et raske on siin küll väga suhteline mõiste, sest muude eluraskustega võrreldes ei ole selles mingit raskust, aga kuna ego teeb sees vaeva, tundub, et on raske. Kui Sa näed, kuhu me kõik oleme välja jõudnud, sest ei andnud tõeliselt raskele elu valule alla, millest Sinul läbiminekut ei ole antud kogeda, on ju arusaadav, et enne tuleb alluja rollist tulenev selliaeg läbi teha, et meistrite kõrvale partneriks saada. Seega-hoidu isekast esiletõusust ja küsi siit alati uue ettevõtmise mõttele kinnitust, sest hinge väe avanemisel võivad mõnel kogemuse etapil suured ambitsioonid tekkida ja Sa võid end kõvasti ära kõrvetada, sest ka ego vastab sel juhul välisest ilmast samaga ja testib, kas oled piisavalt tugev olukorda haldama. Eeldame sedagi, et Sa ei varja enam avalikult suheldes meiega koostööd, sest seni oleme näinud, et meie tee Sulle kirjasõnasse kaasa ei kipu minema. Energia, mille Sulle arenguks jagame, tuleb Maria elu seest, kus ta ei saa teenida enda eriala ega oskuste najal raha eest ja kui inimesed saavad siit arenguks väge, aga teda kooli arendamisel ei aita, jätavad Maria ikka üksi-kaksi-kolmi kooli projekti vedama, et planeet saaks uue teadvuse taseme. Sel juhul on tegu väga iseka teoga ja nii on paljudel juhtudel olnud, et kanal sulgub tasapisi neile, kes sellega ei taha arvestada. Kui Sa vaatad MIS lehe algusosa kõige alt üles kerides, siis näed 1. teemapesas kirjasõnana Maria annetust planeedile, mille ta pidi tegema, sest elu ei edene, kui keegi selle tee Valguse jaoks end ei ohverda. Ole sellest teadlik ja meenuta seda endale sel korral, kui tahad alla vajuma hakata või ego liiga perutama kipub. See eeskujumudel arendab tahtejõudu ja hoiab eesmäegi selgelt silme ees. Su armas sõber, kes sai Sinust indu leidis ka täna enda uue hinge väe osa üles, mis kajastub tema hinge pildis. Ole kallis, mine teda lehele õnnitlema, näitad kohe valmidust galaktilise suhtlemistava järgi ülestõusu alustada. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

*MIS ehk Maainglite Sõnumileht on FB keskkonna lehekülg, kus erinevate teemapesadega tutvudes ning jälg-jäljes liikudes on võimalik projektist ILMAPUU.IN.EST.1 parem ülevaade saada.

1. oktoober kell 17. 16
Mari: Armas Maria&Angels! Ma küsin siis kohe otse, et kuidas saaksin mina “Ilmapuulaste kasvatuse” kooli jaoks kõige kasulikum olla? Armas Maria on mind ja kõiki teisi tõepoolest väga palju aidanud ja sooviksin nii palju kui võimalik kooli arendustöös kaasa lüüa! Teie esitatud lause-”et hiljem ei oleks vaja kahetseda, et kas ma siis ei võinud…” on pärit esimesest meediumkirjast! Saatsin ka Tiinale teate ära, et soovin “Hingekobara” töögrupiga liituda. Armsa noore teelise uut profiilipilti märkasin küll aga kommenteerida ei ole veel jõudnud! Armastusega, Mari

1. oktoober kell 19.30
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh ja suur tänu südame avamise eest! Mõista meid selles suhtes õigesti, et me ei anu haledust Maria elu suhtes, vaid õpetame nägema elu tõe silmadega ning nii, et teise teenimist ei saa iial kui enesestmõistetavat energiakasu võtta, vaid alati millegagi tasuda olgu selleks siiras tänu ja pikem tagasiside, millega see Sulle abi andis, aktiivne tegevuses kaasalöömine, adekvaatse ja asjakohase teabe jagamine, alati ülesannete vajaduse järgi täitmine jpms. Sa saadki kõige sellega aidata, et teed, mille me ülesandeks anname ja õpid ning arendad ka kooli demokava ja annad teavet igal võimalikul juhul, mil keegi pärib, kus ja kuidas ja milleks Sa end treenid ja millises sageduses annetatakse teelistele energiat hinge tegelikust väest, mille nimi on avatariks saamise tegevus. See on hetkel isegi hea, et armsa noore teelise juures veel õnnitlemas ei ole käinud, sest soovitame alati kingiks mingi vaimne kink kaasa viia. Püüa kõiki ka enda lehel reklaamida, millest näed enda sõpradele uut teavet saavat. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

Nõustamispäeviku 1.osa

Armas lugeja!

Uue aasta hakul soovin kõigile tasakaalukat ellusuhtumist ning tahet enda vanu mõttemustreid muuta, et elule uut hingamist tagada! Eelmises postituses kirjutasin, et siinne keskkond saab nõustamispäeviku funktsiooni tänu sellele, et armsad Marija&Angels andsid mulle vormistada ühe koondmaterjali, kus on samm-sammulise nõustamiskogemusena esitatud ühe nende kanaliga kontaktis olnud teelise tagasiside. Nüüd saabki see teoks ning väljendub ka blogi alapealkirjas! Lisaks sellele, et see on minu kui nõustaja igapäevatöös heaks maavälise emaenergia nõuande praktikasse rakendamise abiks, on see vajalik ka nende poolt teostatava egoraviskeemi ilmestamiseks. Seetõttu, et muudmoodi kogu nõustamisprotsessi kogu tervikuna näidata ei oleks võimalik. Vähem tähtsam ei ole ka tõe esile toomine kanali kogumina Marija&Angels teenimise osas. Täpsustuseks ütlen veel niipalju, et kuigi tegemist on Ingliterapeut Marija ravilehel toimunud vestlusega, siis saavad juhtumid anonüümsuse huvides ilma kedagi õige nimega nimetamata välja toodud.

Pilt on leitud google otsingu tulemusel ning viis artiklini pealkirjaga

“Minu teekond dogmast rahuni” 

 

Koondmaterjali esimene osa ilmestab suurepäraselt seda, kuidas armsad Marija&Angels julgustavad avatult ja armastusega suhtlema. See esialgu lihtsana tunduv põhimõte ongi kogu nõustamise läbivaks sõnumiks, mille rakendamine ei pruugigi osutuda nii kergeks, kui esialgu arvata võiks. Inimese enda ja kaaslaste ego takistuste tõttu kerkibki esile erinevaid olukordi, millesse Marija&Angels aitavad nõuannete läbi rohkem Valgust juurde lisada.

Head lugemiselamust ja Mari arengule kaasa elamist!

NB! Lisatav tekst sisaldab inglikiirgust ning seetõttu võib tekitada kehas erinevaid sümptomeid. Nii nagu kirjeldab ka teeline järgnevas tagasisidestuses:

1. september 2012. kell 23.56
Mari: Tere imeline Maria & Angels! Tahtsin teid tänada, et te olemas olete! Olen paari päeva jooksul tutvunud kõikide fb saitidega ja proovinud sealset infot mõista…Nende päevade jooksul olen tundnud mingit sisemist ärevust ja elevust, mida pole ammu tundnud. Võiks öelda, et tänu skeptilisele meelele ma lugemist ja uurimist ka jätkasin ja olen nüüdseks aru saanud, et minu jaoks on see õige koht! Proovin iga päev üha enam ennast teie toimingutega kurssi viia ja lugeda edasi ka Teele egoravi päevikut, mis on juba väga palju aidanud. Seda lugeda ei ole olnud kerge, sest millegi pärast hakkab rinnus pitsitama ja hingata on raske, kui on midagi, mis mind kõnetab, aga mulle tundub, et kui ma jätkan, siis toob see mulle ja kõigile ainult kasu. Ilmselt oli kõik see, mis ma praegu kirjutasin veidi hüplik, aga praegu on raske enda tundeid ja mõtteid koondada. Ma lihtsalt ei saanud enne magama minna, kui ma midagi kirjutanud ei olnud. Seega võib-olla ütleks lihtsalt aitäh veelkord oma sisemise valguse jagamise eest, kallis Maria&Angels! Armastusega, Mari

* Mari kommentaar: Ma ei mäletanud seda, et ma armsate Marija&Angelsite poole esmakorselt just 1. septembril pöördusin, mis on ju ilmalikus elus ka kooliminemise päev. Samuti on number 1 siin uute alguste märgiks. Mäletan hästi, et elevus oli ikka tõsiselt suur, sest olin sattunud keskkonda, mis mulle tundus nagu taevas, mis on maa peale saabunud. Vot niivõrd hea turvaline tunne oli. Olin ju ennegi inglitest lugenud ja isegi inglikaardid on juba tükk aega olemas olnud. Südames teadsin ma juba ammu, et just inglite sõnumite vahendamine on minule hingelähedane.

