Kursusetööst

Ma pole ammu selle projekti kohta midagi kirjutanud. Kuid natuke olen ka selle projektiga tegelenud. Püüan nüüd põhilise rõhu sellele projektile suunata.

Olen valmis saanud selle teise alapeatüki. Esialgu võib see jääda nii nagu ta on. Kolmanda alapeatükiga vajan professionaali abi ühe valemi osas, mis mul on kindlasti vale, kuid õiget ei suuda leida ning need, mis ma olen leidnud, neid ei oska ma n-ö lugeda. Ei ole aru saanud valemi põhimõttest ja selles sisalduvatest seostest.

Teoreetilise osa neljanda alapeatükiga ma hetkel tegelen. Plaanisin, et saan selle juba eelmise nädala keskel valmis, kuid juba on käesolev nädal lõppemas ja ma pole seda valmis saanud. See kirjutamine ei istu mulle kohe üldse.

Olen oma plaanist totaalselt maha jäänud ja olen tohutult stressis ning närviline… Püüan keskenduda ühele asjale ja seniks unustada kõik muu. Eks ta raske on, aga tegelikult ongi tegemist ju õppimisprotsessiga. Mina õpin õppima, st õpin kirjalikke töid ja suurte projektide kirjutamist. Mis peamine, ma õpin oma aja planeerimist. Selles osas olen ma veel väga lapsekingades…

Praktilisest osast nii palju, et olen saanud kätte uuritava ettevõtte varasemad majandusaasta aruanded ja need olen ma ka ecxeli-sse sisestanud. Ma sisestasin andmed nii, et neid oleks hea kopeerida otse statistika programmi PASW. Muidugi on mul vaja neid veel kohendada, st tühjasid veerge kustutada ja veergudele lühemad pealkirjad panna ning korduvad veerud, andmed ka kustutada.

Ma arvasin, et see andmete sisestamine ja töötlemine läheb mul kiiremini, kuid see võttis aega ja kõike planeeritut ma ei saanudki tehtud.

Kuid positiivne on see, et ma arvutasin ettevõtte 2000.-2010. aasta finantsalaste andmetega peamised suhtarvud ja tegin vertikaal- ning horisontaalanalüüsi. Nüüd on vaja neid veel tõlgendada ja lisada veel 2011. aasta majandusandmed.

Järgneva nädala alguses püüan alustada kursusetöö parktilise osa kirjutamisega. Esialgu kirjutan ettevõtte üldiseloomustuse ja annan ülevaate ettevõtte finantsseisundist.

Muretsen selle pärast, et kas ma jõuan õigeks ajaks teha ettevõttele rahavoogude prognoosid nii positiivse kui ka negatiivse stsenaariumi korral ja arvutada ettevõtte väärtuse diskonteeritud rahavoogude meetodile tuginedes.

See teine alapeatükk sai mahutatud 11 lehküljele. Usun, et seda on palju ja ma pean hakkama seda veel lühemaks tegema. Kuid arvan, et seda teen ma pärast juhendaja tagasissidet. Kardan, et juhendaja tahab, et ma oma töös teeksin olulisi muudatusi, kuid ma pole selleks aega planeerinud ja oma esialgsest plaanist olen ma ka nii maha jäänud, et selline hulpiva äbariku tunne on.

Peale selle on vaja veel kirjutada sissejuhatus, resümee eesti keeles ja ühes võõrkeeles, kokkuvõte. Ma püüan esialgu sellele mitte mõeldagi. Neid saan ma teha siis, kui mu töö on valmis ja kui mu töö ei saa valmis, siis… (juhtub kõige hullem stsenaarium… Muidugi ma püüan selle rakendumist vältida.)

Täna ja homme püüan keskenduda selle neljanda alapeatüki kirjutamisele. Selle pelakirjaks on „Ettevõtte väärtuse kasvatamise võimalused“. Olen suutnud kirjutada esimese lõigu. Olen varem kirjalikest allikatest kogutud teksti läbi lugenud, ebaolulise ära kustutanud ja uuesti läbi lugenud (mitu korda) ning kirjutasin oma lehele välja peamised teemad või mõtted, mis tundusid teemakohased ja olulised. Panin need märkmed ka järjekorda ja nüüd püüan hakata neid ilusaks tekstiks kujundama. St erinevaid mõtteid omavahel siduma, et nendest kujuneks seostatud akadeemiline tekst.

Ei kõla nagu just mingi ületamatu asjana, kuid minu jaoks on see nii vaevaline tegevus. Olen juba nädalaega seda fali vaadanud. Lihtsalt vaatan seda tühja lehte ja korrutan endale, et ma pean midagi kirjutama. Üks kõik mida, aga midagigi. Siis vaatan kella. See liigub meeletu kiirusega, kuid fail mu ekraanil on tühi või veel hullem.. minu ekraanil on värsked uudised või olen end sättinud mõnda suhtlusportaali.

Kui ma selle neljanda alapeatüki valmis saan, siis oleks teoreetiline osa nagu enam-vähem valmis esimeseks esitluseks. Ma püüan… Võtan ennast kokku ja kirjutan.

Kuid siis on mul kõigest nädal aega, et terve praktiline osa kirjutada. Mul pole õrna aimugi, kuidas mul selle praktilise osa kirjutamine õnnestub. Aga nagu ma juba eelnevalt mainisin… Keskendun vaid ühele asjale korraga. Seega… Neljas alapeatükk ja teemaks ettevõtte väärtuse kasvatamise võimalused. Homme ka sama teema, seda juhul, kui ei juhtu mingit imet, mille tulemusel ma saaksin selle alapeatükki täna valmis.

Rubriigid: Projekt: Kursusetöö 2012/13; Magistritöö 2014/15. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>