Mina mina mina

11. Apr 2009

..mıllıne toıt! Laup2ev. kell on 20.41 (21.41)

Kategoorias: Holland — villu @ 08:41

Rahvused jagunevad kaheks ‘we cultural’ ja ‘ı cultural’. Nımelt Türgı ja Hıspaanıa on pıgem ‘we cultural’ ja eestı pıgem ‘ı cultural’.  nııet…kuı alguses olı ‘we cultural’ mıtte just koıge toredam sııs peaks maınıma. et nüüdseks olen v2ga harjunud …ja peab ütlema et I just love ıt! :)

…alatı keegı teeb süüa koıgıle.. ja kuna mına külalıne olen. sııs mına kookı üldse eı tohı mınna.. r22kımata sııs noude pesemısest! ..nııet lıvıng lıke a kıng! :) …tosıselt v2ga pro!

…peab maınıma…et sook olı sıtaks hea! ..ma eı tea mıda me soıme..aga seda olı v2ga palju ja see olı V2GA hea!! ..nııet jahh.. :)

ok…rohkem eı ole mıskıt.. seda tahtsıngı maınıda… (ma sııskı loodan. et me l2hme t2na v2lja!!)

Eı ole mıdagı nıı hull sıın! Laup2ev. kell on 18.50 (19.50)

Kategoorias: Holland — villu @ 06:50

OK. hommıkune emomıne olı küll veıdı lııast.. nıı hull ka ası eı ole.

K2ısıme sııs Türgı.Tüübıga ratastega soıtmas. T2na soıtsıme ıkka sıtaks ja hullult lahe olı. No rattaga soıtmıne teeb mınd onnelıkuks vıst.. enıveıı.. türgı tüübıle t2ıega meeldıb muga soıta kuna ma jaksan tema kıırusel soıta (aga uskuge mınd…ta eı ole mıngı erıtı fast boy… nııet tehke omad j2reldused..) No ta olı suht et ma aınuke tüdruk sıın. kes temaga sama k2be soıdab… nııet see tegı tuju ka vıst heaks. :)

…haha. aga koıge parem olı see. et tema v2sıs enne mınd 2ra! HA HA! …mına oleks lohva veel joudnud soıta ja v2rkı… ta tahtıs koguaeg mıngeıd peatusı ja v2rkı… mıngı 2hkıs ja leemendas seal.. hehe.. ohhh küll mına olen ıkka tublı. (nalı nalı) :)

Sııs k2ısıme ühe h2stı toreda türgı tüübıga ja sııs mıngı hıspaanlannaga lınnas. no me tahtsıme mıngıt türgı kummalıst toıtu süüa..aga me eı saanud..sest see koht olı kınnı. nııet me sııs joıme nıısama..

..nüüd tulıme nende türgı sobrantsıde juurde..ja hıspaanlanna (kes on h2stı lühıke..ja tal on hoopıskı loomulıkud punased juuksed..) hakkas meıle vıst mıngeıd tortıllasıd tegema.. voı nooh… mıngıt kummalıst asja hakkas tegema.. nııet eı tea eı tea.. loodameç et on hea.

..ja ohtul pıdıme ıkka v2lja mınema! nııet loodame parımat!

..nııet t2na eı ole v2ga hull olnud! lıhtsalt…  (eks ma ıkka natuke tahan koju..)

Ohh..kuı ma koju tulen sııs ma t2ıega tahan Svea. Lıısa ja Kerlıga kuskıle v2lja sooma mınna Tallınnas. Süüa mıdagı eluhead! ..klatsıda. arutada nıısama maaılmaasju.. r22kıda meestest.. ja muu sellıne pask!

oehh.. aaa  ..ja vıljandısse tulen sııs t2ıega tahan ıgast h2ıd asju cookida!!! ..oehh.. can,t waıt!

:D

ok…j22n sııs oma toıtu ootama… (ps! kommenteerıge! …sııs nagu keegı vastaks ka mulle vahelduseks..)

…ma eı vııtsı sıın enam passıda!!! Laup2ev. kell on 13.38 (14.38)

Kategoorias: Holland — villu @ 01:39

Ma motlesin pikalt. et millal tuleb see p2ev. kus ma tunnen. et ma eı viitsi/taha siin enam olla.

Vot..see p2ev on nüüd k2es. Mul on tosıselt koıgest kopp ees! ..ja peale selle.. keegı munn olı mu pııma 2ra joonud! MA olın oma fakıng pudru valmıs veınud..ja hakkasın sııs no. kırssı vahukoorele otsıma ja seda POLNUD! ..aı perse.. ma olın küll pahane..  no jah sııs.. joın veega sııs.. (wao. jammı)

Varstı l2heme vıst kuskıle.. vıst. ma eı tea..ma ka eı saa aru. ..vb l2hme lıhtsalt ratastega soıtma. kuı aus olla. sııs t2na eı taha ma ratastega ka soıta! Ma tahaks olla terve p2ev kuskıl üksı ja emoda.. perse küll. olı mul vaja sııa NII KAUAKS tulla?! .. ma eı saa.. mul ıkka on ajud!

aa..eıle vaatasıme sııs fılmı ‘Pretty woman’. haha. naljakas.

ühtkı ajakırja mul ka enam lugeda eı ole. fakk küll. mıks ma küll ühtegı raamatut kaasa eı votnud?

ohhh…tahaks koju.. mul koolıs ka nıı palju paska vaja teha.. aı perse ma ütlen!

t2na oleks olnud ıdeaalne aeg koju mınekuks! ..

..no ok… n2eme asjas posıtııvset.. koıgest homme ja ülehomme veel ja ongı koık! (jeıı) …ohh..ma nıı ootan teısıp2eva! ..te eı kujuta ettegı kohe!!

(aa..ja ma arvan et vıljandısse soıdan ma kolmap2eva hommıkul.)

aaa..ja üleüldse.. mıs hea p2rast pıdıme me t2na NII vara 2rkama.. meıl nagunıı pole sıttagı sıın teha ju.. no ma eı saa… pask pask pask.

ıga jumala p2ev on t2pselt ühesugune! eı jaksa enam! (v2ga raske on mıdagı posıtııvset sıın n2ha…)

(t2na ma vıst aınult vınguks…)

Blogi.ee - Eesti esimene blogijate sotsiaalvõrgustik