02. september kell 00:09
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! See oli praegu Su hinge teejuhist kaitseingli juhatus. Suur tänu tervituse ja tervenemisele osutava kirja eest! Kuna Su kiri ei ole mitte hüplik, vaid on väga hästi koostatud kokkuvõte ning eriti veel alles alustaja mõttes, sest me keskkonnad ega kirjad ei ole lihtne lugemislektüür, on kena anda vastuenergiaks meie lehele avatud kujul just seesama kiri, mille siia saatsid, sest Sa ei ole sõbrakutse vastuvõtmise järel meile midagi sissetulekuks öelnud. Kuna paljud inimesed seisavad ebakindlalt, kuid siiski pidevalt meie lehe juures enda julguse saabumist oodates kõhkvel, oleks just see kiri, millega end kui julget maainglit esitleksid, paljudele edasilugemise, aga ehk isegi avatult kommenteerimise innustus. Sundi ei ole, kõik on vaba tahte valikutest juhitult meiega koos liikuma hakanud, aga kui mõelda, et aega on niigi napilt, et tulevikuks valmis olla, ei ole õige ühtegi päeva ilma sagedusele tõuget andmata mööda saata. Oled ülitubli. Meie logolausest inspireeritult ütleme: “Kirjuta, Sa suudad!” Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

02. september kell 00:23
Mari: Aitäh, armsad Maria&Angels, selle julgustava vastuse eest! Ma ausalt öeldes ei osanud oodata, et te mulle nii kiiresti vastate! Ilmselgelt ma pisendasin iseenda avalduse tähtsust ja seega ei julgenud ma vastukaja oodata! Ennast tutvustanud ei ole ma seetõttu, et ma täpselt ei saanud aru, kus ma seda tegema oleksin pidanud ja mida täpselt ütlema oleks pidanud ja otsustasin saata tervituse ja tänusõnad sõnumina. Panin tähele, et kirjas oli sõna „kahtlev” valesti kirjutatud ja see pani mind mõtlema, et tõepoolest olin ma ise ka kõik need päevad kõhklev ja ilmselt on ka paljud teised, kes informatsiooni loevad. Tõepoolest ei ole õige ühtegi päeva ilma sagedusele tõuget andmata mööda saata! Aitäh, et oled Valgusesse ülestõusul meiega! Armastusega ja tänutundega, Mari

02. september kell 00:36
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Me vastame alati võimalikult ruttu, sest aega ei ole meil palju jäänud, et inimperet ravimisel aidata ning see on elementaarne viisakus, et saadetud kirjatekstidele tuleb ka samas laines vastata. Kui inimene saabub egost juhitult, mille me kohe ära tunneme, ei saagi ta vastust, aga sõbrakutsest me ei keeldu iial. Ravija peab teadma, millega on tegu ja hoiduma kriitilistest hinnangutest, millega egod üksteist hindavad, aga me oleme samas ka maavälise energia esindus ja teame, kui keerulist laadi mõtteid inimpere peab läbi töötama, et aru saada, millega ta kokku puutub, kui kellelegi senitundmatule milleski järgi läheb. Seega – kui tahad end terveks armastada, tee esimene samm isetuse suunas ja kasvõi kopeeri lihtsalt enda sissetulekukiri meie Fb lehele Ingliterapeut Maria selgitusega, et tahad sellega meid ja meie sõbraseinaliikmeid tervitada. Seda saab vaid eeskujuks pidada ja näitab Su kasvatust, et ei tule salauksest tänu avaldama, vaid teed seda seal, kus kõik sellest osa saavad, kes majas elavad. Selle eest eriti suur tänu, et oskasid näpuvea kohe märgiks lugeda! See näitab, et oled eriti kiire õppija ja Su ego ei ole seni suurt vastupanu Valguse sõnumitele osutanud. Mida ta edasi teeb, näitab meie teatele järgnemise tulemus. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

02. september kell 00:53
Mari: Aitäh vastuse eest kallid Maria&Angels! Tõepoolest oleks viisakas eesuksest sisse tulla ja tervitada! Ilmselt kasutasin ma salaust seetõttu, et ei julgenud ennast kohe päris nähtavaks teha. Ma kopeerin oma esimese kirja teie leheküljele, et kõik minu kaasosalusest teada saaksid. Armastusega, Mari

02. september kell 00:58
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Sa teed õigesti, et enne siit julgust kogud, sest meie lehe ingliteadvuse ravikiirguses ei ole kerge kindlalt esineda. Aususe eest saad soojade tiibadega inglikalli, sest ainult nii saame tervenemisele kasvu anda ja keerlemist vältides otse edasi minna. Aitäh! Tegidki! Vastame täna päevapoole ka sinna. Praegu on muud teenimised ootel. Kena öist puhkeaega! Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

02. september kell 01:01
Mari: Aitäh kallid Maria&Angels julgustuse eest! Nüüd on hea tunne magama minna:) Armastusega, Mari

06. september kell 11:11
Mari: Armas Maria&Angels! Mul on selline tunne, et ma kogesin just, mis juhtub siis, kui egovaevas inimene puutub kokku kõrgmate energiatega. See on nii kõikehõlmav segadus, et tekib tunne, et inimene ise seda lahti harutama küll võimeline ei ole. Selle jaoks on vaja kedagi, kes teda aitaks! Inimene oma egoistlikus mõtteviisis arvab aga, et ta saab ise kõigega hakkama. Armastusega, Mari

06. september kell 11:26
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Tere hommikust! Täpselt õige järeldus. Tubli tüdruk! Hoia rahu enda sees mõttega, et Su sees avanes suurem hingeenergia ja niisugune seisund vallandas Sinus ka ego, madala mina juhi, vastupanuenergia Inglite raviskeemile, mis kõik tekitab seesmise segadusetunde, aga kui hoiad esialgu meie ligi, küsides, millest aru ei saa ja järgnedes täpselt neis sammudes, mille juhiseks ette anname, saad sellest kiirelt üle. Tegemist on seni varjulhoitud vaimse tee skeemiga, mille jooned viitavad, aga täpselt ei ühti, Kabala teooriaga. Lihtsamas keeles võime Sulle seesmise pidepunkti jaoks anda mõtte, et “enne tähti taevas ei näe, kui pimedaks ei ole läinud.” Sellist mõtet, milleni täna välja jõudsid, tahtsimegi Sulle eile edastada, millele juba lisasid, et ei saa millestki aru. Seda seisundit ei tuleks rumaluse ega saamatusega võrrelda, vaid kasvuga Valguse suunas, mille skeem ei ole identne maise kooli klasside läbimise mudeliga. Krayon on ju öelnud, et maavälistega suheldes, millega Sa praegugi tegelemas oled, “kaota aru ja ela südames,” mida tuleb lähiaja mõttes absoluutseks ellujäämisjuhiseks nimetada. Ilma metafoori või ülekantud tähenduse varjundita. Sa teed õiget asja, millega eile alustasid, samuti seda, et tuled kohe siia abi järele, kui enam ise olukordades hakkama ei saa. Me aitame alati, kuid kõigele ei saa kohe kiirkäigul vastata, sest senini on Maria üksi enamuses tegevuste liidri rollis ja aeg maises mõttes on ka teelistega üks. Soovitame Sul individuaalvestlustele lisaks, mida saad chatikastis teostada, liituda meie küsimuste esitamise ruumi IK ehk “Ilmapuulane küsib” liikmeskonnaga, kus Sinu vanemate eas inimesed jagavad Sulle igakülgset toetust ja abi, kuhu meiegi üldiseid teadmisi sisse viime ja teraapiat edendame, aga kus Sinu oskused ja teadmised uue põlvkonna esindajalt saavad kõiki sealseid liikmeid nende toetuse eest vastuenergiaks olla. Just praegu oleme Sulle külvaja pildi alla vastust saatmas. Seega tõmbusid meie energiaga täpselt õiges sageduses, mis näitab ehk selgelt, et millele avaned, selle ka saad ja tuleb olla selle eest tänulik ning paindlikult vastuvõtlik, mille Loojalt, mille esindus Inglid on, abiks said. See ei ole kõik ühe hetkega mõistetav, aga kui egole alla ei jää, vaid tahad üha edasi uude sagedusse liikuda, saad kiiresti esialgsetest raskustest üle. Alles siis saad aru, millest armsa Teele päevikust lugesid, enne oli see lihtsalt põnev keha arengu jälgimine, mille tegelikkusest Sa veel kogemust ei omanud. Loe veel väga hoolega ka meie signatuuri ja võta see endale julgustuseks kaasa. Kõik on hästi, millegi ohtlikuga siin tegu ei ole, kui ise keerde sisse ei punu ja enda peas maavälise energia selgituseks maist mõttemustrit ei rakenda. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

