Soorollid muutuvas maailmas

Nüüdisajal toimuv on väga erinev näiteks 20. sajandil olnust. Kui eelmise sajandi alguses suheldi kirjade või telegrammide kaudu, siis tänapäeval on kommunikatsioonivahenditeks mobiiltelefon ja Internet. Sajandiga on inimesed hakanud julgemalt riietuma ning rõivad on rohkem keha paljastavamad, muutunud on ka soolisest kuuluvusest olenevad käitumine ja kõlbeline tegevus. Millised on soorollid praeguses maailmas? Millised olid need enne 21. sajandit?

Ammustel aegadel olid meeste ja naiste rollid kindlalt piiritletud. Näiteks Vanas Kreekas ei tohtinud naised spordivõistlustel osaleda ega isegi publiku seas viibida. Tol ajal olid meeste õigused ja kohustused seadusega rangelt paika pandud, samas naiste õiguseid ei peetud vajalikuks kaitsta. Kui selline kord kehtiks ka tänapäeval, siis ei oleks eestlastel praegu kahekordset naisolümpiavõitjat Kristina Šmigun-Vähit ega Eesti esitennisisti Kaia Kanepit.

Soorollide muutumist tõendab ka fakt, et naispolitseinike ja –sõdurite osatähtsus suureneb ühiskonnas. Samas vanemad inimesed ei oska ette kujutada, kuidas naine kui nõrgem sugupool võitleb või sõdib meestega. Eakamate isikute jaoks on naise rolliks sünnitamine, laste kasvatamine ning kodu korrastamine. Paljude põlvkondade jaoks võis olla naise-ideaaliks Dolly või tema väike õde Kitty Tolstoi teoses „Anna Karenina“. Mehe ülesandeks oli teenida perekonnale raha, kuid tänapäeval pole haruldased juhtumid, kus hoopis naise palgast elatakse.

Naised pole ainsad, kes vastassoo ülesandeid harrastavad, ka mehed teevad seda. Kui A. H. Tammsaare teoses „Tõde ja õigus“ tegid naised süüa, siis tänapäeval on järjest enam näha mehi pliidi ääres kokkamas. 19. sajandil tegelesid emad lastega, aga nüüdisajal saavad ka mehed võtta isapuhkuse, et järglastega rohkem koos olla ja lähedasemaks muutuda. Praegusel ajal on palju üksikisasid, kes saavad väga hästi hakkama. Mehed võivad teha naiste töid, käituda naiselikult, aga nad ei ole võimelised järglasi ilmale kandma.

Tänapäeval on mehi, kes tahavad olla vastassugu. Arstiteadus on nii palju edasi arenenud, et suure rahasumma eest on võimalik lasta teha soovahetusoperatsioon. Selle muutuse läbiteinu ei saa käituda nii nagu varem. Näiteks ei ole sobilik naisterahval palja ülakehaga avalikus kohas viibida, samas noormehe puhul ei vaadataks sellele halvasti. Tuleks arvestada ka sellega, et uus välimus hakkab tõmbama meesterahvaste tähelepanu. Kui leitakse partner, kes aksepteeriks olukorda, siis ei saaks selline paar järeltulijaid.

Aastaid tagasi oli soolisest kuuluvusest tulenevad käitumine ja kõlbeline tegevus kontrastsemad. See tähendab, et olid meestele sobilikud tööd ning naistele kõlbelised toimingud. Praeguses muutuvas maailmas ei ole soorolle, vaid on üks roll ning pole tähtis, kas selle taga on mees või naine. Samas erinevad veel meeste ja naiste hoiakud, kuid eks seegi ühtlustub aja jooksul. Ainus roll, milleks mehed pole veel suutelised, on sünnitamine. Kindlasti tulevikus on ka see võimalik.

Rubriigid: Kirjandid. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>