Kursusetöö

Täna jõudsin natuke ka kursusetööga tegeleda. Viimane kord, kui ma kirjutasin sellest projektist, siis tekkis mul tõrge. Ei olnud korrelatsiooni. Lõpuks selgus, et olen andmete sisetamisega vea teinud ja pidin selle vea üles otsima ja parandama.

Täna siis selgus, et olin 2005. aasta majandusnäitajad jätnud eurodesse ümer arvutamata. Selle tõttu tekkis olukord, kus ma arvutasin muutuse nii, et 2006. aasta näitajad olid väljendatud eurodes ja 2005. aasta näitajad olid kroonides. Sellest tulenevalt ei olnud ka korrelatsiooni. Kuid nüüd, kui ma selle vea ära parandasin, on tugev korrelatsioon täitsa olemas.

Saadud tulemusele ei saa väga tugineda, sest periood on võrdlemisi lühike ja ettevõte on oma väiksuse tõttu väga palju mõjutatav. Vaadeldavasse perioodi jäi peamiselt majanduskasv ning sellisel juhul on täitsa normaalne seose olemasolu. Nagu majandusteadlane Andres Arrak ütles, et sirgel teel oskavad kõik autot juhtida. Nii on ka majanduses, et majanduskasvu tingimustes saavad kõik ettevõtte juhtimisega hakkama, nendes tingimustes pole mingit probleemi ettevõtte müügitulu kasvatada, kuid huvitavaks läheb majandusalanguse tingimustes. Siis on näha, kes saab ettevõtte juhtimisega hakkama ja kes mitte. Peale selle, selgub siis, kas ja milline on see seos Eesti majanduse ja ettevõtte finantsnäitajate vahel.

Rubriigid: Projekt: Kursusetöö 2012/13; Magistritöö 2014/15. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>