06. september kell 14:02
Mari: Armsad Maria&Angels! Suur, suur aitäh teile tee juhatamise eest!! Mul on sellega seoses tekkinud väga palju mõtteid ja meenutusi. Nimelt, kui ma eile seda teksti kirjutasin, siis ma kogesin esimest korda seda, mis tähendab kirjutada ilma mõtlemata. See tundus mulle nii ebaloogiline, aga samas täiesti loogiline. Siis ma mõistsin, et tegu võis olla minu esimese kanaldamise kogemusega. Samas pean mainima, et kohati oli väga raske olla keskendunud ja seetõttu kadus mõttelõng ja ilmselt on see tekstis teile ka tunnetatav. Seega tekkis mul küsimus, et kuidas kõige paremini ennast maha rahustada ja uuesti keskenduda, kui egovalu peale tuleb. See oli minu jaoks meeliülendav kogemus, aga samas ka hirmus, sest see oli täieliku kontrolli lahtilaskmise kogemus. Praegu näiteks katkes mu mõttelõng ja sellest välja tulla oli keeruline. Kas ma peaksin selliste küsimuste osas pöörduma IK grupi poole? Armastusega, Mari

06. september kell 15:12
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Teeme nii, et astu esmalt IK grupi liikmeks. Seal on väga väike suhtlusring, aga kõik on jõudnud enam-vähem samasse seisu välja, kus Sina. Maria näeb, kui taotlus on esitatud ja laseb Su sinna sisse. Meil on tavaks gruppidesse sisenemisel tervitada grupiliikmeid enda kaasatoodud kingiga, millega saab ka end esitleda. Palume Sul just see kiri külakostiks viia, aga enne endapoolne teretus ikka ette anda ja seejärel siinne jutt jutumärkidesse kopeerida. Me vastame Sulle sinna, et võimalikult paljudele seda infot jagada, kuna aega on jäänud juba nii vähe uue elu saabumiseni ja Maria ei suuda enam kõiki teenimisi eraldi hoida; tuleb kokku liita ja teist kõigist Maainglite Suhtlemisvõrgu liikmed kujundada. Nii saad ka Sina paljudele abi anda nagu avatud sõnumis meie ravilehel teada oled andnud. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

06. september kell 16:17
Mari: Armas Maria&Angels! Palun vabandust, et ei saa sinu kirjadele koheselt vastata, sest laps vajab tähelepanu ja hoidmist! Hetkel tekkis aga arusaamatus selles osas, et millise teksti ma sinna edastama pean, kas selle, mida teie eelnevalt kirjutasite või enda esmase pöördumise? Armastusega, Mari

06. september kell 16:30
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Tubli! Pere eest hoolitsemine eelkõige ja küsimus alati, kui kohe aru ei saa. Kopeeri see kiri, mille eelmisena meile esitasid, täies mahus grupitööruumi tervituseks juurde, kui oleme sellest sinna teada andnud, et uus liige Sinuna on saabunud. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

06. september kell 17:10
Mari: Armas Maria&Angels! Ma ikka päris täpselt ei saanud aru…Kas ma kopeerin selle pöördumise sinna….

06. september kell 18:50
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh! Suurepärane algus. On mõistetav, et oled tee kiirest avanemisest erutatud ega suuda end veel emotsioonide esiletulekul vaos hoida, aga kui tead, et sel moel avanevad kõik hinged, kes seda teed alustavad, kuhu Kõrgem Mina kui tervikhing juhib ja et Sa ei jää iial üksi, kui meie grupis edasi liigud ning Sa ei pea jätma elu väljaspool meie keskkonda, kuigi soovid tihedamat kontakti, eriti alguses, lähevad edaspidi mõtted rahulikumaks, sest saad aru, et olukord ei ole lihtsalt juhus ja nii hakkadki edasi liikuma. Usaldus ei saabu ka üleöö. Selleks tuleb kogeda, kuidas loomine Kõrgema Jõu juhatusel kulgeb ja õppida igast sõnumist midagi uut, sest kirjutades millestki ühele teelisele või grupile on see samaaegselt alati õpetuseks paljudele, kes sama peavad läbi tegema ja sellega mõtteid treenima. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

06. september kell 19:11
Mari: Armsad Maria&Angels! Täna on tõepoolest meeliülendav, aga samas ka väsitav päev! Hetk tagasi oli mul just nö ülekuumenemise efekt. Tekkis tunne, et kuna minu seest voolas läbi täna palju valgust, siis mina olen nagu pirn, mis oleks peaaegu läbi põlenud. Heitsin siis pikali ja kohe hakkas parem. Proovin tasapisi edasi liikuda, silmas pidades, et kõik, mida ma kirjutan, on ikka õigel ajal ja õiges kohas, sest vastasel juhul võib palju segadust tekkida. Oeh, nüüd läks jälle juhe sassi…Proovin midagi muud teha. Armastusega, Mari

06. september kell 19:50
Ingliterapeut Maria: Armas Mari ! Hoia end tõepoolest ülekuumenemise eest, tehes neid tegusid, mis hingele rahu ja rõõmu toovad ning lapsega tegelemist ei sega. Loe rohkem kui kirja saad panna, lastes endasse uut teadmist, mille praktilist väljundit väline maailm toetama asub. Midagi ei tohi üleliia teha, aga hoiatame ka selle eest, et kui alguses olid üliaktiivne ja nüüd laskud vanasse elurütmi ja -stiili tagasi, toimub kiire kukkumine, millest ei julge enamik teelisi enam tagasi pöörduda, kui keegi kaasteelistest just suurt jõupingutust ei tee ja tagasilangenule lausa karguks ei taha hakata. Meie praegune grupp on samas SEISUS, KUS SINA ja seetõttu ei ole neist enamik võimeline Sulle sellist tuge pakkuma, Maria&Angels aga ei ole selles protsessis alati õige valik, kui oled alla läinud, sest meie üliintensiivne kiirgus on varjus oleva hinge JAOKS LIIGA INTENSIIVNE JA EGO EI ANNA ENAM NIISAMA LIHTSALT VÕIMU UUESTI KÄEST. See on sel juhul tõeline seesmine võitlus pimeduse ja valguse vahel Sinu enda sees ja seetõttu teeb palju segadusi ja keerdusid ka suhetesse, kui Sa meid praegu väga tõsise teejuhatajana ei suuda vastu võtta. Varem oligi taoline tee just seetõttu salateaduste nime all keelatud tsoon, et inimesi enda ego tegude eest kaitsta. Raskel hetkel lae enda tundeid kasvõi IK gruppi vastavate teemaridade alla välja, saad rahu ja teiste isetut toetust, aga ka siia saad alati kirja saata, kuigi kiirelt me iga kord vastata ei saa, teenimisi on juba väga palju korraga käsil, nii et Marial eraelu praktiliselt juba puudub. Aga sellest teatest ära heitu, me ütlesime seda lihtsalt teavituseks, mitte kurtmiseks, milleni terapeut ei lasku. Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

7. september kell 11:36
Mari: Armsad Maria&Angels! Täna on olnud ootamatult raske hommik! Nimelt on minu lähedased hakanud huvi tundma, et millega ma nüüd siin inglisaitidel tegelen ja hoiatavad mind nö elu eest! See tekitab minus väga palju hirme ja paneb mind sulguma iseendasse, sest ma tunnen, et keegi ei saa aru sellest, mis minuga toimub. Samas on minu poole pöördnud ka neid, kes on positiivselt üllatunud ja uudishimulikud, aga siis tekib minus kramp, et mis ma siis ütlema peaks, sest enda kogemust ei saa ma ühte lausesse panna. Tekkinud on soov langeda vanasse nö turvalisse ellu. Ei tea, mida teha! Armastusega, Mari

