Kursusetöö

Arvutasin ettevõtte majandusnäitajate muutused ja panin need nüüd Eesti majandustulemuste muutustega ühte Exceli faili. Sealt on hea numbreid võtta ja kopeerida PASW programmi.

Esialgu püüan prognoosida ettevõtte 2011. aasta majandustulemusi ja siis vaatan, kui suur erinevus tuleb. Seda on hea endal teada, kuid oma töös ei saa ma seda teadmist eriti kasutada vist.

Esmalt vaatan ettevõtte ja Eesti majandusnäitajate vahelist korrelatsiooni, selle olemasolu ja seost. Kui ma selle leian, siis teen PASW või Exceli programmiga regressioonanalüüsi, et näha selle seose kuju. Teen ka hajuvusdiagrammi, et ma näeksin seda seost ja neid diagramme on hea oma töös kasutada. Need annavad lihtsal kujul väga palju infot. Regressioonsirge funktsiooni abil püüan prognoosida ettevõtte 2011. aasta majandustulemused. Saan kasutada Eesti SKP prognoose (2011. aastaks). Ja kui mul prognoosid valmis, siis saan võrrelda, et kas need läksid ka täppi või mitte.

Tegin siis PASW programmis korrelatsioonanalüüsi. Vaatasi korrelatsiooni ettevõtte müügitulu ja Eesti SKP vahel. See seos oli pigem negatiivne ja veamäär oli väga suur. Seega juhtus see, mida ma kartsin, et korrelatsiooni pole. Nüüd pean hakkama korrelatsiooni otsima ja kui ma midagi ei leia, siis mõtlema välja uue strateegia.

Tegin nende andmetega ka hajuvusdiagrammi, seda juba Excelis. Seal oli seost näha, kuid 2006. aastal toimub mingi oluline pööre. Peaksin välja uurima, mis selle n-ö anomaalia põhjustab. Selle siis elimineerima….

Vaatan, mis tulemuse ma siis saan, kui ma jätan 2006. aasta analüüsist välja. Kas siis on korrelatsioon olemas. Just… siis näitab tugevat positiivset seost ja veamäär on ka väike. Vaatasin ka neid andmeid. Vaatlusaluse ettevõtte müük on langenud 2006. aastal drastiliselt, isegi -91% on olnud see muutus võrreldes eelnenud aasta müügimahuga.

Hakkasin oma andmeid vaatama. Olen andmete ümberkirjutamisega mingi vea teinud. Tabelis olevad numbrid ei klapi ettevõtte majandusaasta aruandes olevate numbritega. Olen neid numbreid juba nii palju töödelnud, et on tekkinud mingi segadus. Püüan selle välja uurida. Hakkan nüüd kontrollima sisestatud andmeid. Kõik aruanded vaatan uuesti läbi.

Aga positiivne on see, et kui teised andmed on õiged ja ma rohkem vigu pole teinud, siis on see korrelatsioon olemas ja ma saan oma tööd jätkata.

Rubriigid: Projekt: Kursusetöö 2012/13; Magistritöö 2014/15. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>