Kursusetöö

Regressioonanalüüsi kasutades prognoosisin ettevõtte 2011. aasta müügitulu. Proovisin erinevaid numbreid, aga prognoos tuli väga erinev tegelikust müügitulust. Seega pean võtma pikema perioodi, võin ka kasutada kaalusid, et viimaste aastate muutused on suurema kaaluga ja peaksin lisama veel näitajaid regressioon analüüsi. Eesti majandust kirjeldavaid näitajaid, mis võivad mõjutada ettevõtte müügitulu.

Ülejärgmine nädal püüan saada ühendust vaatluse all oleva ettevõtte juhiga ja küsin temalt varasemate aastate majandusaasta aruandeid. Kui ma luban anda talle tagasisidet oma leitud seoste kohta, siis ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks mind selles osas aitama.

Kui ma suudan müügikäibe prognoosi strateegia paika saada, siis pean veel mõtlema, et kuidas ma prognoosin kulud. Sest diskonteeritud rahavoogude meetodi rakendamiseks on mul vaja teada ettevõtte tulevaste perioodide tulusid ja kulusid.

Arvan, et tänaseks ma lõpetan praktilise osaga tegelemise. Võib-olla üht-teist vaatan ja teen endale mingi plaani, et mida ma veel katsetan ning mis seoseid ma veel otsin, aga reaalselt otsima hakkan neid seoseid mõnel teisel päeval.

Püüan nüüd tegeleda teoreetilise osaga. See teine alapeatükk on väga tihedalt seotud kursusetöö praktilise osaga. Seega on oluline, et see valmiks, kas samaaegselt kui praktiline osa või enne praktilist osa.

Rubriigid: Projekt: Kursusetöö 2012/13; Magistritöö 2014/15. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>