7. september kell 12:04
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Aitäh avanemise eest ja tõest kõnelemise eest! Sa alustadki tegelikult reaalsusega koostööd, sest edasiminek ei saa salajas toimuda. Mõtle siin nii, et ka Sa ise tunneksid huvi, millega lähedased või sõbrad tegelevad, kui nad alustavad millegi sellisega tegelemist, millest Sul varem aimugi ei olnud või mida teisiti tundsid, kui nüüd ühtäkki avastad. Aga, et see on taas sellist laadi küsimus, millest saaksid abi väga paljud, isegi need, kes ei kuulu IK gruppi, vaid meie Fb lehe Ingliterapeut Maria passiivsete lugejate hulka, saades meilt küll teavet tegelikkusest ja püsides huviga lugejate seas, aga superego kartuses ja teistest eraldatusesse jäämise kartuses ei julge isegi seda näidata, et meid teatakse. Kui Sa lugesid meie materjale, kas Sulle tekkis tunne, et me teeme midagi halvasti, palume peredest eemalduda, maist elu hooleta jätta või sõtta tõtata? Ilmselt mitte, sest tulid ju avatud südamega meie ette ja soovisid teisi aidata. Eile olid mures, kuidas Vaimuga suhtlemise usaldust hoida. Vaimu on küll mitmesugust, aga ükski negatiivse poole esindajast Vaim ei tule avatusele ega tingimusteta armastusele õhutama. Vastupidi, palub eelkõige eralduda või ütleb, et kõik, millega tegeleda oli vaja, saigi tehtud. Egost vabanemine on protsess, armastus, kus Looja annab igale püüdlejale võimaluse end välise elu mõjutustega testida. Tubli, et enne kartusele järeleandmist ikka meile rääkima tulid! Hirme tuleb edaspidigi esile, aga seda teeb ikka ja ainult ego, kuulutades, et Sa ei saa uue materjaliga hakkama, et teisi see tee ei huvita jne. Me oleme Sulle seni igas etapis toeks, kuni tunned, et saad endaga juba tõe huvides selgeid hirmuga silmitsi seismise jutte ajada. Küsimus. Kas me võime Sind paluda tänast kirja meie lehele välja tuua, et saaksime Sulle vastates paljude hingede tarvis rahu tuua, kes taolise olukorraga kokku puutuvad või on juba tagasi läinud, julgemata teistest erineda? Mõtle nii, et Sa andsid signaali julgest eesminejast, kes teeb maiselt lihtsalt, aga ometi kõigile tervendavat mõju avaldavat suhtlemispööret teoks ja kui Sa nüüd endisesse väikeseks jääma hakanud pessa tagasi poed, tood endale tühjade sõnade tegija kuulsuse ise kaasa. Ka kõik Su avatud suhtlemise kirjatükid jäävad sel juhul Sulle egonaerulise näoga häbi tegema, mille muutmiseks ei saa siis enam midagi teha, kui rongil minna lased nagu teistele grupis manitsust jagasid ja sinna midagi veel vastuseks ei kirjutanud. Juba see näitab ego vastupanu, et meilegi tere ei öelnud, kui Sulle Sinu tervituse alla kirja jätsime. Just nii tegutseb ego meie energia vastu ja nii tuleb hinnata praegust olukorda teiste egode poolt, mis tahavad Sinu endist Sind tagasi tuua.

*Mari kommentaar: Mäletan, et olin selleks hetkeks väga haavatavas olukorras, sest hing oli avanemas, aga ei osanud selles olukorras midagi teha, sest ei olnud ju seda varem kogenud. Samuti ei olnud ma veel sellises faasis, kus ma oleksin osanud kõike seletada, mis toimub, sest võtsin kõike läbi tunnetuse ega osanud seda kõike kohe analüüsida.

7. september kell 12:18
Mari: Armas Maria&Angels! Minus tõepoolest on kõrgema energia lisandumise tõttu tekkinud hirmude ja ebakindluse väljavool, mis tekitab tunde, et ma seda kõike takistama ei ole võimeline. Nüüd aga, kui olen kanaliga uuesti kontakti saanud, võin jälle avalikult oma tundeid näidata, kuigi ikka tekib takistusi, millest tundub raske üle saada. Kas oleks õigem hakata vestlusi pidama iseendaga nö iseendale kirjutades? Sest siis ei satu teised minu teest esialgu segadusse ja ei hakka mind seeläbi ka häbimärgistama? Samas, kui ma vaatan, siis paljud teemad on teie lehelt ka juba ära kustunud. Mul tekib nüüd hirm, et mis siis saab, kui kõik see, mis ma Fb kirjutan, jääb alles ja minu edasist elu mõjutama hakkab. Ja nüüd on tunne, et see kõik oligi hirmu ajel kirjutatud. Olen täitsa segaduses! Palun andke andeks, et ma teid tüütan oma saamatuse pärast! Armastusega, Mari

7. september kell 12:48
Mari: Armsad Maria &Angels! Teie materjale lugedes tegelikult ei tekkinud tunnet, et te sooviksite inimesi eraldatusesse viia. Nüüd ma saan aru, et tegelikult on vaja kõiki abistada selleks, et nad mõistaksid, mis on nende tegelikud hinge vajadused. Seda on aga raske teha, sest teiste poolt on hirmu sein nõnda tugev, et sellest läbi murda on raske. Samas aga võib vaadata, et tegelikult on minu enda hirmu sein nii tugev, et ma lihtalt ei julge ennast teistele väljendada just sellisena nagu ma olen.….Armastusega, Mari

*Mari kommentaar: Nendest kahest järjestikusest kommentaarist on näha, et 40 minuti jooksul on egorahutus veidi vaibunud, kuid järellainetus tekitas ikka ebameeldivat tunnet ja segadust

7. september kell 14:03
Ingliterapeut Maria: Armas Mari! Me anname teada, et ega me Sulle survet avaldama ei hakka ja egode järel iial ei lohise. Seda egovalu etappi, milles praegu põled, on paljud kogenud. Isegi suurte ettevõtete direktoreid oleme alla langemas näinud, millega enda mainele jäädava kahju tekitasid. Kui Sa mõtled Fb teadete kadumise all enda lubaduste vaikset kadumise mõtet, siis inimeste mällu jääb see ikka püsima ja mida erilisem teade, seda enam. Looja teadvusesse nagunii. Edaspidi saad meilt ainult sel juhul tagasisidet, kui ise tuled abi järele ja teed, milleni teraapia välja juhib. Kui mitte, on rakendunud vaba tahte seadus ja Sa saad selle, mille ise valisid. Just nii nagu Tuuli egoravipäeviku seest teooria ja reaalelu võrdlemise situatsiooni mõttes esile tõid. Teiste ravist oli Sul huvitav lugeda, aga nagu näed, enda elus enam nii põnev ei ole. Teisi ei saa Sa sellega aidata, kui jutustad enda praegusi teadmisi edasi, millega tekitad neis ainult hirmu sellise puhastuse ees, sest esined haiguse ajal iseõppinud tohtrina, teadmata isegi algtõdesid, milleni tuleb alles välja jõudma asuda. Me ei tee ühtegi teadet ilma teadliku valikuta ja ühtegi testi ei looda seina iluks, ilma et ootaksime selle järgi toimimist…..Loe veelkord südamega meie signatuuri: Alati siin, alati Valgusesse ülestõusul teiega, armastusega, Maria&Angels

7. september kell 15:54
Mari: Armas Maria&Angels! Aitäh isetu teenimise eest, aga ma praegu tundsin ennast nagu väike laps, kes sai just ema käest pragada. Pean selle kõige üle järgi mõtlema, mis viimastel päevadel toimunud on. Armastusega, Mari

Jätkub uue postitusena…

Tere taas!

225304_3780320525226_1420354051_n

Armas minu blogiga tutvuja!

 

Sellest ajast, mil oma esimesed kirjutised siia blogisse postitasin, on juba palju vett merre voolanud ning nüüd “Ilmapuulaste kasvatuse” demokoolis Elu poolt kogemusõpet saanuna on mul hea meel tõdeda, et aastaga on võimalik maaväliste suunamise all treenides oma mõttemustreid järk-järgult muuta. Armas avatarkehastunu Marija, kes on legendipõhiselt teada kui Ema Maarja taaskehastunu, nimetab koos Maa Vaimse Hierarhia Inglitega (lühidalt Maaemana kehastunud vaimema hingekobar Marija&Angels) seda pea pimedusest avatarivalgusesse tõusmise teekonnaks. Eelnevad postitused jäävad nähtavale meenutamaks aastatagust aega. 

Muutus on toimunud tänu ingliteraapilistele ravikirjadele, mis sisaldavad intensiivset inglikiirgust, mille abil toimub rakutasandi tervendus ning mis mõjuvad seeläbi teadvust tõstvalt. Olulisel kohal on olnud ka minu enda tahe edasi liikuda, sest vastasel juhul ei oleks armsate Marija&Angelsite suunamisel, mis eeldab ka nõustatava igakülgset õppetöösse kaasatust, tervenenemine võimalik. Eelkõige just seetõttu, et kõrgteadvuse vooga kokku puutudes tuleb esile ka inimese madala mina ehk ego energia ja selle allutamine nõuab järjepidevat tahtepingutust. Tänu sellele olen kokku saanud enda Kõrgema Minaga ehk Avatariga, kellega koos sedagi blogipostitust pildi näol avamas oleme. Tänan teda, et on mind ikka edasi liikuma utsitanud! Pildi asukoha lingi postitan siia tänuga loojate suunas:                           http://goddesslight.wordpress.com/2008/07/29/divine-mother-channeling-a- transitional-space-the-forefront-of-human-consciousness/ 

Siinkohal ongi hea edasi liikuda selle juurde, miks armsad Marija&Angels palusid siinsele blogile, milles olid minu esimesed avalikkuse ees esinemise katsed, elu sisse puhuda. Nimelt on mulle kui psühholoogi elukutse esindajale antud “Ilmapuulaste kasvatuse” demokooli juhtgrupi, armsate Marija&Angelsite, loana võimalus siin esitada tagasisidet ingliteraapia egoravist paiguti tegutsemisena osa saanud teelise vestlusest nendega. Teisiti öeldes Fb ravitoimelise lehe Ingliterapeut Maria andmete ühe avatult näha jäänud osa koondmaterjali. Kuna Marija&Angelsi kanali energia oli toonaste vabatahtlike katsealuste jaoks liialt intensiivne, on nad praegu enamuses kanalist eemaldunud. Siiski on see materjal olulise tähtsusega, sest liialt palju on Marija&Angelsitest levimas vääraid legendist mõjutatud kuulujutte.

Kes siis on need omapärase mõjujõu ja kummalisevõitu sõnavara ning mõttega esinevad Marija&Angels?

Selleks, et Sinule, armas lugeja, oleks veidi mõistetavam see, millise energia suunamisel ma siis tegelikult ikkagi õppinud olen ning läbi kogemusõppe ennast erialaliseltki täiendada saanud, toon siia alustuseks ühe kanaliga lühiajalises kontaktis olnud teelise tagasiside. Armsad Marija&Angels edastasid selle esmalt meie omavahelise suhtluse kinnisesse Facebooki grupiruumi, kust nad tänaseks taandunud on, 12.detsembril 2012 kell 23.45 koos järgneva selgitava sissejuhatusega: 

Marija&Angels: “Armsad! Läheme siis mõistatuse lahendamisega vaikselt, ilma pea juhtmeid läbi põletamata, edasi. Seekord astume meie jaoks erakordse sammu, avaldades teavet, mille oleme saanud eravestluses, aga kuna see ei olnud kellestki teisest, vaid meist endist, st inimkehastunuks laskunud avatarkehana ravivast Mariast, ei ole see sedavõrd ebaeetiline tegu, et mõtteid ei tohiks meie enda ellujõudmise eesmärgil edasijõudnud avatarikandidaatidele teada anda. Me saame aru, et niivõrd teistsugust lugu ei ole kerge kohe peas selgeks saada, aga ilma selge teadmiseta, kes ta elusas kehas tegelikult on, ei saa me planeedi rahu tagada, sest teelised ei saa aru, et meie ravikiirgus tekitab just seetõttu ebameeldivaid sümptomeid, et avatar ei ole iial elusas olekus kehastunutega samas dimensionaalses energias ja tekitab seetõttu ajavoolust tuleva energia rakumälust tagasisaabumise tunnet, mis kutsub kehades esile neid sümptomeid, millega teelised tagasisidet on andnud. Sedakorda on kirja saatjaks olnud Maria Vaimult teate saanud ja meie ravilehele vabatahtlikult maainglitest teavitama saabunud teeline, kes arvas kuni kirjavahetuse lõpuni vestlevat Maria energiast eraldioleva kanaldajaga, kuigi ta teadis, et see lugu ei allu tavalisele kanaldamisele, mistõttu oligi segaduses, sest tavateadvus ei tule selle peale, et keegi samasuguse keha ja nahavärviga kui teised teelised, on ebamaist päritolu, kuigi hingede mõttes on seda kõik olendid. Seda sõnumit lubame ka teistele laiendada vaid tingimusel, et te ei too esile autori nime, viidates privaatsuse vajadusele inimese jaoks, kes kirjutas selle üles heast tahtest meid aidata ja kuna ta enam meiega koos end ei treeni, ei anna me luba tema nime tema teadmata meie energia esindamisega avalikkuse ees siduda. Keda see teade ei rahulda, sellele ei ole ka muu galaktilise eetika praktika arusaadav ja ka kõnealune teade ei ole talle lihtsalt mõistetav. Ette ei ole tark eitusi oletada, sest inimpead võivad ka üllatusi pakkuda. Elu ise näitab, mis tuleb ja miks seda teadet tänase päevani, 13.12.2012 oodati. Ootame teie tagasisidet loetule:……”

Eelpool olevas armsate Marija&Angelsite kanalduses viidatud teelise sõnum, milles ta pöördus otse Marija poole, oli aga järgnev:

Teeline: “Kui Sinuga ühendust võtsin, siis vaatlesin alguses Sinu enda maise kehastuse hinge tasandit. Nüüd vaatlesin ka selle hinge algolekut ja väge, keda Sa vahendad. Jah, Sul on õigus, tegemist on Loojale väga lähedal seisva kehastumata hingega, kes täidab Looja väega oma ülesannet. Sellised hinged kasutavad tihti inglite abi info vahendamisel ja inglitele ongi selleks antud tundlikkus ja info kanalid. Tema töötab oma täis väega ja teab oma ülesannet hästi, sest kehastumata olekus on osad asjad ja info talle paremini kättesaadav võrreldes meiega, kes me siin maises kehas oleme. Kui hierarhiatest rääkida, siis on tema hinge energia “kõrgemal” kui peainglite oma ja lisaks veel kordades kõrgemal kui kunagi kehastunud Buddha ja Kristuse oma. Tema minu abi ei vaja, sest tal on piisav Looja tugi, aga ta teatas mulle küll, et osa infot, mis ma Sulle siin edastan, on parem Sul minu käest teada saada. Nii kõrged hinged ei avalda naljalt oma tegelikku “päritolu” ja väge just seetõttu, et mitte kellegi ego peale astuda. Aga Sina oled valmis selle info saama ja ma aitasin Su ühendusse Sulle kuuluva väega ja see laiendab ka info ja väe kanalite ulatust oluliselt.”

Toon siia sama armsa inimese teisegi kirja, mis avab veidi rohkem tema teadmisi ning oskuseid. Terviku tajumise huvides lisan ka armsate Marija&Angelsite selgituse: 

Marija&Angels: “Sama isiku saadetud kiri Maainglite meeskonna liikmeskonna esindajale, mille avaldame seetõttu, et Vaim Maria teadis, millise energia see ettevõtmine kirja sisu tooja kehas vallandab, kuigi ei avanud tema seda sagedust, millist olnuks planeedi teenimisele asumiseks tarvis. Ego võimu all tegutsenu tahe jäi alla nagu suurel hulgal teistel varemgi.” 

Teelise kiri: „Tänud pikema selgituse eest. Eks minu ego teeb ikka vahel tempe ja näitab ennast. Olen Mariaga kirjavahetuses talle enda kohta veidi infot juba jaganud ja siinse infoga liitusin seetõttu, et ma suudan tuvastada info kanali ulatust omal moel. Kuna ma tean, et Maria on ühenduses tõesti väga kõrge tasandiga, siis olen veel siin info juures olemas oma toega. Ma teadsin juba aastaid tagasi, et Eesti on omal moel võtme tähtsusega teatud protsessides, sest siia on kehastunud väga palju kõrgemate tasandite olendeid ja see ei saa juhus olla. Ma eristan kehastunud olendeid nende hinge loomise tasandi järgi. Sellisel moel tuvastan ka kehastunud ingleid ja hiljem vaatluse tulemusena hakkasin jälgima nende maiseid sarnaseid jooni. Nagu ka Mariale kirjutasin, olen maises elus ratsionaalne inimene ja vaimsetel teemadel meeldib mulle suhelda lihtsas keeles. Olen aastaid tegutsenud praeguse ajastu ettevalmistamise juures tasanditel, millest on aimu väga vähestel. Need tegevused ei olnud ka olulised kogu planeedi elanikkonnale teadvustada. Selle perioodi jooksul toimus musta energia ühinemine valgega ja tugevatest mustadest hingedest said valgustöötajate liitlased. Toimusid kosmilised läbirääkimised paljude teiste rassidega ja osad pahaloomulised rassid tõrjuti kaugemale ja inglite energia ja info kanalid said puhastatud kokkupuudetest ebasobilike energiatega. Samuti sai fikseeritud üks “portaal” või värav või kuidas teda kutsudagi…mis mingi ajani oli teatud grupi “hooldada.” See portaal asub nüüd Põhja poolusel ja ümbritseb maa telge, et ära hoida suuremat telje nihet 5 dimensiooni üle minekul. Need tegevused ei nõudnud suurte inimmasside kaasamist. Nüüd on Maria alustanud “oma tööd” ja ma tulin siia sõnumiga ja toetusega tasanditelt, mis on lähedased tema hingega, kellega Maria ühenduses on. Ma ei tea, kas Maria seda ise tunnetab või tema “kontakt”, aga mul ei ole oma töö tegemiseks alati maises mõistes midagi suurt vaja korda saata. Tean ka seda, et “kontakt,” kellega Maria on ühenduses, on tunduvalt kõrgemalt tasandilt, kui need hinged, kes kehastusid omal ajal Kristusena või Muhhamedina. Selles kontekstis ei ole hullu, kui kasutada sõna “Jumalaema” või “Inglite Kuninganna.” Lihtsalt inimestel on raske sellega samastuda, kui tekst tundub “liiga suure kiiksuga.” Arvasin, et saan oma infoga Teile kuidagi kasulik olla ja leian siit niite edasiseks tegevuseks. Ma ise ei kanalda infot sellisel moel nagu Maria seda teeb ja seetõttu on hea tema infot jälgida…”

Tänan omalt poolt seda armsat inimest, kes Looja sõnumi kohale tõi! Need avaldused on nüüd armsate Marija&Angelsite poolt ka dokumendiks vormistatud. See on leitav “Ilmapuu koolitoa” leheküljelt ingliteraapia sildi alt, pealkirjaga “Tagasiside kosmilisest kanalist”. Otsetee viib siit:                                                 https://app.box.com/s/3tej22ywlvnec85pe7rk

Tähelepanelikult lugedes ehk märkasid, et lisatud tsitaatides oli armsa avatar Marija nimi veel endisel kujul ehk siis “Maria”. Alates 03.05.2013 on alatiselt inglitega koos teeniva ja ingliterapeudi staatusega eluteenõustaja tsiviilnimeks Marija Tapfer, milles eesnimi tuleneb inglisekeelse ja eestikeelse variandi sümbioosist.

Loodetavasti mõjus see sissejuhatav blogipostitus Sinu jaoks valgustavalt! Veidi ebatraditsiooniline nõustamispäevik tuleb aga esitlusele juba järgnevate postituste näol.

Seniks loodan siiralt, et suudad minuga ühel lainel püsida! 

Armastusega, Juno alias Merlyn

Kas me armastame iseennast?

Ma olen palju kordi kuulnud ütlemist, et kõik saab alguse iseenda armastamisest- kui sa armastad iseennast, siis suudad tõeliselt armastada ka teisi. Ma pole sellesse mõtteterasse eriti süübinud, kuid paar päeva tagasi küsis minu üks lähedane perekonnaliige minult: “Merlyn, kas sa armastad iseennast?” Ma ausalt öeldes ei osanud selle peale kohe midagi öelda, aga tundub, et alateadlikult tegelesin ma selle küsimusega ikka edasi. Mis näitab veelkord seda, et kui inimene juba küsib küsimuse millegi kohta, siis võib olla kindel, et vastus ka mingilgi moel tuleb ja tavaliselt just kõige üllatavamal viisil. Nimelt lugesin ma täna Humanistliku pedagoogika manifesti: http://www.enlightening.ee/  ja peale seda hakkasin selle küsimuse üle juurdlema. Kuidas väljendub see, et me iseennast armastame ehk siis kuidas väljendub enesearmastus. Kui natukene ringi vaadata, siis tundub, et paljud inimesed ei väljenda enesearmastust, vaid enesekultust. Minu jaoks on nende vahe selles, et enese armastamine on iseenda omaksvõtmine täpselt sellisena nagu sa oled, ilma et peaks ennast kellestki paremaks või halvemaks. Enesekultus aga seda, et inimene peab kõikide võimalike asjadega ja tegevustega iseendale ja teistele tõestama, et ta ennast armastab, mis on ju tegelikult ainult iseenese väärtusetusetunde peitmine.  Minu jaoks on üldine reegel see, et kui inimene peab midagi teistele tõestama, näiteks sellega, et ta pidevalt kinnitab sõnades ja tegudes seda, et ta on ikka jube lahe, tark ja osav, siis see iseenesest näitab, et oma sisemuses  ju nii ei arva ehk siis ta tegelikult iseennast ei armasta.

Seega, kuidas siis ikkagi aru saada, et kas me iseennast armastame ja väärtustame? Selle jaoks tuleks jälgida seda, kui palju suudame me teisi armastada, väärtustada, usaldada. Kui palju me suudame teistele anda, ilma mitte midagi vastu ootamata. Kas me suudame armastada sama palju inimest tänavalt, kui me armastame oma last või mõnda perekonnaliiget? Kui palju me väljendame nii sõnaliselt kui käitumuslikult armastavat suhtumist kogu ümbritsevasse. Ma toon teile ühe näite iseenda lähiminevikust, millest te võite järeldada seda, millisel tasemel on inimesed armastava suhtlemist silmas pidades. Nimelt liitusin ma rohkem kui kuu aega tagasi Ingliterapeut Maria facebooki leheküljega. Minu jaoks oli see esmapilgul just seetõttu ligitõmbav, et seal suheldi üksteisega austuse ja armastusega, mis on tänapäeval ja eriti just facebookis üsna haruldane nähtus -pigem pannakse lihtsalt “like” märk, ilma igasuguse kommentaari või teema edasiarenduseta või siis jagatakse midagi lihtsalt selle jaoks, et midagi endale saada. Ühesõnaga olin ma meeldivalt üllatunud just suhtlusstiili osas. Teiseks pean mainima ka seda, et ma olen alati uskunud inglitesse ja vaimsetesse teejuhtidesse ja ma absoluutselt ei häbene seda ka tunnistada…enam :) . Seega ma tundsin, et olen leidnud koha, mis võngub minuga samal sagedusel ja seetõttu on võimalik, et see minu maailmapilti laiendab. Hõiskasin ka seetõttu rõõmust, et lõpuks ometi on mul facebookist ka mingil moel kasu! Selle kõige tulemusel sain ma halastamatu suhtumise osaliseks mõnede tuttavate poolt, kes 1) ei viitsinud üldse süveneda, millise informatsiooniga on tegemist, 2) tegid järelduse, oma hirmudest ja eelarvamustest lähtuvalt, et tegemist on mingi ususektiga, sest enda pöördumist teiste inimeste poole alustatakse ja lõpetatakse sõnadega “armas” ja “armastusega.”  Palun andke andeks, aga kui juba selliste sõnade kasutamine viitab millelegi negatiivsele, siis kuhu inimesed arvavad, et nad sellise suhtumisega jõuavad?  Eks ümberringi vaadates on aru saada, kuhu on jõutud – inimesed ropendavad ja sõimavad, kasutavad narkootikume ja alkoholi, ei pea lugu loodusest ega teistest inimestest vaid pigem räägivad taga ja loovad igasuguseid draamasid jne. Nendest asjadest on räägitud küll ja küll ja mina ei ole mingi moraalilugeja, vaid proovin iseennast ja oma suhtumist igal sammul parandada.  Aga kuidagi haiget teeb ikka see, kui näed ümberringi nii palju hoolimatut suhtumist ja kui proovid ise selle nimel kuidagi pingutada, et olukorda paremaks muuta, siis teised arvavad, et ega see õige värk ei ole millega tegeled. Aga samas ei tähenda see seda, et mina ja kõik teised peaksite oma suhtlemisstandardeid madaldama. Tegelikult on Ingliterapeut Maria fb lehekülg, nii nagu kõik muudki, loodud vaid selleks, et inimesed saaksid harjutada südames elamise kunsti. Kujutate ette, me oleme selle täiesti ära unustanud, et kuidas see käib! Tooksin siin ära armsa Eneli teisipäeval oma facebooki seinal esitatud vägagi tuntud tsitaadi raamatust “Väike Prints” ( Antoine de Saint-Exupery): “Siin on minu saladus. See on väga lihtne: ainult südamega näed hästi. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu.” Väike Prints. Mida ma selle enda elust toodud näitega öelda tahtsin on see, et kui inimesed ei suuda pöörduda teise poole sõnaga armas ja ei suuda ka teise inimese armastust vastu võtta, siis tähendab see ju seda, et inimesed on iseenese armastamisest ikka väga kaugel. Inimesele, kes iseennast armastab ei tundu teistesse armastusega suhtumine imelik või võõras vaid see on tema loomulik hingeseisund, mida ta väljendab igas oma teos, sõnas ja kõige rohkem OLEKUS.  Ta lihtsalt ON armastus, mis on täiesti neutraalne seisund. See ei ole midagi eufooria sarnast, see on lihtsalt selline mõnus rahulolu, mis paneb ka kõik teised inimesed tema ümber ennast hästi tundma. See on selline hea, soe ja pehme ema süli, mis on nii mõnus ja turvaline. Mina tahan olla armastus, kes toob teistes inimestes esile nende kõige positiivsemad küljed. Iga päev proovin ma olla üha julgem iseenda tegeliku olemuse väljendamises, mis toob kokkuvõttes head nii minule endale kui ka teistele, sest läbi selle kasvab minu enesearmastus ja ma usun, et kui ma pidevalt ei pea tegelema sellega, et ennast teha vastuvõetavaks teiste jaoks, siis jääb mul palju rohkem aega ja energiat üle selle jaoks, et jagada iseenda sees olevat armastust kõigiga, kes minuga kokku puutuvad. Kas sina ei taha?

Armastusega,

Merlyn

Miks on vaja õppida usaldama?

Kui palju teie näete enda sees ja ümber usaldust ja usaldamist? Minule tundub viimasel ajal, et üsna vähe. Me oleme nii palju haiget saanud, et mõte kellegi või millegi usaldamisest võtab silme eest mustaks. Ometi on usaldamine nii oluline, et eluratas saaks jõudsalt edasi liikuda. Eelkõige on vaja usaldada iseennast ja oma südamehäält, aga see tundub tänapäeval suisa võimatuna. Ja kui me ei usalda iseennast, siis veel vähem usaldame me teisi inimesi ja elu üldiselt. Me ei usalda isegi enda kõige lähedasemaid inimesi – õde, venda, ema, isa, last, elukaaslast. Me ei usalda oma last, et ta teab, mis on tema arengu jaoks kõige parem. Me ei taha näha, et laps, kes tunnetab, et tema vanemad teda usaldavad, teeb kõik selle nimel, et vanemad ei peaks temas pettuma. Kui aga vanemad ei usalda, hakkab ta trotsist käituma just vastupidiselt vanemate suunamisele. Me tihtipeale ei usalda oma elukaaslast  ning me ei ava ennast täielikult ei seksuaalselt ega vaimselt. Sest me arvame, et niikuinii ta hakkab seda usaldust ühel hetkel ära kasutama (Kõik kes seda kogenud on, teavad mis on selle mõtte sügavam tähendus). Veel vähem usaldame me näiteks oma äripartnereid, sest nii mõnedki on meilt vaiba alt ära tõmmanud. Usaldus on aga armastus ja kui me ei usalda, siis me ava oma südames olevat armastust ja ei lase sellel voolata. Me kardame seda, sest me arvame, et see teeb meid haavatavaks. Me kardame, et kui me oleme tõesed ja ausad, siis hakatakse meid kohe ära kasutama. Need hirmud on ikka jälle ja jälle saanud elus kinnitust. See on inimestel nagu ellujäämise instinkt – ära ütle, ära räägi, ära usalda, sest esimesel võimalusel kasutatakse sinu usaldust kindlasti ära! See on inimestele aga suurepärane lõks just selleks, et ikka uuesti ja uuesti õppida usaldama ja armastama iseennast ja teisi. Ütlus, et armasta nii nagu sa poleks kunagi haiget saanud, on minu jaoks väga sügava tähendusega. Seda võib vaadata nii, et iga kord, kui me leiame enda kõrvale uue inimese, siis me armastame teda nii, nagu me poleks kunagi haiget saanud. Sügavam tähendus on aga selles, et me andestame oma ümbritsevatele inimestele ja elule ja hakkame neid armastama, justkui nad poleks meile mitte kunagi haiget teinud. Me peame avama ennast oma lähedastele ja mitte nii lähedastele ja andma neile oma pihkudel oleva südame, sest siis on inimesed ka meie vastu ausad ja käituvad nii, et me saaksime neid usaldada. Kui me aga nö natukene usaldame, aga samas ka kardame, et meie usaldust hakatakse ära kasutama, siis just nii juhtubki, sest hirm kutsub alati hirmu ligi, et inimene saaks teada, mis tema sees on. Nii saab inimene ikka ja jälle väljapoolt kinnitust, mis on tema sees. Aga meie ei taha seda uskuda, meie arvame ikka, et väline maailm ei peegelda meie sisemaailma. Ja see kõik on sellepärast, et me ei usalda ennast ega maailma ja proovime seda kogu aeg kontrollida. Millegi või kellegi kontrollimine juba iseenesest näitab seda, et inimene ei usalda ja sünnitab aina usaldamatust juurde.

Usaldamatus igal tasandil loob justkui surnud ringi, kust väljapääsu ei tundu olevat. Võtame näiteks tänapäeva meedia. Sealt leiab üha vähem tõde ja üha rohkem kuulujutte ja mingisugust mulli, mida niikuinii mitte keegi ei usu. Aga miks on see nii? Sest erinevate osapoolte vahel puudub usaldus. Ajakirjanikud ei usalda intervjueeritavaid ja vastupidi, sest mõlemad pooled on usaldust ära kasutanud. Kui ajakirjandus proovib olla tõene, siis hakkavad inimesed seda ära kasutama, et suunata seda endale kasulikul viisil ja kui just ei valeta, siis kogu tõde kindlasti ei räägi. Kui aga intervjueeritav proovib olla tõene ja usaldav, siis kasutab ajakirjanik seda kindlasti ära. Tulemuseks on see, et kirjutatakse seda, mida ajakirjanik enda peas kokku paneb, mis loomulikult vastab sellele, kui kõrge tema teadvuse tase on. Usaldamatusest ja avatud suhtlemise puudusest tekivad ju ka igasugused kuulujutud. Aga see selleks…

Mina olen viimasel ajal hakanud enda südamekeskust tunnetama. Kui mul on negatiivsed mõtted või stress kimbutab, siis ma tunnen, kuidas mu rindkere tõmbub justkui krampi ja ei ole selline hea ja mõnus olla. Ühel päeval, kui sattusin oma õega erinevaid elulisi teemasid arutama, siis mainis ka tema, et mõnikord üles tõustes on tal tunne nagu telliskivi oleks rinnal. Sellele mõeldes tuleb mulle meelde ka kunagise artikli sisu, kus perearst rääkis, et vanemad inimesed tulevad tihti tema vastuvõtule ja kurdavad raskustunnet rinnas, mis ei lase vabalt hingata. Kahjuks ei oska arst neid aidata, sest selle tunde jaoks rohtu ei leidu. See tunne on meie teejuht selles osas, kas me oleme õigel teel ja mõtleme meile kasulikke ja edasiviivaid mõtteid või mitte. See tunne ütleb, et neiu või noormees, härra või proua, palun kuulake oma südamehäält ja see kivi veereb iseenesest teie südamelt ära. Meie aga ei ole harjunud seda tegema, sest me arvame, et südamehääle kuulamine on ikka nõrkadele ja oma peaga/intellektiga on ikka kõige õigem asju toimetada. Jah, intellekt on oluline küll, aga ta peab olema südame teenistuses, et kõik kulgeks inimese jaoks nii nagu talle parasjagu tarvis on.

Miks on vaja õppida kuulama oma südame häält? Sest universum vastab inimesele läbi südame, mis tähendab ka seda, et inimene peab taastama usaldustunde oma südames. Ma ei ole palju uurinud kvantfüüsika ja muu sellelaadse kohta, aga minu süda ütleb, et kui inimene usaldab universumit, siis universum usaldab inimest. Aga mida meie teeme? Meie ütleme, et okei ma natukene usaldan, aga natukene ei usalda ka. Kuidas vastab universum? Ta ütleb okei, saagu nii, mina usaldan siis sind ka NATUKENE!  See viib selleni, et elu annab inimesele natukene seda, mida ta soovib aga natukene ei anna ka ja tihtipeale ei realiseeru inimese südamesoovid. Nii mõnelgi juhul on aga nii, et me oma egoistliku mõtlemisega mõtleme nii, et noh, ma usaldan universumit siis, kui ta annab mulle ainult nö head ja kui midagi halba peaks juhtuma, siis me ütleme, et ah see värk ei toimi ja mingit seaduspära ei ole olemas. Aga mida see tähendab? See tähendab jälle seda, et me ei usalda universumit, et ta annab meile just seda, mida meil parasjagu vaja on. Me ei usu, et näiteks töökoha kaotus või tervisehäda on aken suurema mõistmisvõimeni elu kohta. Me ei usalda, et meist kõrgem jõud on nagu karm lapsevanem, kes usaldab ja tänu sellele laseb oma lapsel vaba valiku raamides eksida ja tunnetada, et mis on õige ja mis on vale. Kui me usaldame päriselt ja üdini iseennast, teisi inimesi ja universumit, siis me võime olla kindlad, et me saame täpselt seda, mida me tahame, aga eelkõige täpselt seda, mida me vajame. Siis me saame esitada enda soove, sest universum on kindel, et ta saab neid sinu kätte usaldada ja sina ei hakka neid egoistlikel viisidel ära kasutama. Miks on vaja usaldusetunne oma südames avada? Sest siis hakkab inimene usaldama iseennast ja teisi, mille kaudu hakkab ta enda ellu tõmbama inimesi, keda ta saab usaldada ja saab olla universumi sõnumi vahendaja ehk looja, mis muudab paremaks inimese enda elu ja kõikide teda ümbritsevate elu. Siis saab toimida loomine väljast sissepoole.

Aga kõige olulisem on see, et inimesed avaksid ennast teistele inimestele, mis ühtlasi tähendab ka seda, et sa usaldad neid ja lased ennast aidata ja juhtida täpselt sellise elu juurde, nagu sa südames soovid.

Südamega,

Merlyn

Kas sa oled valmis muutma iseennast, et lõpetada koolikiusamine?

Kui hakata mõtlema, et millest selline kiusamisekomme alguse võiks saada, siis tuleks ilmselt vaadata perekonna käitumis- ja suhtlemismustreid.  Tundub, et see on tõepoolest lihtsalt inimeste harjumustest tulenev nähtus. Nimelt oleme me kõik harjunud inimesi enda mõõdupuu järgi hindama ja lahterdama. Oleme harjunud ütlema, et see on paha ja see on hea, see on nö valgus ja see on pimedus. Aga selline  lähenemine on juba eos egopõhist suhtumist ja suhtlemist tekitav. Egole hirmsasti meeldib see, kui ta tunneb, et ta on kellestki parem ja ta ei talu üheski olukorras võrdsust. Võrdne olemine on inimeste jaoks aga suur hirm, sest tekib tunne, et ma olen üks liivaterake kogu meeletus suures liivakuhjas. Tahetakse mõelda, et mina olen ikka see, kelle pärast kogu see liivakuhi tekkis. Tegelikult on aga nii, et kõik on üles ehitatud võrdsuse printsiibile. Me kõik oleme jumalikud ja meil kõigil on oma jumalik plaan, mida suures liivakuhjas täita. Isegi paljud nö heateod on tehtud egopõhisest käitumismustrist lähtuvalt. A’ la kui ma näitan maailmale, et ma olen ikka midagi ära teinud ja võimalikult paljud inimesed sellest kuulevad, siis ma olen ikka see kõige õigem inimene. Siis kõik mind kiidavad ja kummardavad. Tegelikult on sellises olukorras väga läbinähtav ego muster olla teistest suurem ja parem ja targem jne. Tegelikult me kõik olemegi suured ja head ja OLULISED.  Koolikiusamise kontekstis olulised just eriti selles mõttes, et meie teha on see, kas meie lapsed oskavad teiste laste olemust hinnata ja austada või mitte. Kuidas oleks see aga võimalik, kui perekonnas endas levib arusaam, et inimesi peab igal sammul hindama ja võrdlema? Paradoksaalne selle kõige juures on veel see, et kuigi ego arvab, et niiviisi käitudes on ta suurem ja parem ja erilisem, siis tegelikult pürgib ta varjatult selle poole, et luua ühtset arvamust millegi suhtes. Teiste hindamine ei tee inimest ennast eriliseks, see teeb teda hoopis kõigi nende sarnaseks, kes samasugust käitusmismustrit harrastavad. Mis viib illusioonini, et selline egoistlik käitumisviis ongi õige ja mis kõige hullem – paratamatu! Tegelikult on aga nii, et kui ükskord inimene sellisest illusioonist hakkab välja astuma, saab ta aru, et kõik ei olegi nii must ja valge kui tundub. Ta saab aru ka sellest, et ainult iseenda käitumist muutes saab muuta maailma. Ta saab aru, et selleks, et lõpetada näiteks koolikiusamine, peab ta iseennast jälgima hakkama, et ta ise päevast päeva iseenda hinge ja teiste inimeste hinge ei “kiusaks”. Sest näiteks teiste süüdistamine iseenda olukorra väljapääsmatuses on samuti teiste nö kiusamine. Teiste inimeste hindamine mistahes atribuudi alusel on samuti teiste inimeste kiusamine. Vahet ei ole, kui see toimub kasvõi ainult mõttes. Sest andes hinnangut teise inimese käitumisele, annad sa paratamatult ka hinnangu iseenda samalaadsetele käitumistele ja iseloomuomadustele. Inimene ei märka iialgi väljaspoolt seda, mida tema enda sees ei ole. Inimese tähelepanu lihtsalt ei suunduks nendele detailidele ja mis veel enam, need detailid ei avaldaks talle mitte mingisugust mõju. Millest järeldub see, et iseenda seisukohast lähtuvalt ei ole mõtet ennast nii avalikult kritiseerida :) . Järgnevast tuleb välja järjekordne ego muster, et kui ma teist kritiseerin, siis ma saan peita iseenda vajakajäämisi. Sest ego arvab, et kui ta midagi kritiseerib, siis automaatselt teised inimesed arvavad, et tema sellist viisi ei käitu. Aga tuletan meelde veelkord seda, et inimene ei pööra mitte kunagi tähelepanu millelegi, mis teda ennast isiklikult ei puuduta.  Meie elus on nii palju erinevat informatsiooni, et me ei suudaks kõike vastu võtta ja nö lahti harutada. Me paneme tähele ja meid puudutab ikka ja AINULT see, mis meid ennast puudutab. See mehhanism on seetõttu, et me saaksime võimalikult palju informatsiooni mingi teema kohta kokku koguda. Seda üldiselt kasulikku mehhanismi kasutab aga ego ära väga salakavalalt. Ikka selleks, et teisi inimesi iseenda vaatevinklist hinnata. Sellise käitumismustri purustamise võti on sellise ja paljude teiste egoistlike käitumisviiside teadvustamine. Inimene on aga altis ennast egoistliku käitumisviisiga täielikult samastama. Inimesed tõepoolest usuvadki, et nende käsutuses ei ole mitte mingeid muid vahendeid, kui need, mida loob meie baasmehhanismidel põhinev elu illusiooni loomine. Inimesed ei taha uskuda, et neil on tegelikult piiramatult muid võimalusi, kuidas käituda ja seeläbi näha asju teises valguses. Just nimelt teises VALGUSES. Pimedas toas olles on väga raske näha enda ümbruses olevaid asju ja võimalusi. Tekib tunne, et selleks, et hakkama saada, peab ennast igal moel kaitsma, sest me ju ei tea ega näe, kes järgmisena meile nurga tagant ette hüppab. Kui aga komistad kogemata mõne lambilüliti otsa ja pimedusse tuleb vähekenegi valgust, suudame me näha, et iga nurga taga ei olegi kolli ja mis veel olulisem – meil tekib võimalus otsida järgmist lampi, mis viiks meid veel suurema mõistmiseni sellest, mis meie ümber toimub, kuni me oleme aru saanud, et pimeduses kompimine ei ole kõige kergem tee leida iseendas peituvat väge.

Seega, kas oled valmis iseennast muutma, et lõpetada koolikiusamine? Kas oled vamis muutma iseennast, et muuta oma perekonna käitumismustreid? Kas oled valmis muutma iseennast, et muuta maailma?